Muut palvelut opiskelijatyönä

Perinteisten harjoitteluiden lisäksi on muita opiskelijayhteistyön muotoja, joilla avustetaan ja kehitetään alueen toimijoiden toimintaa. Tutustu opinnäytteisiin, projekti- ja asiakastöihin sekä räätälöityihin tutkinnon osiin.

Asiakastyöt

Yksityishenkilöiden lisäksi yritykset ja muut paikalliset toimijat voivat tilata opiskelijatöitä ammatillisista oppilaitoksista, jolloin opettajan johdolla opiskelija/-ryhmä toteuttaa tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisen tuotteen/palvelun. 

Tutustu Lapin koulutuskeskus REDUn asiakastöihin

Tutustu Ammattiopisto Lappian asiakastöihin

Case 1. Metsähallituksen ulkohuussit opiskelijatyönä

Asiakastyö rakennusala MarkoPoikajärvi

”Metsähallituksen Lapin Luontopalveluista otettiin yhteyttä Reduun ja kysyttiin mahdollisuutta rakentaa opiskelijatyönä ulkohuusseja retkeilyalueille. Tehtiin sopimus, jossa Metsähallitus toimitti suunnitelmat ja materiaalit, työn tekivät opiskelijat koulun tiloissa. Huussit tehtiin elementteinä talonrakennusalan Elementtien valmistaminen -tutkinnon osaan. Valmiit elementit kuljetettiin keväällä logistiikkaopiskelijoiden toimesta Metsähallituksen osoittamalle paikalle ja siitä eteenpäin moottorikelkalla maastoon odottamaan lumien sulamista. Kesäksi Metsähallitus palkkasi kaksi elementtien valmistuksessa mukana ollutta opiskelijaa oppisopimuksella elementtien asennukseen ja muihin retkeilyalueen rakennusteknisiin töihin. Vastaavanlaista yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.”

Marko Poikajärvi, Rakennusalan lehtori, REDU

Case 2. Säilytyskärry mittatilauksena

”John Deere Forestry Oy:stä tiedusteltiin, voisivatko meidän metallialan opiskelijat valmistaa heille tilaustyönä nostovälineiden säilytyskärryn. Keskusteluissa tehtiin työnjako, jonka mukaisesti asiakas toimitti Redulle tarvittavat tiedot kärryn valmistamiseen, liittyen mittoihin ja toimintaan. Tässä tapauksessa kärryn piirustukset tehtiin Redun toimesta, koska siitä oltiin keskusteluissa erikseen sovittu. Tällaiset eri toimialoille tulevat tilaukset motivoi opiskelijoita, kun heillä on tilaisuus tehdä oikeita töitä aitoihin tarpeisiin.”

Olli Keränen, Metallialan lehtori, REDU

Projektityöt

AMK:n projektityöt  

AMK:n projektityöt ovat TKI-luonteisia tehtäviä, jotka voivat olla myös monialaisia. Niiden tavoitteena on yrityksen toiminnan kehittäminen esim. tuotekehitystyö ja tuotteistaminen, palveluprosessien, myynnin tai markkinoinnin kehitys, jne. Projektityöt edellyttävät yrityksiltä mm: Oppilaitoksen kontaktointia, projektin määrittelyä opettajien ja opiskelijoiden kanssa (mm. toteutus aikataulu, laajuus ja resurssit), opiskelijoiden ohjausta jne. 

Jätä ilmoitus: https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Toimeksiannot-opiskelijoille 

Case 1. Kelekkamessut 

Lapin Messut Oy on tehnyt pitkän linjan yhteistyötä Lapin AMK:n kanssa. Pinkkeihin paitoihin pukeutuneet restonomiopiskelijat ovat tuttu näky esimerkiksi jo perinteeksi muodostuneilla Kelekkamessuilla. Kelekkamessujen järjestämisessä opiskelijat ovat päässeet osallistumaan markkinoinnista ja viestinnästä alkaen tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteistyö AMK:n kanssa on koettu niin hedelmälliseksi, että Lapin Messut kirjoitti kolmivuotisen kumppanuussopimuksen AMK:n kanssa 2020.

Lue alta lisää Lapin Messujen ja Lapin AMK:n yhteisistä kokemuksista:

Yritys ja opiskelijat yhdistivät voimansa Kelekkamessuilla (lapinamk.fi)

Lapin Messut ja AMK aloittavat kumppanuusyhteistyön – Lapin Messut

Opiskelijat saavat työelämään tärkeitä kokemuksia yhteistyön tuloksena – Lappilainen

Yliopiston projektityöt

Tiedekunnittain erilaisia projektiluontoisia mahdollisuuksia toimeksiannoille, joissa tieteellinen tutkimus sekä taiteen ja muotoilun osaaminen luovat pohjan monipuoliseen yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yritys voi esimerkiksi tilata yliopistolta tutkimuksen, täydennyskoulutusta tai opiskelijatyönä tehtävän projektin, tai ottaa osaa tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme 

Lisää vinkkejä: Kasvua ja tukea yrityksille ja yhteisöille | Lapin yliopisto (ulapland.fi) 

Case 2. Palvelumuotoilulla kehitetään yrityksen vahvuuksia

Yrityksien tarpeista lähtevät kehittämisprojektit kuuluvat Lapin yliopiston palvelumuotoilun monialaisen maisteriohjelman opiskelijoiden syventäviin opintoihin. Palvelumuotoilulla voidaan kehittää yrityksestä jo löytyviä toimintamalleja, mutta myös luoda uudenlaista liiketoimintaa.

