Työvoimaa Lappiin

Lapissa on tartuttu aktiivisesti työmarkkinoiden kohtaantohaasteisiin sekä veto- ja pitovoimatyöhön. Tulevaisuudessa osaavan työvoiman saatavuus on entistä haastavampaa eläköitymisen ja ennätystahtia syntyvien työpaikkojen johdosta. Osaavan työvoiman houkutteluun, nuorten työllistämiseen, työttömien työnhakijoiden työllistymiseen sekä työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisäämiseen tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä.

 

Tutustu Lapissa tehtävään työhön osaavan työvoiman saatavuuden edistämisessä.
Näiltä sivuilta löydät myös linkit harjoittelijan hakemiseen ja pääset opinnäytetyön tekijöiden jäljille.

Osaavan työvoiman saatavuus

Lapissa tunnistettujen osaavan työvoiman saatavuuden ja kohtaannon haasteiden pohjalta on tartuttu toimeen ja käynnistetty yhteistyö haasteisiin vastaamiseksi. Lappilaiset toimijat ovat laatineet yhteistyössä toimenpidesuunnitelman osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi ja käynnistäneet teemakohtaiset työryhmät konkreettisten toimien edistämiseksi.

Toimenpidesuunnitelmassa on tunnistettu viisi tärkeää teemaa: kohtaanto, osaaminen, alueiden veto- ja pitovoima sekä infra, joiden mukaan toimenpiteet on koottu tarkemmiksi toimenpidekorteiksi. Teemat toimivat myös pohjana keväällä 2023 käynnistetylle työryhmätyöskentelylle.

Lue lisää

Harjoittelut on hyvä rekry

Lappilaisessa tekemisessä korostuu halu toimia yhdessä. Lapin työelämä ja oppilaitokset vaikuttavat yhteistyössä työharjoitteluilla Lapin osaavan työvoiman tulevaisuuteen.

Tutustu työnantajan näkökulmasta harjoitteluiden hyötyihin ja askeleisiin sekä yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin ja saa vastaus sille, mistä löytyy sinulle sopiva harjoittelija.

Lue lisää

Työvoima & Lappi -linkkivinkkejä