Kuntatalous

Tällä sivulla voit tutustua Lapin kuntataloutta kuvaaviin indikaattoreihin, kuten veroprosentit, vuosikate, verotulot ja lainat.

Lapin kuntien tuloveroprosentit 2019

Lapin kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat välillä 19,00 (Inari), 22,25 (Pelkosenniemi). Keskimäärin Lapin tuloveroposentti on 20,94 koko maan keskimääräisen tuloveroprosentin ollessa 19,88.

Vuodelle 2019 tuloveroprosenttia korotti yksi lappilainen kunta, Pello.

Lapin kuntien puolivuotistoteumat 2019

Kaiken kaikkiaan kuntien taloustilanne alkuvuonna 2019 on vaikea, talousarvioissa pysyminen on haastavaa. Talouden tasapainottaminen on monissa kunnissa käsillä. Verotilitykset kunnille ovat tulorekisteriuudistuksen vuoksi olleet sekaisin, eikä tietoa oikaisuista ole käytettävissä. Talouden raportointi päättäjille on ongelmallista, kun verotilityksiä ei voi ennakoida. Tästä johtuen myös päätöksenteko on  vaikeaa. Esimerkiksi veroprosenttien määrääminen on pian edessä. Valtion toimien vuoksi (mm. verokortti- ja tulorekisteriuudistus) kunnat joutuvat ottamaan lyhyt- ja pitkäaikaista lainaa ja talouden ennustettavuus on todella heikkoa. Vaikka tilanne ei johdu kunnista itsestään, lainat vaikuttavat kriisikuntakriteeristön tunnuslukuihin.  Seitsemän lappilaista kuntaa haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta valtiovarainministeriöltä tänä vuonna. Myös ne Kunnat, joilla on ollut perinteisesti vahva talous, ovat joutuneet ottamaan lyhytaikaista lainaa tänä vuonna.

 

Puolivuotistoteutumien toimintakatteen toteumat vaihtelivat 46 prosentista 56 prosenttiin vuoden puolivässä. Merkille pantavaa on, että kaikkien kaupunkien (4) toimintakatetoteuma on yli 50 prosenttia talousarvioon verrattuna. Puolivuotistoteumissa tilikauden tulos on 14 kunnalla alijäämäinen ja viidellä ylijäämäinen (kahden kunnan tiedot puuttuvat). Investointimenoja Lapin kunnilla on toteutunut alkuvuonna yli 11 miljoonaa euroa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä