Lapin matkailun kumulatiiviset aluetalousvaikutukset -selvitys

Tältä sivulta löytyy tiivistetysti tietoa Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen tuloksista Lappi-tasolla. Selvitys tehtiin alkuvuodesta 2022. Alasivuilta löytyy tietoa aluetalousvaikutuksista seutukunnittain.

Lapin matkailun aluetalousselvityksen tavoitteena on kuvata Lapin matkailun toteutuneet aluetalousvaikutukset ja nostaa ymmärrystä Lapin matkailun merkityksestä maakunnallisella ja seutukunnallisella tasolla. Tavoitteena on myös Lapin matkailun tulevia aluetalousvaikutusten ennakoinnin mahdollistaminen.

Tässä selvityksessä aluetaloudellisia vaikutuksia käsitellään ensisijaisesti matkailuyrityksien liikevaihdon kautta.  Matkailuyritysten liikevaihtotietoja käsitellään matkailuklusterin ja matkailun liitännäistoimialojen kautta. Liitännäistoimialoista tärkein on vähittäiskauppa, johon kohdistuu matkailun välittömien vaikutusten lisäksi mm. matkailun työntekijöiden kulutuksen välillisiä kustannuksia.

Löydät selvityksen kokonaisuudessaan pdf-muodossa tämän sivun vasemman laidan valikosta. Muistathan viitata tähän selvitykseen ja siinä käytettyihin lähteisiin käyttäessäsi tietoja tai kaavioita!

Selvitys on tuotettu osana Lapin liiton EAKR-osarahoitteista Välkky: vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa -hanketta.

Selvityksen keskeisiä havaintoja Lappi-tasolla:

  • Matkailuklusteri on Lapissa merkittävä toimiala, jonka liikevaihto ylitti ennen Covid19-pandemiaa miljardin euron rajan.
  • Matkailuklusterin ja liitännäistoimialojen liikevaihto oli vuonna 2019 lähes kolme miljardia euroa. Tämä sisältää matkailun välillisiä vaikutuksia ja on yli 20 % kaikkien Lapin yritysten liikevaihdosta.
  • Ennen Covid19-pandemiaa tässä selvityksessä käytetyn aineiston mukaan matkailuklusterissa oli 6 450 henkilötyövuotta vuonna 2019. Matkailuklusterin ja liitännäistoimialojen työllistävä vaikutus oli yli 11 000 henkilötyövuotta.
  • Matkailun laskennallinen palkkatulo oli vuonna 2019 yli 230 miljoonaa euroa ja laskennallinen palkkaverotulo lähes 35 miljoonaa euroa.
  • Matkailuklusteria verrattiin tässä selvityksessä mineraaliklusteriin maakunnallisesti ja seutukunnallisesti sekä vuosittain että kumulatiivisten vaikutusten osalta. Mineraaliklusteri on liikevaihdoltaan matkailuklusteria suurempi Lapissa, mutta matkailuklusteri työllistää merkittävästi enemmän.
  • Matkailuklusteri on kumulatiivisesti mineraaliklusteria suurempi kaikissa muissa  paitsi Kemi-Tornion seutukunnassa.

Lapin kaikkien yritysten liikevaihdon ja valittujen klustereiden liikevaihdon kehitys Lapissa vuodesta 1995–2019

Lapin kaikkien yritysten liikevaihdon ja valittujen klustereiden liikevaihdon kehitys Lapissa vuodesta 1995–2019
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus

• Matkailuklusterin yritysten liikevaihto on kasvanut yli miljardin euron liiketoiminnaksi.
• Matkailuklusterin ja liitännäistoimialojen liikevaihto vuonna 2019 oli lähes kolme miljardia euroa.
• Matkailuklusterin liikevaihto on lähes nelinkertaistunut vuodesta 1995 vuoteen 2019 ja monissa seutukunnissa kasvu on ollut vielä tästäkin suurempaa. Liikevaihdon kehityksen perusura on Lapissa ollut 5 %, eli keskimäärin liikevaihto on kasvanut 5 % vuodessa vuodesta 1995 vuoteen 2019.

