Osaavan työvoiman saatavuus

Lapissa työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat yleistyneet muun muassa eläköitymisen ja ennätystahtia syntyvien työpaikkojen johdosta. Monet lappilaiset yritykset näkevät työvoiman haasteellisen saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen esteeksi. Lapissa osaavan työvoiman saatavuuden haasteeseen on tartuttu aktiivisesti toimenpidesuunnitelmalla ja verkostoyhteistyöllä.

Väestöennusteen mukaan työikäisen (15–64-vuotiaat) väestön määrä Lapissa tulee laskemaan vuoteen 2030 mennessä noin 7 900 henkilöllä 95 800 henkilöön. Työvoiman kysyntä Lapissa on ollut ennätyksellisen vilkasta ja vuonna 2022 TE-palveluihin ilmoitettiin reilusti enemmän työpaikkoja kuin aiempina vuosina. Lappilaisessa työvoiman kysynnässä näkyvät muun muassa suurhankkeet. Toisaalta seuraavan kymmenen vuoden aikana joka kolmas kunnan ja valtion työntekijä jää eläkkeelle, mikä tarkoittaa Lapissa kunta-alan työntekijöistä noin 7 000 henkilöä (39 %). Yli puolet lappilaisista yrityksistä on kokenut ongelmia työpaikan täyttämisessä ja työvoimapulaa kokevien ammattien määrä on myös ollut jatkuvassa kasvussa. Lapissa on työvoiman kohtaannon haasteita, sillä vaikka yritykset kokevat työvoimapulaa, Lapissa on silti noin 8 200 henkilöä vailla työtä.

Näiden tunnistettujen työvoiman saatavuuden ja kohtaannon haasteiden vuoksi nähtiin tarpeelliseksi tarttua toimeen ja loppuvuodesta 2021 Lapin Johdon strategiafoorumi antoi lähtölaukauksen lappilaisten toimijoiden yhteistyölle. Kokonaisuutta toteuttamaan perustettiin Lapin ELY-keskuksen koordinoima työryhmä, joka koostuu lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän sekä Lapin liiton ja Lapin TE-palvelujen edustajista. Työryhmän ohjaamana koottiin Lapin ELY-keskuksella nykytilaselvitys, jossa perehdyttiin voimassa oleviin strategioihin sekä toteutettuihin ja meneillään oleviin hankkeisiin työvoiman saatavuuden edistämisessä. Nykytilaselvityksen, useiden työpajojen sekä lausuntokierrosen pohjalta koottiin toimenpidesuunnitelma, jossa pureudutaan konkreettisesti työvoiman saatavuuden moninaisiin haasteisiin sekä tarvittaviin toimenpiteisiin, huomioiden myös edunvalvonnalliset toimet.

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmassa on kuvattu työvoiman saatavuuden nykytila sekä arvioitu uusien toimenpiteiden tarvetta. Suunnitelmassa on tunnistettu viisi tärkeää teemaa: kohtaanto, osaaminen, alueiden veto- ja pitovoima sekä infra, joiden mukaan toimenpiteet on koottu toimenpidekorteiksi. Teemat toimivat myös pohjana keväällä 2023 käynnistetylle työryhmätyöskentelylle, jossa perehdytään tarkemmin kyseiseen teemaan ja käynnistetään tarvittavia toimenpiteitä. Työryhmiä ovat:

  • Kohtaanto (vetäjinä Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto)
  • Osaaminen (vetäjänä Lapin kauppakamari)
  • Veto- ja pitovoima sekä infra (vetäjänä Lapin liitto)

Toimenpidesuunnitelman toteutumista ja osaavan työvoiman saatavuuden kehittymistä seurataan työryhmissä määritellyillä mittareilla. Suunnitelma on voimassa vuoteen 2030 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman aineisto

Työvoiman saatavuuden nykytilaan ja toimenpidesuunnitelman tausta-aineistoon pääset tutustumaan näistä linkeistä:

Toimenpidesuunnitelma on esitetty teemakohtaisten toimenpidekorttien muodossa, joiden tarkoituksena on koota suunnitellut toimenpiteet helposti hahmotettavaksi. Toimenpidekortteihin pääset tutustumaan näistä linkeistä:

Kuvassa viisi ympyrää, joissa yhdessä kuva hitsaajasta ja teksti kohtaanto, toisessa kuva miehestä kirjapinon takana ja teksti osaaminen, kolmannessa kuva pienistä puutaloista ja teksti infra, neljännessä kuva puusta sekä kahdesta toisistaan kiinnipitävistä käsistä ja teksti pitovoima. Viidennessä kuvassa nainen järvimaisemassa kädet ylhäällä ja kuva vetotoima.