Usein kysyttyä

Tutustu työnantajia usein askarruttaviin kysymyksiin harjoitteluista

Voinko ottaa harjoittelijan?

Kaikki suomalaisen y-tunnuksen omaavat toimijat voivat ottaa harjoittelijan, kunhan harjoittelija kykenee suorittamaan työpaikalla alansa tutkinnon tai tutkinnon osan vaatimia tehtäviä.

Kauanko harjoittelun tulisi kestää?

Harjoittelun kesto vaihtelee työpaikan ja opiskelijan opintojen tilanteesta.

Ammatillisten oppilaitosten harjoitteluiden kestot ovat räätälöitävissä esim. 2 viikosta 2 vuoteen riippuen työpaikan tilanteesta ja tarpeesta sekä suoritettavasta tutkinnosta tai tutkinnon osasta. 

Korkeakoulujen harjoitteluaika on perusopinnoissa tyypillisesti kolme kuukautta.

Mihin aikaan harjoittelut ajoittuvat?

Harjoittelut voidaan suorittaa mihin aikaan vuodesta tahansa, joten voit ilmoittaa harjoittelupaikoista ympäri vuoden. Harjoittelijan opinnot sekä niiden eteneminen vaikuttavat siihen, milloin harjoittelija on valmis harjoittelujaksolle.

Onko minun maksettava harjoittelijalle palkkaa? 

Ammatillisissa oppilaitoksissa palkaton harjoittelu on koulutussopimus, palkallinen oppisopimus

Korkeakouluissa harjoittelut ovat pääsääntöisesti palkallisia (työsuhteissa).

Mitä harjoittelija osaa? 

Harjoittelijat ovat yksilöitä, joillekin kyseessä on ensimmäinen kosketus työelämään, joillakin on jo runsaasti kokemusta takataskussa. Lähtökohtaisesti harjoittelijan osaaminen varmistetaan henkilökohtaisen ohjauksen kautta. 

Millaista tukea työnantajalle on tarjolla? 

Työnantaja saa tukea ammatillisen oppilaitoksen oppisopimuksella palkatusta harjoittelijasta. Koska ensimmäisen vuoden opiskelijan ohjaustarve on suurempi, opiskelijasta saa enemmän tukea kuin kolmannen vuoden opiskelijasta.

Lapin yliopisto tukee palkallisia harjoitteluita työnantajalle maksettavalla voucher- eli harjoittelutukijärjestelmällä. Työnantaja saa voucherin harjoittelun jälkeen laskua vastaan.

Ammatillisessa oppilaitoksessa opettaja on tukena harjoittelun ajan.

Korkeakouluissa harjoittelijan odotetaan kykenevän toimimaan itsenäisesti yhteistyössä työnantajan ja työyhteisön kanssa. AMK:ssa tarvittaessa harjoittelijan tukena toimii oppilaitoksessa nimetty harjoitteluohjaaja. 

Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään 2021-2022