Rovaniemi

Tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Sivulle kootaan tiedot Lapin maakunnallisella tasolla ja Itä-LapinTunturi-LapinPohjois-LapinMeri-Lapin ja Rovaniemen matkailun osalta Tavoitteena on tuottaa tietoja tulevasta talvikaudesta 2020-2021 ja lisäksi koota yhteen tietoja covid- pandemian vaikutuksista matkailuun Lapissa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, asiakkaiden matkailusta Rovaniemellä sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta.

Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Rovaniemen ja Rovaniemen kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Asiakkaiden matkailusta Rovaniemellä seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lapissa koskevien tilastojen kautta.

Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen(Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista.

Tuoreimmat tiedot palvelussa ovat: AirBnB- varaustilanne 5.10.2020, AirBnb myynnit ja lentomatkustajat 31.8.2020, rekisteröidyt majoitukset ja majoitusmyynnit 31.8.2020,   google trends tiedot vk 39 osalta. Tietoja päivitetään viikottain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti.

Matkustuskiinnostus Rovaniemelle

Lapin kohteissa kotimaasta tehdyistä hauista Rovaniemeä haetaan eniten, ja Levi tulee Rukan kanssa tällä hetkellä seuraavina. Viimeisen 12 kuukauden hauissa näkyy korona, mutta myös ulkoilureitit aiheeseen liittyvissä kyselyissä.  Rovaniemen osalta haetaan paljon location voiture.

Kotimaassa ei merkittävää muutosta edelliseen viikkoon hakutermeissä. Hotellien hakuvolyymistä on tultu alaspäin, mikä selittynee kesälomakauden päättymisellä. Lennot ovat jämähtäneet noin kolmannekseen siitä, mitä ne normaalisti ovat olleet.

Venäjällä hotellihaut ovat nyt kasvussa, mutta lentohaut ovat yhä hyvin matalalla. Ruotsin ja Norjan hotellihauissa ollaan tultu myös alaspäin hakumäärissä verrattuna kesän hakuihin ja vielä ollaan huomattavasti matalammalla tasolla kuin ennen koronaa.


Näkymät kauteen 2020-2021 Rovaniemellä

AirBnB- varausten osalta viikon 21.-27.9.2020 aikana uusia varauksia on kertynyt Rovaniemelle jonkin verran ruskasesongille. Viikosta 45 eteenpäin ei uusia varauksia ole tullut ja joulun huippusesonkiiin on Rovaniemelle tullut viime viikolla jo melko paljon peruutuksia.

Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan varaustilanteeseen nähden varauksia on Rovaniemellä nyt vähemmän joulukuussa. On huomattava, että varaustilanne muuttuu nyt  nopeasti. Uusia varauksia voi luonnollisesti tulla ja jo tehtyjen peruminen on yleensä mahdollista melko lähellä majoituksen ajankohtaa.


Matkailun kehitys 2020 Rovaniemellä

Matkailu on kärsinyt kaikilla Lapin alueilla.  Kansainvälisten matkailijoiden suhteelliset osuudet ovat olleet aiempina vuosina suurimmat Inarissa, Rovaniemellä, Muoniossa ja Saariselällä ja ne ovatkin menettäneet eniten rekisteröityjen majoittujien määrässä.. Koko Lapin alueella rekisteröidyt yöpymiset vähenivät elokuussa -22,9%.

Rovaniemellä rekisteröityjen yöpymisten lasku on ollut dramaattinen. Majoitus liikevaihdosta rekisteröidyissä yöpymissä ja AirBnb- majoituksessa.