Ennakoinnin toimialaklusterit

Lapissa toimii kymmenen ennakoinnin toimialaklusteria maakunnan elinkeinoelämän keskeisiltä ja kehittyviltä toimialoilta. Ne ovat keskeisessä roolissa elinkeinoelämän näkemysten kanavoimisessa Lapin kehittämiseen ja koulutuksen suuntaamiseen.

Toimialaklusterit

Lapissa toimii auto- ja logistiikka-alan, energia-alan, hyvinvointialan, kaivos- ja teollisuusalojen, luovien alojen, liiketalouden, luonnonvara-alan, matkailun sekä rakennusalan ennakointiklusterit.  Klustereissa on mukana ko. toimialan kannalta keskeiset elinkeinoelämän (ml. julkinen sektori), yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä Lapin ELY-keskuksen, TE-toimiston ja liiton asiantuntijat.

Klusteritoiminnassa ennakoidaan toimialan näkymiä, yleisiä kehittämistarpeita ja yritysten menestymisen edellytyksiä sekä yritysten ja muiden työnantajien työvoima-, koulutus-  osaamistarpeita.  Klusteritoiminta vahvistaa toimialojen asiantuntemusta sekä tiivistää elinkeinoelämän, aluehallinnon ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja parantaa tiedon vaihtoa. Klusteritoiminnan avulla elinkeinoelämän tarpeet tuodaan mukaan koko maakunnan kehittämiseen.

Klusterin puheenjohtajana toimii elinkeinoelämän edustaja ja sihteerinä koulutuksen järjestäjän edustaja. Kullakin klusterilla on nimetty ennakointivastaava, joka huolehtii klusteritoiminnan koordinoimisesta ja kehittämisestä puheenjohtajan tukena.

Klusterit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa keskustellaan toimialan  nykytilasta, kehitysnäkymistä ja kehittämistarpeista ja muodostetaan yhteistä näkemystä toimialan mahdollisista tulevaisuuksista, pullonkauloista ja kehittämistarpeista.

Toimialaklusterien puheenjohtajien kokoontuminen edistää ja tukee ennakoinnin toimialaklustereiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä hyvien käytäntöjen leviämistä. Kokoukseen osallistuu kunkin toimialaklusterin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja ennakointivastaava. Kokouksessa muodostetaan yhteistä tilannekuvaa Lapin keskeisten toimialojen ja Lapin elinkeinoelämän tilasta, näkymistä ja tulevaisuuskuvista ja nostetaan esille toimialojen yhteisiä haasteita ja haetaan niihin ratkaisuja.

Toimialaklustereilla on oma sivu Lapin luotsi-ennakointisivustolla. Sivujen kautta klustereissa käsitelty tieto välittyy sekä toimialaklusterien jäsenille että kaikille muille toimialatietoa tarvitseville.

HUOM! Klusterisivuja päivitetään ajantasalle.