Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto Lapissa

Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto on yksi tärkeimmistä keinoista taata osaavan työvoiman saatavuus Lapissa väestörakenteen muuttuessa. Tämä tulee esille Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton ja Lapin TE-toimiston yhteistyössä julkaisemasta selvityksestä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton kokonaiskuvasta ja kehittämistarpeista Lapissa.

Työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton merkitys Lapille -raportti
  • Työ- ja koulutusperusteisella maahanmuutolla on tulevaisuudessa tärkeä rooli työmarkkinavaikutusten sekä Lapin elinvoiman kannalta.
  • Lapin väestö pienenee negatiivisen nettomuuton sekä negatiivisen luonnollisen väestönlisäyksen kautta.
  • Lapin väestö ikääntyy ja väestöllinen huoltosuhde heikkenee.
  • Positiivinen nettomaahanmuutto hidastaisi Lapin alueen väestön pienenemistä.
  • Nykyisellään työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto Lapissa on suuruudeltaan maan keskiarvoa pienempää.

Katso videotallenne selvityksen julkistamisetilaisuudesta Lapin liiton YouTube-kanavalta.