Matkailun aluetalousselvitys - Kemi-Tornion seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Kemi-Tornion seutukunnassa.

Kemi-Tornion seutukunta oli selvityksen mukaan ainoa seutukunta Lapissa, jolla mineraaliklusteri oli kumulatiivisesti suurempi kuin matkailuklusteri. Matkailun merkitys oli silti työllistävyytensä ansiosta suuri myös Kemi-Tornion alueella.

Matkailun aluetalousvaikutuksia Kemi-Torniossa v. 2019 tietoihin pohjautuen:

 • työllistävyys 840 htv
 • laskennallinen palkkatulo 30 335 000 €
 • laskennallinen palkkaverotulo 4 544 000 €

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Kemi-Torniossa v. 1995-2021

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys KemiTornio
Lähde: Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Kemi-Tornion rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi yli 40 000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2019.
 • Markkinaosuus Lapin yöpymistä on ollut 5–8 %.
 • Kansainvälinen matkailu kasvoi vuosina 2017–2019 nopeasti.
 • Kemi-Torniossa rekisteröityjen yöpymisten määrä on kasvanut keskiarvona 0,4 % vuodessa. Ilman Covid-19-pandemian vaikutusta muutos on 2,8 %.
 • Nopeinta rekisteröityjen yöpymisten kasvu on ollut vuosina 2015 ja 2021 (yli 14 %).
 • Talvisesongin ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten kasvu on ollut nopeinta. Keskikasvu oli yli 9 % ennen Covid-19-pandemiaa.
 • Eurooppa on suurin kansainvälinen markkina-alue.
 • Aasialaisten matkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi nopeasti ennen kriisiä talvikausilla vuodesta 2017 alkaen .

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailuklusterin liikevaihdon kehitys Kemi-Torniossa v. 1995-2020

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailun liikevaihdon kehitys KemiTornio
Lähteet : Statistics Finland/Tilastokeskus, Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Kemi-Torniossa rekisteröityneet yöpymiset kasvoivat nopeasti vuoden 2016 jälkeen ja matkailuyritysten liikevaihdon kasvu oli vielä nopeampaa.
 • Koronakriisi aiheutti pudotuksen sekä rekisteröidyissä yöpymisissä että liikevaihdossa.
 • Liikevaihdon pudotus oli pienempi kuin yöpymisten määrän pudotus.

Matkailu- ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset Kemi-Torniossa vuosina 1995–2019

Matkailu ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset KemiTornio
Yhteenlaskettu liikevaihto mineraali ja matkailu KemiTornio
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus
 • Kemi-Tornion seutukunta Lapin merkittävin mineraaliklusterin toiminta-alue. Jopa 80 % Lapin mineraaliklusterin liikevaihdosta on kertynyt Kemi-Tornioon.
 • Mineraaliklusteriin verrattuna matkailuklusterin liikevaihto on vähäinen, mutta matkailun työllistävä vaikutus on tälläkin alueella suuri.
 • Kemi-Tornion osuus matkailuklusterin liikevaihdosta Lapissa on lähes 20 %.