Osaamistarvekartoitukset

Täältä löytyvät matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yritysten osaamistarvekartoitusten raportit sekä seutukuntien osaamisstrategiat 2016-2020.

Matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yritysten osaamistarvekartoitusten raportit

Koosteet Inari-Saariselän, Pyhä-Luoston, Rovaniemen, Ranuan ja Levin matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yritysten osaamistarpeista. Kartoitukset on toteutettu vuosien 2016-2018 aikana osana Lapin koulutuskeskus REDU:n ESR-hanketta Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä.

Ylläksen alueen matkailuliiketoiminnan osaamistarvekartoituksen toteutti syksyn 2015 aikana Ammattiopisto Lappia.

Seutukuntien osaamisstrategiat 2016-2020

Lapin maakuntakorkeakoulu yhdistää Lapin korkeakoulujen osaamisen ja Lapin seutukuntien tarpeet koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi. Maakuntakorkeakoulun toiminnasta vastaavat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Lapin kesäyliopisto. Maakuntakorkeakoulutoiminnan tavoitteita ovat räätälöityjen, paikallisista tarpeista lähtevien koulutussisältöjen kehittäminen, korkeakoulujen ja seutukuntien tiivis yhteistyö sekä koulutuksen parempi saavutettavuus Lapissa.

Itä-Lappi
Pohjois-Lappi
Tornionlaakso
Tunturi-Lappi