Ennakoinnin toimintamalli

Lapissa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Lappilaiset ennakoivat tiiviissä yhteistyössä osaamisen, työvoiman, elinkeinojen ja toimintaympäristön kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lapin ennakoinnin toimintatapa uudistetaan Lapin liiton ESR rahoitteisen Tulevaisuus Lapista – ennakointi uudessa maakunnassa -hankkeen aikana.

Uudistettu ennakoinnin toimintamalli julkaistaan tällä sivustolla viimeistään tammikuussa 2020.

 

Oheinen kuvio kuvastaa nykyistä ennakoinnin toimintamallia.

Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli

Maakunnan yhteistyöryhmä: vastaa maakunnassa tehtävän ennakoinnin strategisesta ja sisällöllisestä ohjaamisesta. Edistää ennakoivan rakennemuutoksen (ERM) toimenpiteitä Ennakointivastaavien verkosto: koordinoi ja analysoi ennakoinnin tietotuotantoa. vastaa ennakointiviestinnästä. ohjaa ja tukee toimialaklusterien toimintaa. osallistuu muutosjoustavuuden arviointiin. Maakunnallinen koulutussuunnittelu-työryhmä: ennakoi koulutustarpeita ja vahvistaa koulutuksen järjestäjien ja alueviranomaisten yhteistyötä. ohjaa maakunnassa tehtäviä toimenpiteitä liittyen Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi –hankkeeseen. Toimiala- ja teemaklusterit: tuovat elinkeinoelämän näkökulman maakunnan kehittämiseen. tuottavat tietoa toimialojen nykytilasta ja kehitysnäkymistä. muodostavat näkemyksen toimialojen työvoima- ja osaamistarpeista. Osaaminen: Pitkän aikavälin toimiala- ja koulutustarve-ennakointi (KESU) - Lapin liitto. C&Q-osaamistarve-kartoitus - RKKy, Lappia. Työvoima: ForeAmmatti – ammattien näkymiä ostopalvelu, TEM. Ammattibarometri TE-toimisto. Elinkeinot: Lapin suhdanteet – Lapin liitto. Toimialojen näkymät – toimialaklusterit. Alueelliset kehitysnäkymät – ELY-keskus. Toimintaympäristö: Lappi-strategia – Lapin liitto. Lappi-sopimus – Lapin liitto. Lapin toiminta-ympäristökuvaus – Lapin liitto, ELY-keskus. AVI

Aiheeseen liittyviä linkkejä