Pohjois-Lappi

Matkailu on Pohjois-Lapissa ja sen matkailukohteissa erittäin tärkeä elinkeino, joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Keväällä käynnistyneen Covid-19 pandemian vuoksi toimiala on suurien haasteiden edessä. Tälle sivulle on koottu keskeisimpiä tietoja ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat koronavaikutuksia Pohjois-Lapin matkailuun.

Matkustuskiinnostus Pohjois-Lappiin

Matkustuskiinnostuksen seurantaan käytetään House of Laplandin toteuttamaa Google trends seurantaan.

Matkustuskiinnostuksen seuranta viikolle 51, eli tarkastelussa hakuindeksit viikolle 50saakka.

Alla olevasta kuviosta voi katsoa Pohjois-Lapin kohteita koskevien hakujen kehitystä viimeisen kolmen vuoden aikana. Kotimaiset hauta ja koko maailmaa koskevat haut ovat omissa kuviossa.  . Google trends ilmoittaa määrät indeksi- lukuna, joten samassa kuviossa vertailu ei ole suositeltavaa. Sivuston tilan säästämiseksi eri kohteiden tiedot ovat käytettävissä samassa kuviossa.


Näkymät kauteen 2020-2021 Pohjois-Lapissa

Covid-19 pandemian vaikutukset näkyvät valitettavasti kansainvälisen matkailun suurena pudotuksena. Kotimainen matkailu on osin paikannut menetyksiä ja lumettoman ajan matkailussa (touko-lokakuu) ollaan oltu jo ennen koronaa varsin riippuvaisia kotimaan markkinoista.

AirBnB- varausten osalta viime viikon aikana uusia varauksia on kertynyt Pohjois-Lappiin jonkin verran lähiviikoille ja kevätsesongille. Varauksia kertyi viikossa yli 960 varausta koko talvikaudelle. Varauksien määrä kasvoi  yli 11%. Pohjois-Lappiin ei ole tullut peruutuksia.

 


Lappiin tulevista matkailijoista saapuu valtaosa autolla. TIlannehuoneessa seurataan liikennemäärien kehitystä hyödyntäen Trafin liikennemittauspisteiden dataa. Data on olla esitetty viikonpäivien mukaan jaoteltuna ja vertailussa on liikennemäärät edellisellä viikolla verratuna viime vuoden vastaavaan viikkoon. BI:n kuvio kannattaa avata painamalla oikena alareuna nuoli-kuvioita isoksi näytölle. Eri mittauspisteiden liikennemääriä voi katsella valitsemalla halutun kohteen alalaidast

Matkailun kehitys 2020 Pohjois-Lapissa

Matkailu on kärsinyt kaikilla Lapin alueilla.  Kansainvälisten matkailijoiden suhteelliset osuudet ovat olleet aiempina vuosina suurimmat Inarissa, Rovaniemellä, Muoniossa ja Saariselällä ja ne ovatkin menettäneet eniten rekisteröityjen majoittujien määrässä.

Elokuussa rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi vain Kolarissa. Koko Lapin alueella rekisteröidyt yöpymiset vähenivät syyskuussa -5,7%.