Lapin näkymiä

Lapin näkymiä -osiossa pyritään hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksien kehityskulkuja lyhyellä aikavälillä maakunnassa. Lyhyen aikavälin tarkastelu keskittyy 0,5 – 2 vuoden aikavälillä tapahtuvaan ennakointiin. Lapin tulevaisuuksia hahmottavat mm. Lapin alueelliset kehitysnäkymät, ennakoidut työvoima- ja osaamistarpeet sekä Lapin suhdannekatsaus.

Lapin SWOT-analyysi, tilanne ja kehityskuva, alueelliset kehitysnäkymät sekä väestöselvitys kuvaavat laajemmin Lapin maakunnan lyhyen ajan näkymiä.

Elinkeinojen ja työvoiman näkymien sivuilta pääset tutustumaan tarkemmin eri aineistoihin elinkeinojen ja työvoiman kehityksen lähiajan tarkasteluista.