Osaavan työvoiman saatavuus

Lapissa työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat yleistyneet muun muassa eläköitymisen ja ennätystahtia syntyvien työpaikkojen johdosta. Monet lappilaiset yritykset näkevät työvoiman haasteellisen saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen esteeksi. Lapissa osaavan työvoiman saatavuuden haasteeseen on tartuttu aktiivisesti toimenpidesuunnitelmalla ja verkostoyhteistyöllä sekä tuottamalla aineistoa työn tueksi.