Työvoimaa Lappiin

Lapissa on tartuttu aktiivisesti työmarkkinoiden kohtaantohaasteisiin sekä veto- ja pitovoimatyöhön. Tulevaisuudessa osaavan työvoiman saatavuus on entistä haastavampaa eläköitymisen ja ennätystahtia syntyvien työpaikkojen johdosta. Osaavan työvoiman houkutteluun, nuorten työllistämiseen, työttömien työnhakijoiden työllistymiseen sekä työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisäämiseen tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä.

 

Näiltä sivuilta löydät linkit harjoittelijan hakemiseen ja pääset opinnäytetyön tekijöiden jäljille. Tutustu Lapissa tehtävään työhön osaavan työvoiman saatavuuden edistämisessä.

Harjoittelut on hyvä rekry

Lappilaisessa tekemisessä korostuu halu toimia yhdessä. Lapin työelämä ja oppilaitokset vaikuttavat yhteistyössä työharjoitteluilla Lapin osaavan työvoiman tulevaisuuteen.

Tutustu työnantajan näkökulmasta harjoitteluiden hyötyihin ja askeleisiin sekä yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin ja saa vastaus sille, mistä löytyy sinulle sopiva harjoittelija.

Lue lisää

Osaavan työvoiman saatavuus

Lapin alueen toimijat ovat yhteistyössä laatineet toimenpidesuunnitelman osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Lappilaiset yritykset näkevät työvoiman haasteellisen saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen esteeksi.

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmassa on kuvattu työvoiman saatavuuden nykytila sekä arvioitu uusien toimenpiteiden tarvetta.

Lue lisää

Työvoima & Lappi -linkkivinkkejä