Osaavan työvoiman saatavuus

Lapissa työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat yleistyneet muun muassa eläköitymisen ja ennätystahtia syntyvien työpaikkojen johdosta. Monet lappilaiset yritykset näkevät työvoiman haasteellisen saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen esteeksi. Lapissa osaavan työvoiman saatavuuden haasteeseen on tartuttu aktiivisesti toimenpidesuunnitelmalla ja verkostoyhteistyöllä sekä tuottamalla aineistoa työn tueksi.

Toimenpidesuunnitelma

Viime vuosina työvoiman kysyntä Lapissa on ollut ennätyksellisen vilkasta. Työvoiman kysynnässä näkyvät muun muassa suurhankkeet, mutta myös eläköityminen. Yli puolet lappilaisista yrityksistä on kokenut ongelmia työpaikan täyttämisessä ja työvoimapulaa kokevien ammattien määrä on myös ollut jatkuvassa kasvussa. Lapissa on myös työvoiman kohtaannon haasteita, jolloin työ ei löydä tekijäänsä joko osaamisen haasteiden tai pitkien välimatkojen vuoksi. Pidemmällä tähtäimellä myös väestöennuste näyttää työikäisen väestön määrän vähentyvän.

Työryhmät

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman toteuttamisessa ja toteutuksen seurannassa on mukana monta eri työryhmää. Työryhmissä on edustettuna monia lappilaisia aluekehitysorganisaatioita, oppilaitoksia ja elinkeinoelämän toimijoita. Ryhmien toiminnan tavoitteena on, että toimenpidesuunnitelmaa lähdetään viemään konkreettisin toimin eteenpäin ja sen toteutusta seurataan aktiivisesti.

Työvoiman tarve Lapissa 2020-luvulla

Työvoiman tarve Lapissa 2020-luvulla -selvitys kertoo työpaikkamäärän kehityksestä ja eläkepoistumasta eri toimialoilla ja ammateissa. Kehitystä on arvioitu kahden skenaarion kautta.