Lapin mineraaliklusterin, matkailuklusterin ja matkailuklusterin ja liitännäistoimialojen liikevaihdon osuuden kehitys Lapissa vuodesta 1995–2019

Lapin mineraaliklusterin, matkailuklusterin ja matkailuklusterin ja liitännäistoimialojen liikevaihdon osuuden kehitys Lapissa vuodesta 1995–2019
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus

• Matkailuklusteri on Lapissa merkittävä elinkeino.
• Matkailuklusterin osuus Lapin yritysten liikevaihdosta oli 7 % vuonna 2019.
• Matkailuklusterin ja liitännäistoimialojen osuus on vuodesta 2014 ollut noin 20 %.
Seurantajaksolla matkailuklusterin osuus on vaihdellut vähemmän kuin mineraaliklusterin osuus.

Matkailuklusterin ja matkailun liitännäistoimialojen ja mineraaliklusterin kumulatiiviset vaikutukset Lapissa vuosina 1995–2019

Matkailuklusterin ja matkailun liitännäistoimialojen ja mineraaliklusterin kumulatiiviset vaikutukset Lapissa vuosina 1995–2019
Yhteenlaskettu liikevaihto mineraali- ja matkailuklusterit Lappi
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus

•  Matkailun liitännäisiin tuotteisiin kuuluvat polttoaineiden kauppaan liittyvät toimialaluokat ja muut kulutustuotteet, joista ylivoimaisesti merkittävin on vähittäiskauppa.
•  Matkailijoiden tekemät ostokset huomioidaan näissä kuviossa.
•  Mineraaliklusterin liikevaihto kasvoi matkailua suuremmaksi vuonna 2003 ja uudestaan vuonna 2010. Tämän jälkeen mineraaliklusterin on ollut vuosittaiselta liikevaihdoltaan laajaa matkailuklusteria suurempi.
•  Matkailuklusteri on Kemi-Tornion seutukuntaa lukuun ottamatta kumulatiivisesti suurempi kaikissa muissa seutukunnissa Lapissa.

Matkailu- ja mineraaliklusterien henkilötyövuosien kehitys Lapissa vuosina 1995–2019

Matkailu- ja mineraaliklusterien henkilötyövuosien kehitys Lapissa vuosina 1995–2019
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus

• Vaikka mineraaliklusterin liikevaihto on Lapissa suurempi kuin matkailun, työllistää matkailuklusteri enemmän henkilöitä.
• Matkailuklusterin aikaansaamat henkilötyövuodet ovat lisääntynet yli 3 000 henkilötyövuodella vuodesta 1995
• Matkailu työllistämisvaikutus oli vuonna 2019 yli 6 400 henkilötyövuotta. On huomioitava, että osa matkailun työllistävistä ei näy tässä tilastossa. Näitä ovat mm. henkilöstövuokrauksen kautta työllistyvät.
• Matkailuklusterin osuus kaikkien yritysten henkilötyövuosista oli vuonna 2019 15 %, mineraali-klusterin osuus hieman alle 10 %

Matkailuklusterin liikevaihdon kehitys seutukunnittain Lapissa vuosina 1995–2020

Matkailuklusterin liikevaihdon kehitys seutukunnittain Lapissa vuosina 1995–2020
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus

• Matkailuklusterin liikevaihdon kasvu nopeutui entisestään Rovaniemellä, Tunturi- ja Pohjois-Lapissa vuodesta 2016.
• Vuonna 2020 koronapandemian vaikutuksesta liikevaihto laski kaikissa seutukunnissa.
• Itä-Lapissa ja Tornionlaaksossa liikevaihto on kasvanut hitaasti.

Aiheeseen liittyviä linkkejä