Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lisätietoja


Lapin yrittäjät,
etunimi.sukunimi(at)yrittajat.fi
toimitusjohtaja Ella-Noora Kauppinen,
p. 050 554 2458

Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
strategiapäällikkö Heino Vasara
p. 0295 039 689
johtaja Marja Perälä,
p. 0295 037 050

Finnvera,
etunimi.sukunimi(at)finnvera.fi
rahoituspäällikkö Risto Koskiniemi,
p. 029 460 2006

 

Kevään 2024 Pk-yritysbarometri - Lappi

Lapin pk-yrityksissä on koko maan parhaat suhdannenäkymät. Kevään 2024 Pk-yritysbarometrissa Lappi erottuu positiivisesti muusta Suomesta. Positiivisimmat näkymät ovat viime syksyn tavoin palvelualoilla. Sekä kaupan, rakentamisen että teollisuuden aloilla ollaan edelleen negatiivisen puolella.

Palvelualojen selkeästi positiiviset näkymät nostavat maakunnan suhdannenäkymät positiivisiksi ja hieman paremmiksi kuin viime syksynä. Majoitus-, ravitsemis- ja matkatoimistoyritykset näkevät tulevaisuuden kaikkein positiivisimpana. Kaupan alalla ja rakentamisessa suhdanneodotukset ovat nousseet viime vuodesta voimakkaimmin. Teollisuudessa näkymät ovat sen sijaan hieman heikentyneet.

Matkailualalla henkilöstön määrään odotetaan kasvua
Kolme neljästä yrityksestä ei odota, että henkilöstön määrässä tapahtuu muutoksia lähimmän vuoden aikana. Eniten kasvua odottavia yrityksiä on majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla. Matalimmat odotukset henkilöstön määrän kehitykseen ovat kaupan alalla ja rakentamisessa. Rakentamisen tilanne on kääntymässä ja näkymät ovat syksyyn verrattuna positiivisemmat.

Epävarmuus on vähentänyt ulkoisen rahoituksen käyttöä
Lapin yrityksistä 79 prosenttia arvioi pankkien luottopolitiikan kiristyneen viimeisen vuoden  aikana, mistä suurimpana syynä on rahan hinnan nousu ja vakuusvaatimusten kiristyminen. Pk-yrityksistä vain 15 % aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana, syksyn 2023 barometrissa luku oli 24 %. Rahoitusta tarvitaan eniten kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin. Toisaalta käyttöpääomatarve kireästä suhdannetilanteesta on hieman nousussa.

Omistusten vaihdosten kiihdyttäminen tärkeää
Lapin pk-yrityksistä 55 % seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehitystä.  Reilusti yli kolmannes pk-yrityksistä on suunnitellut omistuksen vaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana. Innovaatioiden ja kasvuhakuisuuden suhdanneluvut saadaan kääntymään vain sillä, että omistuksen vaihdoksia saadaan maaliin aiempaa enemmän.

Kevään 2024 Pk-yritysbarometrin tulokset

Mikä on Pk-yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000 – 6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, joissa tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä