Lapin suhdannekatsaus

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Asiantuntijoiden yhteystiedot


Maiju Jolma-Taylor, Lapin liitto
p. 040 660 8546

Heino Vasara, Lapin ELY-keskus
p. 0295 039 689

Liisa Ansala, Lapin kauppakamari
p. 044 577 7514

Elli-Noora Kauppinen, Lapin yrittäjät ry
p. 050 554 2458

Risto Koskiniemi, Finnvera
p. 029 460 2006

Samppa Määttä, Rovaniemen kaupunki
p. 050 529 6738

Sari Moisanen, Meri-Lapin kehittämiskeskus ry
p. 040 820 9584

 

 

Lapin suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2021

Lapin suhdannekehitys kääntyi vuonna 2021 edellisen vuoden notkahduksen jälkeen kasvuun.

Lapin suhdannekehitys notkahti koko maata voimakkaammin koronaviruspandemian rajoitustoimien iskiessä keväällä 2020. Tarkastelussa olevista toimialoista vain kaivostoiminnan kehitystrendi jatkui kasvussa myös vuonna 2020. Vuonna 2021 suhdannekehitys kääntyi kasvuun. Liikevaihdon vuosimuutos oli positiivinen kaikilla tarkastelluilla toimialoilla. Eniten liikevaihto kasvoi kaivostoiminnassa ja teollisuudessa ja vähiten matkailupalveluissa. Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendin notkahdus oli vuonna 2020 liikevaihtoa loivempi ja samoin vuoden 2021 käänne parempaan. Henkilöstömäärän vuosimuutos jäi vuonna 2021 edelleen negatiiviseksi matkailupalveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Kolmella viimeisellä vuosineljänneksellä kasvun veturina toimivat Lapissa vähintään 20 henkeä työllistävät yritykset.

Vinkki: Vinkki: Mikäli haluat kopioida suhdannekatsauksen kuvioita käyttöösi, avaa katsaus pdf-ohjelmistolla, jolloin kuviot aktivoituvat kopioitavaan muotoon. Pdf-ohjelmistosta riippuen voi olla tarpeen aktivoida muokkaa-tila ennen tätä.

Lapin suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2021

Lapin suhdannetrendit

 • Lapin suhdannekehitys kääntyi vuonna 2021 edellisen vuoden notkahduksen jälkeen kasvuun ja liikevaihdon vuosimuutos oli positiivinen kaikilla tarkastelluilla toimialoilla – Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendin notkahdus oli vuonna 2020 liikevaihtoa loivempi ja samoin vuoden 2021 käänne parempaan.
 • Vuoden 2021 kolmella viimeisellä neljänneksellä kasvun veturina toimivat vähintään 20 henkeä työllistävät yritykset.
 • Kaivostoiminnan liikevaihdon kasvu jatkui Lapissa muita tarkasteltuja toimialoja voimakkaampana ja ilman vuoden 2020 notkahdusta – Myös henkilöstömäärä kasvaa, joskin liikevaihtoa selvästi maltillisemmin.
 • Teollisuuden liikevaihdon trendi noudattelee viennin ja suuryritysten kehitystä. Lapin teollisuuden liikevaihdon trendi laski ja notkahti vuosina 2019 ja 2020, mutta kääntyi kasvuun vuonna 2021 – Henkilöstömäärän trendi on kehittynyt liikevaihtoa tasaisemmin ja myös hitaammin.
 • Lapin teollisuudessa pois lukien suuryritykset liikevaihtokehitys notkahti vuonna 2020 koko toimialaa vähemmän ja trendi on koko toimialaa korkeammalla suhteessa vertailuvuoteen 2015.
 • Rakentamisen liikevaihdon kehitys on ollut Lapissa koko maata paremmassa kasvussa ja kasvutrendi vahvistui vuonna 2021 – Myös henkilöstömäärä kääntyi kahden miinusmerkkisen vuoden jälkeen kasvuun.
 • Kaupan alan liikevaihdon vuonna 2020 hidastunut trendikehitys nopeutui vuonna 2021 – Myös henkilöstömäärän trendi oli kasvussa vuonna 2021, mutta liikevaihtoa hitaammassa.
 • Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendi on palautunut vertailuvuotta 2015 paremmaksi, mutta henkilöstömäärän osalta trendi jäi koko vuoden 2021 ajan vertailuvuoden alapuolelle.
 • Liike-elämän palveluissa sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän kehitystrendi kääntyi uudelleen kasvuun vuoden 2021 aikana – Liikevaihdon trendi ylsi aiempia vuosia korkeammalle ja henkilöstömäärä palautui vuoden 2019 tasolle.
 • Matkailussa liikevaihdon trendi oli  vielä alkuvuodesta 2021 vertailuvuoden 2015 alapuolella, mutta trendikehitys parani loppuvuotta kohti.  Henkilöstömäärän trendi notkahti vuonna 2020 vähemmän, mutta toisaalta myös palautuminen vertailuvuotta paremmaksi on ollut hitaampaa.
 • Vuonna 2021 liikevaihdon trendi kääntyi kaikissa matkailukeskuksissa kasvuun – Myös henkilöstömäärän trendi parani kaikissa matkailukeskuksissa loppuvuotta 2021 kohti.
 • Vuoden 2021 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kehitys kääntyi kaikissa Lapin seutukunnissa kasvuun koronapandemiavuoden 2020 notkahduksen jälkeen – Liikevaihto on kasvanut vuodesta 2015 voimakkaimmin Pohjois-Lapin lisäksi Tunturi- ja Itä-Lapissa.
 • Sekä Kemi-Tornion että Rovaniemen seutukunnan liikevaihto ja henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) elpyivät vuoden 2020 notkahduksesta vuoden 2021 aikana.

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus?

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin suhdannekatsaus – katsaus vuoteen 2021 perustuu pääosin huhtikuun alussa käyttöön saadun vuoden 2021 loppuun ulottuviin suhdanneaineiston tietoihin. Kaikkien seutukuntien liikevaihdon osalta on käytetty Toimiala Online -palvelun kautta saatavissa olleita syyskuun 2021 loppuun ulottuvia tietoja. Lisäksi täydentävinä tietoina on käytetty muita Tilastokeskuksen tuottamia tuoreimpia tilastotietoja.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kaupungin sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä