Lapin suhdannekatsaus

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Asiantuntijoiden yhteystiedot


Mervi Nikander, Lapin liitto
p. 050 444 5606

Heino Vasara, Lapin ELY-keskus
p. 0295 039 689

Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari
p. 040 551 1289

Pirkka Salo, Lapin yrittäjät ry
p. 0400 392 139

Kari Tuominen, Finnvera
p. 029 460 2001

Jukka Kujala, Rovaniemen kaupunki
p. 040 640 2718

Sari Moisanen, Meri-Lapin kehittämiskeskus ry
p. 040 820 9584

 

 

Lapin suhdannekatsaus 2020

Lapin suhdannekehitys jatkui vuonna 2019 varovaisen positiivisena, edellisvuosia maltillisempana kaivostoiminnan ja teollisuuden liikevaihdon laskun vaikutuksesta.

Tarkastelluista toimialoista liikevaihdon vuosikehitys oli paras liike-elämän palveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja matkailupalveluissa. Myös liikevaihdon pitkän aikavälin kehitystrendi säilyi positiivisena, joskin jäi viime vuoden osalta koko maan kehitystä heikommaksi. Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendi on ollut liikevaihtoa maltillisempaa, mutta tasaisempaa ja vuoden 2019 osalta selvemmin kasvussa.

 

Vinkki: Mikäli haluat kopioida suhdannekatsauksen kuvioita käyttöösi, avaa katsaus pdf-ohjelmistolla, jolloin kuviot aktivoituvat kopioitavaan muotoon.

Lapin suhdannekatsaus 2020

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus?

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin suhdannekatsaus 2020 perustuu pääosin huhtikuun alussa käyttöön saadun vuoden 2019 loppuun ulottuviin suhdanneaineiston tietoihin. Kaikkien seutukuntien liikevaihdon osalta on käytetty Toimiala Online -palvelun kautta saatavissa olleita syyskuun 2019 loppuun ulottuvia tietoja. Lisäksi täydentävinä tietoina on käytetty muita Tilastokeskuksen tuottamia tuoreimpia tilastotietoja.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kehityksen sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä