Lapin Korona Exit -tiekartta

Lapin Korona Exit -tiekartan tarkoituksena on auttaa Lapin toimijoita hahmottamaan tietä ulos koronakriisistä sekä tunnistaa ja määritellä tähän tarvittavia toimenpiteitä vuosille 2021–2023.

Minkälaisiin muutoksiin Lapin toimijoiden on varauduttava koronakriisin seurauksena? Mitä uusia mahdollisuuksia ja uhkia muutokset tuovat mukanaan? Mitä vaikutuksia koronakriisillä on Lapin toimintaympäristöön?

Koronakriisi on vaikuttanut alueisiin ja toimialoihin ympäri maailman. Lapin liitto käynnisti Korona Exit –tiekarttatyön lokakuussa 2020. Työssä tunnistettiin ja määriteltiin toimenpidekokonaisuudet, jotka antavat tukea koronakriisin lyhytaikaisten vaikutusten ymmärtämiseen ja mahdollistavat Lapin yritysten ja organisaatioiden selviämisen koronakriisin yli. Työn avulla pyrittiin parantamaan maakunnan toimijoiden suunnittelua ja auttamaan selviämään akuutista kriisistä.

Tiekartassa tarkastellaan toimia lyhyellä aikavälillä vuoteen 2023 saakka Lapin kannalta neljän keskeisimmän teeman kautta:

– Elinkeinoelämä
– Arktinen osaaminen
– Väestö ja hyvinvointi
– Saavutettavuus

Toimenpidekokonaisuudet ovat esitetty erikseen vuosille 2021 ja 2022 sekä jatkuvan kehityksen kohteina, joihin tulisi kiinnittää huomiota ja suunnata panostuksia koko tarkasteluajan jakson ajan. Tiekartat voivat toimia lähtökohtana koko Lapin kehittämisessä, kilpailukyvyn turvaamisessa sekä edunvalvonnan ja yksittäisten toimijoiden päätöksenteon lähtökohtana, kun pohditaan mihin kriisin jälkeen tulisi keskittyä.