Elinkeinojen näkymiä

Elinkeinojen näkymiä -osioon kootaan tietoa ja näkymiä Lapin elinkeinoista, yritystoiminnasta ja keskeisistä toimialoista toimialakohtaista tietoa hyödynnettäväksi elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisessä.

 

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukuntien osalta.

Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvitys tehtiin alkuvuodesta 2022. Alasivuilta löytyy tietoa aluetalousvaikutuksista myös seutukunnittain.

Tutustuthan myös Lapin Arctic Smartness -konseptiin, jonka kautta toteutetaan älykästä erikoistumista Lapissa.

Katso myös