Lapin laadullinen tilannekuva

Laadullinen tilannekuva on alueen asiantuntemukseen perustuva näkemys maakunnan
tilanteesta ja lähivuosien näkymistä.