Osaamistarvekartoitukset

Täältä löytyvät matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yritysten osaamistarvekartoitusten raportit sekä seutukuntien osaamisstrategiat 2016-2020.

Matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yritysten osaamistarvekartoitusten raportit

Koosteet Inari-Saariselän, Pyhä-Luoston, Rovaniemen, Ranuan ja Levin matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yritysten osaamistarpeista. Kartoitukset on toteutettu vuosien 2016-2018 aikana osana Lapin koulutuskeskus REDU:n ESR-hanketta Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä.

Ylläksen alueen matkailuliiketoiminnan osaamistarvekartoituksen toteutti syksyn 2015 aikana Ammattiopisto Lappia.

Seutukuntien osaamisstrategiat 2016-2020

Lapin maakuntakorkeakoulu yhdistää Lapin korkeakoulujen osaamisen ja Lapin seutukuntien tarpeet koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi. Maakuntakorkeakoulun toiminnasta vastaavat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Lapin kesäyliopisto. Maakuntakorkeakoulutoiminnan tavoitteita ovat räätälöityjen, paikallisista tarpeista lähtevien koulutussisältöjen kehittäminen, korkeakoulujen ja seutukuntien tiivis yhteistyö sekä koulutuksen parempi saavutettavuus Lapissa.

Itä-Lappi
Pohjois-Lappi
Tornionlaakso
Tunturi-Lappi

Tulevaisuuden osaajaprofiilit

Lapin koulutuskeskus REDU ja Lapin yliopisto selvittivät Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistämisen mahdollistajana -hankkeessa (1.8.2017- 31.3.2020) mitä osaamista lappilaisessa elinkeinoelämässä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kartoittamisessa keskityttiin aloihin ja/tai ammatteihin, joilla vallitsee työvoimapula. Hankkeessa valmistui Osaajaprofiilit – Katsaus tulevaisuuden osaajaprofiileihin -yhteenveto, jossa esitellyt tulevaisuuden osaajaprofiilit valikoituivat mukaan tarjolla olevan C&Q -osaamiskartoitus-datan ja työelämän tarpeiden perusteella. Tulevaisuuden osaajaprofiileita luotiin 10, joista kaksi syntyi osaajaprofiilityön myötä. Ne ovat tulevaisuuden uusia ammatteja tai tehtävänkuvia.