Rovaniemi

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, asiakkaiden matkailusta Rovaniemellä sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta.

Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Rovaniemen ja Rovaniemen kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Asiakkaiden matkailusta Rovaniemellä seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lappia koskevien tilastojen kautta.

Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen (Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista.

Tuoreimmat tiedot palvelussa ovat: AirBnB- varaustilanne 10.1.2021, AirBnb-myynnit ja lentomatkustajat 31.12.2020, rekisteröidyt majoitukset ja majoitusmyynnit 30.11.2020,   google trends-tiedot päivittyvät viikottain.  Tietoja päivitetään viikoittain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti.

 

Matkustuskiinnostus Rovaniemelle

Lapin kohteissa kotimaasta tehdyistä hauista Rovaniemeä haetaan eniten, ja Levi tulee Rukan kanssa tällä hetkellä seuraavina.

Kotimaassa ei merkittävää muutosta edelliseen viikkoon hakutermeissä.  Lennot ovat jämähtäneet noin kolmannekseen siitä, mitä ne normaalisti ovat olleet.

Venäjällä hotellihaut ovat nyt kasvussa, mutta lentohaut ovat yhä hyvin matalalla. Ruotsin ja Norjan hotellihauissa ollaan tultu myös alaspäin hakumäärissä verrattuna kesän hakuihin ja vielä ollaan huomattavasti matalammalla tasolla kuin ennen koronaa.

Alla olevasta kuviosta voi katsoa Rovaniemeä koskevien hakujen kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana.


Näkymät kauteen 2020-2021 Rovaniemellä

Yllä olevasta kuviosta näkee hotellien huonemyynnin ja myytyjen huoneiden määrän muutoksen viime vuoteen verrattuna. Kuvio perustuu Benchmarking alliancen hotelleilta saatavaan tietooja ja perustuu näytteseen. Talvikauden edetessä pudotus syvenee ja joulukuun ensimmäisinä viikkoinen pudotus on lähes -80%.

AirBnB- varausten osalta viikon 7.12.-14.12.2020 aikana varausten määrä on Rovaniemellä vähentynyt yli 100 varauksen verran ja vain muutamia joulun seudulle. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan varaustilanteeseen nähden varauksia on Rovaniemellä nyt huomattavasti vähemmän marras- joulukuussa. Ero on tällä hetkellä viikottain jopa 60-70% vähemmän ja valitettavasti varauksia ei myöskään ole tullut kevätkaudelle.

.


Matkailun kehitys 2020 Rovaniemellä

Matkailu on kärsinyt kaikilla Lapin alueilla.  Kansainvälisten matkailijoiden suhteelliset osuudet ovat olleet aiempina vuosina suurimmat Inarissa, Rovaniemellä, Muoniossa ja Saariselällä ja ne ovatkin menettäneet eniten rekisteröityjen majoittujien määrässä.. Koko Lapin alueella rekisteröidyt yöpymiset vähenivät elokuussa -22,9%.

Rovaniemellä rekisteröityjen yöpymisten lasku on ollut dramaattinen. Majoitusektorin liikevaihto on  rekisteröidyissä yöpymissä ja AirBnb- majoituksessa Rovaniemellä on tänä vuonna 3,7 miljoonaa pienempi kuin vuonna 2019. AirBnb myynti on kasvanut n. 0,15 miljoona ja rekisteröity majoitus on pienentynyt n. 3.9 miljoonaa tänä vuonna. Alkuvuonna majoitusmyynti kasvoi yli 5 miljoonaa.