Lappi

TIlannehuoneen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Tälle sivulle kootaan tiedot Lapin maakunnallisella tasolla. Tavoitteena on tuottaa tietoja tulevasta talvikaudesta 2020-2021 ja lisäksi koota yhteen tietoja covid19- pandemian vaikutuksista matkailuun Lapissa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, asiakkaiden matkailusta Lapissa sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta.

Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Lapin ja sen kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää majoituspalveluihin. Matkailua Lapissa seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lapissa koskevien tilastojen kautta.

Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen(Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista.

Tuoreimmat tiedot palvelussa ovat: AirBnB- varaustilanne 10.1.2021, AirBnb- myynnit ja lentomatkustajat 31.12.2020, Benchmarking alliancen palvelun ( 20 hotellien näytteen) tiedot 15.1.2021.asti, muut rekisteröidyt majoitukset ja majoitusmyynnit 30.11.2020,   google trends- tiedot päivittyvät viikottain. Tietoja päivitetään viikottain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti.

Matkustuskiinnostus Lappiin

Kansainvälisen matkustuskiinnostuksen indikaattorina käytetään globaaleja hotellihakuja. Kesäaikana hakujen määrä nousi merkittävästi, mutta nyt covid-19 toisen aallon voimistuessa ovat hotellihaut vähentyneet merkittävästi.

Kotimaassa Lappiin liittyvät haut ovat kevyessä kasvussa, mutta ei merkittäviä muutoksia edellisiin hakuihin. Kotimaan mökki- ja majoitushaut ollaan hieman pitkällä aikajänteellä hakumääriä jäljessä, mutta mökki-haut ovat viime vuoden tasolla.

Lähialueilla ei havaittavissa virkistymistä matkailukiinnostuksesta kertovissa hauissa. Edelleen haetaan peruutettuja lentoja ja hotelleihin liittyvissä hauissa nousevat samat kohteet kuin aiemmissa hauissa. Suomeen liittyen lähialueilla ollaan kiinnostuneita koronatilanteesta.

Euro-alueella ei ole myöskään merkittäviä muutoksia matkustuskiinnostukseen liittyvissä hauissa. t. Hotelleista haetaan lähialueen hotelleja ja hotellien aukioloa.

Kaukokohteissa myös matkustuskiinnostus on pysynyt tasaisena. Lentoja ja lentoyhtiöihin liittyen haetaan kaikilla markkinoilla. Yhdysvalloissa muita enemmän peruutettuja lentoja. Hotelleista kiinnostavat aukiolot ja lähialueiden tai kotimaan hotellit.

Alla kuvio myös Ruotsin ja Norjan hiihtokeskuksissa sijaitsevien hotellien varaustilanteen mukainen käyttöaste seuraavalla 12 kuukaudelle.


Näkymät kauteen 2020-2021 Lapissa

Covid-19 pandemian vaikukset näkyvät valitettavasti kansainvälisen matkailun suurena pudotuksena. . Yllä olevassa kuviossa näkyy Lapin hotelleista koostuvan näytteen osalta (20 hotellia) huonemyynnin ja myytyjen huoneiden määrän muutos tänä vuonna. Tilanne heikkeni jo marraskuussa merkittävästi ja pudotus viime vuotiseen on jo yli 60%. Alkaneen joulukuun osalta ollaan jo yli 70% pudotuksessa.

AirBnB- varausten osalta viikon 7.12.-14.12.2020 aikana uusia varauksia on kertynyt lomaviikoille ja joulun huippusesonkiin.  . Kokonaisuudessaan Lappiin on viikolle 23 asti tullut  yli  5000 varausta, joka on lisännyt varauksia n. 8% . On syytä huomoida että osassa alueissa varausten määrä on kasvnut  lähes 10 % ja joillakin alueille kokonaismäärä on kaudelle vähentynyt. Kokonaismäärä AirBnb varauksissa on nyt Lapissa  62000 yötä. Tällä hetkellä ollaan viime vuoden varauksista jäljessä joulukuun osalta seuraavina viikkoina -59%. -39% ja – 15%.


Matkailun kehitys 2020 Lapissa

Rekisteröidyn majoituksen myynti on vuonna 2020 (1-10) yli 30 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2019. Vuoden ensimmäiset kuukaudet oli myynti vielä lähes kaikissa kohteissa hyvässä kasvussa. Mutta erityisesti maaliskuussa loppunut kansainvälinen kysyntä ja menetetty pääsiäissesonki näkyy luvuissa.

AirBnB on Lapissa monissa kohteissa ollut kasvussa lähes koko vuoden ja mm. Kolarissa ja Inarissa tehtiin heinäkuussa myyntiennätyksiä AirBnB- majoituksessa.Kuviosta näet valintojesi mukaan majoitusmyynnin kehityksen kuukausittain ja kohdealueittain. AirBnB- myynti on tänä vuonna Lapissa kasvanut yhteensä lähes 14 miljoonaa.

Lapin matkailu on varsin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuosittaisista rekisteröityneistä yöpymisistä on lähes kaksi kolmasosaa ja majoitusmyynnistä jopa yli 70 %. Talvella (marras-huhtikuu) kansainvälisten matkailijoiden osuus on jo pitkään ollut suurempi kuin kotimaisten osuus ja etenkin viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi. Rekisteröityjen yöpymisten määrässä heinäkuussa 2020 saavutettiin lähes sama määrä yöpymisiä kuin 2019.