Katso videolta, miten yritysyhteistyö tyypillisesti käynnistyy sekä mitä muita vaiheita palvelumuotoilun yhteistyöhön kuuluu.

Video on toteutettu Lapin yliopiston ja Kajaanin AMK:n yhteistyönä (Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma -hanke, ESR ja ELY) ja kaikkien hyödynnettävissä.

Räätälöidyt tutkinnon osat työelämän paikallisiin tarpeisiin

Ammatillisissa oppilaitoksissa räätälöidään tutkinnonosia työelämän paikallisiin tarpeisiin, jos tarvittavaa tutkinnonosaa ei ole vielä oppilaitoksessa saatavilla. Tämä edellyttää työpanosta myös yritykseltä, kunnalta tms. organisaatiolta, jonka osaamistarpeeseen kyseisellä tutkinnon osalla vastataan.

Case 1. Lentoasemapalvelut -tutkinnon osa Enontekiön lentoasemalle

”Enontekiön lentoasema siirtyi Finavialta Enontekiön kunnan hallintaan, jonka myötä nousi tarve lentoaseman työntekijöiden osaamisen takaavalle koulutukselle. Ammattiopisto Lappian kanssa käydyn palaverin pohjalta suunniteltiin yhteistyössä kunnan ja sidosryhmien kanssa Enontekiön lentoaseman tarpeisiin Lentoasemapalvelu -tutkinnon osa, joka sisällytettiin Lappian matkailualan perustutkintoon. Tutkinnon osan rakentamisen mahdollisti vahva yhteistyö ja työpanos Lappian ja lentoaseman henkilökunnan välillä, jotta tutkinnon osa pystyttiin räätälöimään juuri lentoaseman osaamistarpeisiin. Tutkinnon osassa aloitti heti 12 opiskelijaa, jotka valmistavan koulutuksen jälkeen etenevät harjoitteluun oppisopimuksella.”

Sirpa Leinonen, Matkailualan lehtori, Lappia

Lue lisää YLE:n artikkelista (9.11.2022)

19-vuotias Riikka Oilio pääsi unelma-ammattiinsa Kittilään – Lapissa koulutetaan henkilöstöä avuksi lentoasemien työntekijäpulaan (yle.fi)

Case 2. Englanninkielinen koulutus matkailualan yrityksille

”Meillä Redussa on jo pitkään oltu huolissaan matkailu- ja ravintola-alojen työvoimapulasta, erityisesti vanhojen osaajien kadottua pandemian myötä. Yrittäjät on hakeneet tähän ongelmaan helpotusta houkuttelemalla Lappiin ulkomaalaisia osaajia töihin. Heidän osaamisessaan on kuitenkin monesti aukkoja vaikkapa paikallistuntemuksessa ja suomalaisen työelämän salojen ratkomisessa. Redu rakentaakin yhdessä alueen yrittäjien kanssa Lapin matkailualalle englanninkielisiä tutkintoja, joilla taataan Lappiin muuttavien työntekijöiden osaaminen nyt ja vastaisuudessa. Yhteistyöllä saadaan oikeasti työelämälähtöisiä koulutuksia, joissa näkyy sekä työnantajien että työntekijöiden todelliset tarpeet.”

Mirva Akkanen, Matkailualan englanninkieliset koulutuspilotit Lapissa -projektipäällikkö (2022-2024), REDU

Opinnäytetyöt toimeksiantoina

Korkeakouluopiskelija toteuttaa tutkintonsa lopputyönä opinnäytetyön, joka on mahdollista toteuttaa toimeksiantona yrityksen, kunnan tms. organisaation tarpeisiin. Toimeksiannoiksi sopivat erityisesti projektiluontoiset tutkimus- ja kehittämistehtävät. Useat eri tiedekunnat ja tutkintokoulutukset tarjoavat laajat mahdollisuudet erilaisiin opinnäytetyöaiheisiin. Opinnäytetyö on opiskelijan osaamisen näyte, joten aiheen tulee sopia opintoihin.

Ilmoita opinnäytetyöaihe:

Esimerkkejä yliopiston toimeksiannoista

Kasvatustiede

Henkilöstötilinpäätös : näkökulma aineettoman pääoman hyödyntämiseen

Millainen voimavara henkilöstö on yritykselle? (Toimeksiantaja: Keskisuuri yritys)

Lue lisää

Kehityskeskustelut ja dialogin haaste Rajavartiolaitoksessa

Kehityskeskusteluiden ongelmakohdat ja kehitysideat (Toimeksiantaja: Rajavartiolaitos)

Lue lisää

Taiteet (Muotoilu)

Työpäiväkokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä : Case Mainostoimisto Ilme 

Miten tila ja toimintamallit tukevat työntekijöiden yhteistyötä? (Toimeksiantaja: Mainostoimisto Ilme)

Lue lisää

Yhteiskuntatiede

Esimiesvalmennuksen rooli osana johtamisen kehittämistä

Mitä mieltä esimiehet olivat heille tarjotusta valmennuksesta? (Toimeksiantaja: Työeläkeyhtiö Elo)

Lue lisää

Strategiana erinomainen työntekijäkokemus – Tapaustutkimus OP Ryhmään kuuluvasta Osuuspankista 

Miten työntekijät suhtautuvat työpaikalla tapahtuviin muutoksiin? (Toimeksiantaja: Osuuspankki)

Lue lisää

Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään 2021-2022