Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta 2030

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta -raportissa analysoitiin tilastotiedon valossa Lapin tulevaa väestömuutosta ja sen vaikutuksia kuntien selviytymiseen ja palvelurakenteen muutoksen vaatimuksiin. Selvityksen mukaan Lapin väkiluku tulee laskemaan ja kuntien pitää sopeuttaa tulevaisuudessa palvelurakennettaan. Lapin liitto selvitti Lapin maakunnan tulevaisuuden näkymiä yhtenä osana EU-rahoitteista Lapin veto- ja pitovoimahanketta.

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta 2030

Lapin liiton koordinoimassa Veto- ja pitovoimainen Lappi –esiselvityshankkeessa on kartoitettu Lapin väestön kehittymistä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lapin väestöselvitys- ja muuttoliikkeen hinta raportissa todetaan, että Lapin väkiluku tulee laskemaan ja kuntien pitää tulevaisuudessa sopeuttaa omaa palvelurakennettaan vastaamaan tosiasiallista tarvetta. Raportin on toimittanut Perlacon Oy.

Selvityksen mukaan Lapin väestön väheneminen ei tule helpottamaan, vaan maakunnan väkiluku laskee 9 611 hengellä vuoteen 2030 mennessä (-5,4 prosenttia nykyisestä väestömäärästä). Eläkeläisten määrä lisääntyy, mutta työikäisten määrä sekä syntyvyys laskevat nykyisestä.

Ennusteen valossa Lapin kuntien on sopeutettava palvelurakennettaan ja lisättävä alueellista yhteistyötä lähikuntien kanssa. Reagointia tulevaisuuteen vaaditaan nopeasti, sillä muutokset eri-ikäisten ryhmissä ovat kalliimpia ja vaikeampia organisoida myöhemmin. Lapin tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, sillä tilastotiedon valossa kunnilla on mahdollisuuksia jopa vahvistaa omaa elinvoimaansa. Kuntien on keskityttävä houkuttelemaan alueelle uutta, työikäistä väestöä, sillä palvelutarpeen säilyttäminen nykyisellä tasolla ei ole ollut toimiva vetovoimatekijä, vaan väestön määrä on vähentynyt huolimatta Lapin kuntien laadukkaista peruspalveluista.

Lapin nykyiset asukkaat eivät riitä, jos kunnat haluavat säilyttää peruspalvelunsa nykyisellä tasolla. Kasvavaa työntekijävajetta tulee helpottaa maahanmuutolla, erityisesti niillä aloilla (kuten hoitoala), joissa työntekijöiden tarve on koko maan laajuinen. Lisäksi kunnissa joudutaan pohtimaan myös uudelleenkouluttautumisen tarpeita. Jos kunnat pystyvät sopeuttamaan toimintansa vastaamaan alueella asuvien kuntalaisten määrää sekä ikärakennetta, voi kunnan kassa kääntyä hetkellisesti jopa positiiviseksi.

Liitteenä (yllä) olevasta raportissa löydät jokaisen Lapin kunnan ennustetun väkiluvun kehityksen ja suositukset palvelutarpeen sopeuttamisista. Lisäksi raportissa on analysoitu ikäihmisten määrän lisääntymisen vaikutukset kuntien palvelurakenteen muutokseen sekä mahdolliset muuttovoiton vaikutukset kuntien talouteen.