Kuntatalous

Tällä sivulla voit tutustua Lapin kuntataloutta kuvaaviin indikaattoreihin, kuten veroprosentit, tilinpäätöstiedot, vuosikate, verotulot ja lainat.

Lappi-sopimuksen indikaattoreita keväällä 2021

Lapin liiton kuntatyöryhmä kokoontuu huhtikuussa analysoimaan Lapin kuntien tilinpäätöstietoja vuodelta 2020.

Lapin kuntien puolivuotiskatsaukset 2020

Kaiken kaikkiaan Lapin kunnissa toimintakate on hieman kasvanut ollen yhteensä -592 miljoonaa euroa (viime vuonna -589 miljoonaa eur), alle prosentin kasvu. Toimintakate on pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan kymmenessä kunnassa ja samoin suurempi kymmenessä kunnassa. Toimintakate on kasvanut kaupungeista vain Rovaniemellä.
Toimintakatteen suurimpia kasvuja on Ylitornion 13 prosenttia ja Kolarin 7 prosenttia. Toimintakatteen suurimpia pienentymisiä on Simon (ei sisällä kaikkia menoja) ja Ranuan seitsemän prosenttia.
Asukasta kohden toimintakate on keskimäärin -3 345 eur Lapin maakunnassa. Suurin toimintakate on -5 139 eur per asukas Pelkosenniemellä ja pienin -2 876 eur per asukas Torniossa.
Verotuloja Lapin kuntiin on kertynyt yhteensä 342 miljoonaa euroa alkuvuonna, mikä on noin prosentin vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Viime vuosi on verorekisteriuudistuksen vuoksi ongelmallinen vertailuvuosi.
Valtionosuudet sen sijaan ovat kehittyneet positiivisesti vertailtuna vastaavaan aikaan viime vuonna, valtionosuuksia on kertynyt Lapin kunnille yhteensä 242 miljoonaa euroa, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Verorahoitus on yhteensä noin 584 miljoonaa euroa alkuvuonna.

Puolivuotiskatsauksessa Lapin kunnat ovat siis noin -6,3 miljoonaa euroa pakkasella verrattaessa toimintakatetta verorahoituksen riittävyyteen.Poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää alijäämäiseltä peräti 17/20 vastanneista kunnista, vain kolmessa kunnassa tilikauden tulos olisi plussalla.

Lähde: Lapin kunnat (20/21 vastausta)

Lapin kuntien tuloveroprosentit 2020

Lapin kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat välillä 19,00 (Inari), 22,25 (Pelkosenniemi). Keskimäärin Lapin tuloveroposentti on 21,17 koko maan keskimääräisen tuloveroprosentin ollessa 19,97.

Vuodelle 2020 tuloveroprosenttia korotti kolme lappilaista kuntaa: Rovaniemi, Sodankylä ja Tervola. Tuloveroprosenttia laski Sallan kunta.Lapin kuntien tuloveroprosentit vuonna 2020

Lapin kuntien tilinpäätösarviot 2019

Kaiken kaikkiaan kuntien taloustilanne vuonna 2019 oli vaikea, talousarvioissa pysyminen oli haastavaa ja 2/3 kunnista arvioi tilikauden tuloksen alijäämäiseksi. Talouden tasapainottaminen on monissa kunnissa käsillä. Verotilitykset kunnille ovat tulorekisteriuudistuksen vuoksi olleet sekaisin, eikä tietoa oikaisuista ole käytettävissä. Talouden raportointi päättäjille on ongelmallista, kun verotilityksiä ei voi ennakoida. Tästä johtuen myös päätöksenteko on  vaikeaa.  Valtion toimien vuoksi (mm. verokortti- ja tulorekisteriuudistus) kunnat joutuivat ottamaan lyhyt- ja pitkäaikaista lainaa ja talouden ennustettavuus on todella heikkoa. Vaikka tilanne ei johdu kunnista itsestään, lainat vaikuttavat kriisikuntakriteeristön tunnuslukuihin.  Seitsemän lappilaista kuntaa haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta valtiovarainministeriöltä vuonna 2019. Myös ne kunnat, joilla on ollut perinteisesti vahva talous, ovat joutuneet ottamaan lyhytaikaista lainaa vuonna 2020.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Aiheeseen liittyviä uutisia