Ammattibarometri

Ammattibarometri on työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden näkemys keskeisten ammattien työmarkkinanäkymistä seuraavan puolen vuoden aikana.

Ammattibarometri löytyy osoitteesta

Sivustolla on tarkasteltavissa näkymiä ammateittain karttoina, alueittaisina taulukoina ja tiivistelminä (postereina) sekä TOP15-näkökulmista.

Mikä on ammattibarometri?

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijanäkemyksen keskeisten ammattien työmarkkinanäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattibarometrissa arvioidaan noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä seuraavan puolen vuoden aikana. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä.

Ammattibarometrin tavoitteena on tukea avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistää ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Arviot ovat suuntaa-antavia näkemyksiä tulevaisuudesta ja työmarkkinatilanteen kehityksestä. Tietoja hyödynnettäessä kannattaa muistaa, että talous- ja elinkeinoelämän muutokset voivat vaikuttaa joidenkin ammattien osalta hyvinkin nopeasti työmarkkinoiden kysyntään.

Ammattien näkymistä kertovat myös ForeAmmatti-palvelu ja Ammattinetti