Lapin suhdannekatsaus

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Asiantuntijoiden yhteystiedot


Satu Luiro, Lapin liitto
p. 0400 124 029

Heino Vasara, Lapin ELY-keskus
p. 0295 039 689

Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari
p. 040 551 1289
Liisa Ansala, Lapin kauppakamari
p. 044 577 7514

Pirkka Salo, Lapin yrittäjät ry
p. 0400 392 139

Risto Koskiniemi, Finnvera
p. 029 460 2006

Tuula Rintala-Gardin, Rovaniemen kaupunki
p. 040 756 9035

Sari Moisanen, Meri-Lapin kehittämiskeskus ry
p. 040 820 9584

 

 

Lapin suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2020

Lapin suhdannekehitys notkahti koko maata voimakkaammin koronaviruspandemian rajoitustoimien iskiessä keväällä 2020.

Tarkastelussa olevista toimialoista vain kaivos­toiminnan kehitystrendi jatkui kasvussa. Kaivostoiminnan lisäksi rakentamisen ja kaupan liikevaihdon vuosikehitys oli positiivinen. Eniten liikevaihto romahti majoitus- ja ravit­semistoiminnassa ja matkailupalveluissa. Henkilöstömää­rän (ml. julkinen sektori) kehitystrendi notkahti liikevaihtoa vähemmän, mutta vuosimuutos oli negatiivinen, poikkeuk­sena vain kaivostoiminta.

Vinkki: Mikäli haluat kopioida suhdannekatsauksen kuvioita käyttöösi, avaa katsaus pdf-ohjelmistolla, jolloin kuviot aktivoituvat kopioitavaan muotoon.

Lapin suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2020

Lapin suhdannetrendit

 • Lapin suhdannekehitys notkahti koko maata voimakkaammin koronaviruspandemian rajoitustoimien iskiessä keväällä 2020 – Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendi notkahti liikevaihtoa vähemmän.
 • Yli 20 henkilöä työllistävien ja ulkomaankauppaa käyvien yritysten liikevaihdon muutosvaikutus oli negatiivinen koko vuoden.
 • Kaivostoiminnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu jatkui Lapissa voimakkaana – Liikevaihtokehitys oli koko maata voimakkaammassa kasvussa.
 • Teollisuuden liikevaihdon trendi noudattelee viennin ja suuryritysten kehitystä. Lapin teollisuuden liikevaihtokehitys notkahti Lapissa enemmän kuin koko maassa – Henkilöstömäärän lasku jäi liikevaihtoa pienemmäksi.
 • Lapin teollisuuden pois lukien suuryritykset liikevaihtokehitys notkahti koko toimialaa vähemmän.
 • Rakentamisen liikevaihto pysytteli koko maata paremmassa kasvussa vuonna 2020 – Henkilöstömäärä laski jo toista vuotta peräkkäin.
 • Kaupan liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendikehitys on tasaantunut – Liikevaihdon vuosimuutos oli lievästi plussalla, mutta henkilöstömäärä laski.
 • Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kehitys notkahti keväällä 2020, joskaan ei yhtä paljon kuin koko maassa – Myös henkilöstömäärän vuosimuutos päätyi miinukselle.
 • Liike-elämän palveluissa liikevaihdon ja henkilöstömäärän pitkään jatkunut kasvutrendi taittui – muiden toimialojen kehitys heijastuu liike-elämän palveluihin ja vuoden 2020 kehitykseen vaikutti mm. koronaepidemiatilanteen vähentämä vuokratyövoiman tarve.
 • Matkailun vuodesta 2015 lähtien kasvussa ollut liikevaihto notkahti koronaviruksen rajoitustoimien iskiessä keväällä 2020 ja vuosikehitys oli vahvasti laskeva. Myös henkilöstömäärän kehitystrendi notkahti ja vuosimuutos painui miinukselle.
 • Koronaepidemian vaikutukset näkyivät positiivisten vuosien jälkeen suhdannekehityksen notkahduksena kaikissa Lapin matkailukeskuksissa, erityisesti liikevaihdossa, mutta myös henkilöstömäärässä.
 • Vuoden 2020 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski Lapissa kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Tunturi-Lapissa – Kemi-Torniota lukuun ottamatta liikevaihdon trendi pysytteli koronapandemian vaikutuksista huolimatta vertailuvuoden 2015 yläpuolella.
 • Kemi-Tornion seutukunnan liikevaihto ja henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) notkahtivat enemmän kuin koko Lapissa – Myös Rovaniemen seutukunnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän positiivinen trendikehitys taittui.

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus?

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin suhdannekatsaus – katsaus vuoteen 2020 perustuu pääosin huhtikuun alussa käyttöön saadun vuoden 2020 loppuun ulottuviin suhdanneaineiston tietoihin. Kaikkien seutukuntien liikevaihdon osalta on käytetty Toimiala Online -palvelun kautta saatavissa olleita syyskuun 2020 loppuun ulottuvia tietoja. Lisäksi täydentävinä tietoina on käytetty muita Tilastokeskuksen tuottamia tuoreimpia tilastotietoja.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kaupungin sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä