Matkailun aluetalousselvitys - Tunturi-Lapin seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Tunturi-Lapin seutukunnassa.

Matkailun aluetalousvaikutuksia Tunturi-Lapin seutukunnassa v. 2019 tietoihin pohjautuen:

 • työllistävyys 1 613 htv
 • laskennallinen palkkatulo 58 249 000 €
 • laskennallinen palkkaverotulo 8 725 000 €

 

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Tunturi-Lapissa v. 1995-2021

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys TunturiLappi
Lähde: Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Tunturi-Lapin rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi yli   500 000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2017.
 • Kansainvälinen matkailu kasvoi nopeasti vuodesta 2016–2019.
 • Tunturi-Lapissa rekisteröidyt yöpymiset ovat kasvaneet keskimäärin lähes 5 % vuodessa koronakriisiin asti.
 • Tunturi-Lappi on yöpymismääriltään ja markkinaosuudeltaan Lapin suurin seutukunta matkailun toimialalla.

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailuklusterin liikevaihdon kehitys Tunturi-Lapissa v. 1995-2020

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailun liikevaihdon kehitys TunturiLappi
Lähteet : Statistics Finland/Tilastokeskus, Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Tunturi-Lapissa vuodesta 2008 vuoteen 2015 yritysten liikevaihto ei juurikaan kasvanut, mutta kansainvälisen matkailun nopea kasvu vuodesta 2016 vaikutti merkittävästi myös matkailuyritysten liikevaihdon kasvuun.
 • Kotimainen matkailu ei ole kasvanut juurikaan vuodesta 2008 vuoteen 2019, mutta kotimainen kysyntä on kuitenkin pienentänyt koronakriisin vaikutusta matkailuyritysten liikevaihtoon.

Matkailu- ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset Tunturi-Lapissa vuosina 1995–2019

Matkailu ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset TunturiLappi
hteenlaskettu liikevaihto mineraali ja matkailu TunturiLappi
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus
 • Tunturi-Lapissa matkailuklusterin liikevaihto on kehittynyt viisinkertaiseksi vuodesta 1995 vuoteen 2019.
 • Mineraaliklusteri liiketoiminta on kasvanut Pohjois-Lapissa vuodesta 2008 alkaen voimakkaasti.
 • Vuodesta 2014 mineraali- ja matkailuklusterit ovat olleet lähes samansuuruiset.
 • Matkailuklusterin kumulatiiviset vaikutukset ovat Tunturi-Lapissa lähes kaksinkertaiset verrattuna mineraaliklusteriin vuodesta 1995 vuoteen 2019.