Matkailun aluetalousselvitys - Rovaniemen seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Rovaniemen seutukunnassa.

Matkailun aluetalousvaikutuksia Rovaniemen seutukunnassa v. 2019 tietoihin pohjautuen:

 • työllistävyys 2 278 htv
 • laskennallinen palkkatulo 82 264 000 €
 • laskennallinen palkkaverotulo 12 323 000 €

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Rovaniemellä v. 1995-2021

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Rovaniemi
Lähde: Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Rovaniemen rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi yli 400 000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2019.
 • Nopeaa kasvua oli vuodesta 2016 ja vuonna 2019 kansainvälisen matkailun osuus oli yli 66 %.
 • Vuonna 2021 Rovaniemellä jäätiin vuoden 2005 tasolle koronakriisin vaikutuksesta.
 • Markkinaosuus Lapin yöpymistä oli vuonna 2019 24 %  ja se putosi 5 prosenttiyksikköä vuoteen 2021. Markkinaosuus oli vuonna 2021 19 %
 • Rovaniemellä rekisteröityjen yöpymisten määrä on kasvanut 1,9 % vuodessa. Ilman Covid-19-pandemian vaikutusta kasvua oli 5,6 %.
 • Nopeinta yöpymisten määrän muutos on ollut vuosina 1998, 2016 ja 2017 (yli 13 %).
 • Talvisesongin ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten kasvu on ollut nopeinta, yli 7 % keskikasvuna ennen Covid-19-pandemiaa.
 • Eurooppa on tärkein kansainvälinen markkina-alue ja Aasiasta oli vahvaa kasvua vuosina 2017–2019.

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailuklusterin liikevaihdon kehitys Rovaniemellä v. 1995-2020

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailun liikevaihdon kehitys Rovaniemi
Lähteet : Statistics Finland/Tilastokeskus, Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Rovaniemellä matkailuyritysten liikevaihto kasvoi yli 100 miljoonaa euroa vuodesta 1995  vuoteen 2015.
 • Kasvuvauhti kiihtyi kansainvälisen matkailun nopean kasvun myötä vuodesta 2016, jolloin matkailuyritysten liikevaihto kasvoi myös yli 100 miljoonaa euroa kolmessa vuodessa.
 • Kansainvälinen matkailu romahti Rovaniemellä Covid-19-pandemian myötä, mutta vaikutus yritysten liikevaihtoon oli maltillinen.

Matkailu- ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset Rovaniemellä vuosina 1995–2019

Matkailu ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset Rovaniemi
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus
 • Rovaniemellä matkailuklusterin liikevaihto kaksikertaistui vuodesta 2010 vuoteen 2019.
 • Matkailuklusterin kumulatiiviset vaikutukset ovat lähes kymmenkertaiset mineraaliklusteriin verrattuna, ja vaikka koronakriisi vaikutti erityisesti Rovaniemen matkailuun, on matkailu seudulla merkittävä toimiala jatkossakin.
 • Seutukunnan mineraaliklusterin investointihankkeiden toteutuminen on vielä epävarmaa.