Ennakointilupaus on kuvaus ennakointityöstä, jota tehdään eri organisaatioissa Lapin maakunnan hyväksi.

Ennakointilupaus on kuvaus ennakointityöstä, jota tehdään eri organisaatioissa Lapin maakunnan hyväksi. Lupauksen pääasiallisena tarkoituksena on tuoda näkyväksi Lapissa tehtävää tulevaisuustyötä ja ennakoinnissa mukana olevaa verkostoa. Tarkoituksena on myös saada organisaatiot pohtimaan ja tunnistamaan niitä paikkoja, joissa ennakointia tehdään ja joissa tulevaisuuskeskustelua voisi lisätä.

Ennakointilupauksessa vastataan seuraaviin teemoihin:

  • Näin tulevaisuusajattelu on läsnä organisaatiomme toiminnassa
  • Näin teemme ennakointia ja tulevaisuustyötä organisaatiossamme
  • Näin osallistumme Lapin alueelliseen ennakointiyhteistyöhön
  • Näitä sisältöjä tuotamme Lapin yhteiseen ennakointiin

Alla on kokoelma lappilaisessa ennakointitoiminnassa mukana olevien organisaatioiden ennakointilupauksista. (Klikkaamalla kuvaa, näet sen isompana.)