Liiketalous

Liiketalouden toimialalusteri kokoaa yhteen joukon lappilaisia liiketalouden ammattilaisia. Klusteri tähtää Lapissa harjoitettavan liiketoiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen sekä globaaleilla markkinoilla tarvittavan osaamisen saatavuuteen.

Toimialan näkymät Lapissa

Toimialan kehitys noudattelee yleisiä suhdanteita ja näkymät ovat tällä hetkellä huonot. Kaupan liitto ennakoi tänä vuonna 6 000 työpaikan vähentymistä koko Suomessa. Mahdollisesti loppuvuodesta vähennykset lähentelevät 7 000-8 000 työpaikkaa.

Verkkokauppa lisääntyy ja toimialasta on tulossa entistä enemmän paikkaan sitoutumatonta. Palvelujen sähköistymisen myötä toiminta tehostuu ja palvelujen saatavuus paranee myös haja-asutusalueella. Verkkokaupan lisääntyminen syö kuitenkin erikoisliikkeitä ja henkilökohtainen palvelu vähenee.

Matkailu ja kaivostoiminta ovat tuoneet lisää työpaikkoja toimialalle. Venäläisten matkailijoiden osalta tilanne on tilanne on kuitenkin haasteellinen Venäjän poliittisen tilanteen ja ruplan kurssin tippumisen vuoksi ja niiden seuraukset Suomen matkailuun jäävät nähtäväksi. Aasiasta tuleva matkailu on kuitenkin lisääntymässä. Kaivosala, haasteellisesta tilanteestaan huolimatta, poikii palvelusektorille töitä. Palvelujen liiketoiminnalla on hyviä näkymiä mahdollisissa uusissa teollisuuden palveluissa ja matkailun kehittymisessä.

Kaupan ala on suurin nuorten työllistäjä. Eritasoinen taloushallinnon koulutus on tarjonnut valtakunnallisille yrityksille hyvän toimintaympäristön. Pankkien palvelutarjonta on laajentunut (pankki- ja vakuututustoiminta) ja laajenee entisestään. Voimakkaan kaupan keskittymisen odotetaan jatkuvan. Toimialan infra on kunnossa tehtyjen investointien ansiosta.

Toimialan tulevaisuuden haasteet

Toimialan tulevaisuuden haasteena on muidenkin toimialojen mukaisesti yrittäjien eläköitymisen ja sukupolvenvaihdoksen aiheuttamat haasteet. Lisäksi kaupan alan keskittyminen ja verkkokauppa karsii erikoisliikkeitä. Ulkomainen verkkokauppa valtaa myös lisää markkinaosuuksia kaupan alalla.

Haasteita tuovat myös oppilaspaikkojen vähennykset, joilla on vaikutuksensa nuorten muuttoon pois Lapista. Myös nuorten työtottumukset ovat muuttuneet: elämästä halutaan nauttia ja raha  ei pelkästään riitä työmotivaatioksi.

 

Lappi-brändiä tulisi osata hyödyntää ammattimaisesti, jotta Lapin houkuttavuus asuinpaikkana lisääntyisi ja etätyötä saataisiin houkuteltua Lappiin.

Toimialan mahdollisuudet

Toimialan kehittymisen mahdollisuuksia nähdään erityisesti kansainvälistymisessä. Sähköiset palvelut ja etätyömahdollisuudet mahdollistavat globaalin asiakaskunnan. Barentsin alueen ja Aasian kehittyminen tuovat uusia palvelumahdollisuuksia ja uutta asiakaskuntaa. Palveluja voidaan tuottaa joko massapalveluina sähköisesti tai räätälöityinä henkilökohtaisina (ihmiseltä ihmiselle) palveluina yksilöille. Perusprosessit on mahdollista automatisoida sujuvammiksi. Lisäksi sähköinen työskentelytapa mahdollistaa etätyön.

Alalle toivotaan uusia toimijoita ja palveluja. Esimerkiksi vauraat eläkeläiset tarvitsevat uusia palveluja ja heillä on valmiudet ottaa vastaan myös virtuaalipalveluja.

Lappi-brändiä vahvistamalla on mahdollista lisätä Lapin kiinnostavuutta sekä liiketoiminnassa että asuinpaikkana.

Työllisyysnäkymät

Osassa toimialaa on jo työvoimapula. Kilpailua on havaittavissa ulkomaalaisen ja kotimaisen työvoiman kesken. Työtehtävät tulevat vähenemään jonkin verran, mutta työllistymisen mahdollisuudet ovat hyvät mm. työntekijöiden eläköitymisen seurauksena.

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueita

Tulevaisuudessa toimialalla tarvitaan joustavia moniosaajia, joilla on vahvaa kieli- ja kulttuuriosaamista. Lisäksi tarvitaan osaamista sähköisestä kaupankäynnistä, myynnistä ja taloushallinnosta.

Vaikka monet palvelut siirtyvät verkkoon, tarvitaan silti perinteistä asiakaspalveluosaamista. Asiakkaiden tuotetuntemuksen lisääntyessä palveluilta vaaditaan myös vahvempaa asiantuntemusta.

(22.8.2013, Liiketalouden klusteri)


Toimialan ennakointia ja tutkimusta