Rovaniemi

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, asiakkaiden matkailusta Rovaniemellä sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta.

Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Rovaniemen ja Rovaniemen kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Asiakkaiden matkailusta Rovaniemellä seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lappia koskevien tilastojen kautta.

Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen (Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista.

Tuoreimmat tiedot palvelussa ovat: AirBnB- varaustilanne 10.1.2021, AirBnb-myynnit ja lentomatkustajat 31.12.2020, rekisteröidyt majoitukset ja majoitusmyynnit 30.11.2020,   google trends-tiedot päivittyvät viikottain.  Tietoja päivitetään viikoittain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti.

 

Matkustuskiinnostus Rovaniemelle

Lapin kohteissa kotimaasta tehdyistä hauista Rovaniemeä haetaan eniten, ja Levi tulee Rukan kanssa tällä hetkellä seuraavina.

Kotimaassa ei merkittävää muutosta edelliseen viikkoon hakutermeissä.  Lennot ovat jämähtäneet noin kolmannekseen siitä, mitä ne normaalisti ovat olleet.

Alla olevasta kuviosta voi katsoa Rovaniemeä koskevien hakujen kehitystä viimeisen kolmen vuoden aikana kotimaasta ja kansainvälisesti.


Näkymät kauteen 2020-2021 Rovaniemellä

Yllä olevasta kuviosta näkee hotellien huonemyynnin ja myytyjen huoneiden määrän muutoksen viime vuoteen verrattuna. Kuvio perustuu Benchmarking Alliancen hotelleilta saatavaan tietoon ja perustuu näytteseen. Talvikauden edetessä pudotus syvenee ja tammikuun aikana pudotus on lähes -80%.

AirBnB- varausten osalta viikon 4.-10.1.2021 aikana varausten määrä on Rovaniemellä kasvanut yli 200 varauksen verran juhannukseen asti ulottuvalla jaksolla. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan varaustilanteeseen nähden varauksia on Rovaniemellä nyt huomattavasti vähemmän koko kevään ajan. Ero on tällä hetkellä viikottain 70%-89% vähemmän ja ainostaan pääsiäisviikolla varauksia on ”vain” 57% vähemmän. valitettavasti varauksia ei myöskään ole tullut kevät-kesäkaudelle.

.


Matkailun kehitys 2020 Rovaniemellä

Matkailu on kärsinyt kaikilla Lapin alueilla.  Kansainvälisten matkailijoiden suhteelliset osuudet ovat olleet aiempina vuosina suurimmat Inarissa, Rovaniemellä, Muoniossa ja Saariselällä ja ne ovatkin menettäneet eniten rekisteröityjen majoittujien määrässä.. 

Rovaniemellä rekisteröityjen yöpymisten lasku on ollut dramaattinen. Majoitusektorin majoitusmyynti on  rekisteröidyissä yöpymissä on n 6,7 miljoona pienempi kuin vuonna 2019 (marraskuun loppuun mennessä). AirBnb- majoituksessa Rovaniemellä oli vuonna 2020 3,4 miljoonaa pienempi kuin vuonna 2019.  Alkuvuonna majoitusmyynti kasvoi yli 5 miljoonaa.