Lapin suhdannekatsaus

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Asiantuntijoiden yhteystiedot


Maiju Jolma-Taylor, Lapin liitto
p. 040 660 8546

Heino Vasara, Lapin ELY-keskus
p. 0295 039 689

Liisa Ansala, Lapin kauppakamari
p. 044 577 7514

Ella-Noora Kauppinen, Lapin yrittäjät ry
p. 050 554 2458

Risto Koskiniemi, Finnvera
p. 029 460 2006

Samppa Määttä, Rovaniemen kaupunki
p. 050 529 6738

Sari Moisanen, Meri-Lapin kehittämiskeskus ry
p. 040 820 9584

 

 

Lapin suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2022

Lapin suhdannekehitys jatkoi kasvussa vuonna 2022

Lapin suhdannekehitys notkahti koko maata voimakkaammin koronaviruspandemian rajoitustoimien iskiessä keväällä 2020. Vuonna 2021 suhdannekehitys kääntyi kasvuun. Kasvu jatkui alkuvuodesta 2022, mutta toukokuusta lokakuuhun liikevaihdon trendi oli laskeva ja kääntyi uudelleen kasvuun vasta marraskuussa. Liikevaihdon vuosimuutos oli vuonna 2022 positiivinen kaikilla tarkastelluilla toimialoilla. Eniten liikevaihto kasvoi matkailupalveluissa ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja vähiten kaupassa.

Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendin notkahdus oli vuonna 2020 liikevaihtoa loivempi ja samoin vuosien 2021 ja 2022 käänne parempaan. Henkilöstömäärän vuosimuutos jäi vuonna 2022 edellisvuotta vaisummaksi. Liikevaihdon tapaan paras kehitys oli matkailupalveluissa. Teollisuudessa, kaupassa ja rakentamisessa henkilöstömäärä laski.

Vinkki: Mikäli haluat kopioida suhdannekatsauksen kuvioita käyttöösi, avaa katsaus pdf-ohjelmistolla, jolloin kuviot aktivoituvat kopioitavaan muotoon. Pdf-ohjelmistosta riippuen voi olla tarpeen aktivoida muokkaa-tila ennen tätä.
Valitse kuva napsauttamalla. Napsauta valitsemaasi kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi. Sisältö kopioidaan leikepöydälle. Liitä kopioitu sisältö valitsemalla toisessa sovelluksessa Muokkaa > Liitä.
Tarvittaessa voit käyttää Kuvankaappaustyökalua.

Lapin suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2022

Lapin suhdannetrendit

 • Lapin suhdannekehitys kääntyi vuoden 2020 koronapandemiavaikutuksista johtuneen notkahduksen jälkeen kasvuun vuonna 2021 ja kasvu jatkui vuonna 2022. Liikevaihdon vuosimuutos oli vuonna 2022 positiivinen kaikilla tarkastelluilla toimialoilla. Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendin notkahdus oli vuonna 2020 liikevaihtoa loivempi ja samoin vuosien 2021 ja 2022 käänne parempaan.
 • Kaivostoiminnan liikevaihdon kasvu on jatkunut Lapissa koko maata ja muita tarkasteltuja toimialoja voimakkaampana ilman vuoden 2020 notkahdusta. Myös henkilöstömäärä on kasvanut, joskin liikevaihtoa selvästi maltillisemmin.
 • Teollisuuden liikevaihdon trendi noudattelee viennin ja suuryritysten kehitystä. Lapin teollisuuden liikevaihdon trendi laski ja notkahti vuosina 2019 ja 2020, kääntyi kasvuun vuonna 2021, mutta notkahti uudelleen vuoden 2022 aikana. Henkilöstömäärän trendi on kehittynyt liikevaihtoa tasaisemmin ja myös hitaammin. Teollisuuden henkilöstömäärän trendi painui kesäkuusta 2022 alkaen laskuun ja vertailuvuoden alapuolelle.
 • Lapin teollisuudessa pois lukien suuryritykset liikevaihto- ja henkilöstömääräkehitys on ollut koko toimialaa suotuisampaa.
 • Rakentamisen liikevaihdon vuonna 2021 vahvistunut kasvutrendi hidastui 2022. Henkilöstömäärän trendikehitys on ollut liikevaihtoa vaisumpaa ja henkilöstömäärän alenevaksi kääntynyt trendi lähestyy vertailuvuotta 2015.
 • Kaupan alan liikevaihdon trendikehitys nopeutui vuonna 2021 ja jatkui kasvussa vuonna 2022. Henkilöstömäärän trendikehitys on ollut liikevaihtoa hitaampaa ja vuonna 2022 aleneva trendi päätyi vertailuvuoden 2015 alapuolelle.
 • Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendikehitys on palautunut kasvuun, mutta henkilöstömäärän osalta trendi on jäänyt vertailuvuoden 2015 alapuolelle.
 • Liike-elämän palveluissa sekä liikevaihto että henkilöstömäärä kääntyivät uudelleen kasvuun vuoden 2021 aikana. Liikevaihdon trendi oli vuonna 2022 henkilöstömäärää vahvemmassa kasvussa.
 • Matkailussa liikevaihdon trendikehitys vahvistui vuonna 2022. Matkailupalveluiden henkilöstömäärä kehitys oli majoitus- ja ravitsemistoimintaa parempi.
 • Vuonna 2021 liikevaihdon trendi kääntyi kaikissa matkailukeskuksissa kasvuun vuoden 2020 notkahduksen jälkeen. Myös henkilöstömäärän trendi parani kaikissa matkailukeskuksissa loppuvuotta 2021 kohti, mutta vuoden 2022 kehitys vaihteli matkailukeskuksittain.
 • Liikevaihto on kasvanut vuodesta 2015 voimakkaimmin Pohjois-Lapissa, Tunturi-Lapissa ja Torniolaaksossa. Itä-Lapin ja Kemi-Tornion seutukuntien trendikehityksessä tapahtui koko Lapin tavoin laskua vuoden 2022 aikana.
 • Sekä Kemi-Tornion että Rovaniemen seutukunnan liikevaihto ja henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) elpyivät vuoden 2020 notkahduksesta vuoden 2021 aikana. Kemi-Tornion seutukunnassa liikevaihdon trendi notkahti uudelleen vuonna 2022 ja henkilöstömäärän trendi oli alavireinen. Rovaniemen seutukunnassa sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän kasvutrendi jatkui vuonna 2022.

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus?

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin suhdannekatsaus – katsaus vuoteen 2022 perustuu pääosin huhtikuun alussa käyttöön saadun vuoden 2022 loppuun ulottuviin suhdanneaineiston tietoihin. Kaikkien seutukuntien liikevaihdon osalta on käytetty Toimiala Online -palvelun kautta saatavissa olleita syyskuun 2022 loppuun ulottuvia tietoja. Lisäksi täydentävinä tietoina on käytetty muita Tilastokeskuksen tuottamia tuoreimpia tilastotietoja.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kaupungin sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä