Lapin matkailun tulevaisuuskuvia

Lapin matkailun tulevaisuuskuvat laadittiin virittämään keskustelua Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun vision määrittelyn pohjaksi.

Tulevaisuuskuvien laatiminen

Lapin matkailun tulevaisuuskuvien laatimisen pohjaksi koostettiin, PESTE-analyysiin perustuen ja megatrendejä analysoiden, keskeisiä matkailun muuttujia ja niiden vaihtoehtoisia toteutumisia tulevaisuudessa.

Lapin matkailun kehittäjät ja toimijat kokoontuivat yhteiseen tulevaisuuspajaan, jossa tulevaisuustaulukko-menetelmää apuna käyttäen laadittiin eri näkökulmaisia tulevaisuuskuvia. Tämän jälkeen vielä yhdistetiin näistä kolme erilaista, pelkistettyä kuvaa mahdollisista tulevaisuuksista ja tulkittiin niiden taustoja.

Tulevaisuuskuvat nimettiin seuraavasti: Omalla painollaan-keskiverto kehitys, Routamaiden autiotuvat ja Rohki hyä Lappi. Lisäksi ennakointiprosessin vetäjät ”irrottelivat ” ja koostivat epärealistisen utopian ja dystopian herättämään lisää keskustelua.

Tulevaisuuskuvat