Maaseudun megatrendit ja keskeiset ilmiöt

Lapin maaseutu ei ole muusta maailmasta erillinen lintukoto, johon suuret ja globaalit kehityskulut, niin sanotut megatrendit eivät vaikuttaisi. Maaseutu saa niistä osansa – niin hyvässä kuin pahassakin.

Megatrendit, kuten ilmastonmuutos, työn murros ja teknologinen kehitys ovat varmasti kaikille tuttuja – mutta se ei riitä, että ne tietää – niiden eri vaikutuksien jatkuva tunnistaminen ja toiminta ratkaisevat. Se, kuinka hyvin megatrendien eri vaikutukset hahmotetaan eri yhteyksissä ja kuinka ketterästi niiden synnyttämiin ilmiöihin päästään käsiksi, vaikuttaa merkittävästi siihen, onko vaikutukset meille positiivisia vai negatiivisia.

Lapin uuden maaseutuohjelman laatimiseksi hahmoteltiin laajasti osallistaen erilaisia tulevaisuuden kuvia siitä mitä Lapin maaseutu voisi olla vuonna 2030.  Kokosin tulevaisuuskuvissa ratkaisevassa asemassa olevat megatrendit ja ilmiöt oheiseen videoon ja prezi-esitykseen.  Suosittelen tutustumaan erityisesti, jos strategian tai liiketoimintasuunnitelman laatiminen tai uudelleensuuntaaminen on ajankohtaista.

 

Ole hyvä, materiaali on vapaasti käytettävissä!

Sisältää kuvaukset seuraavista keskeisistä megatrendeistä ja ilmiöistä:

  • ilmastonmuutos ja kestävyyksiisi
  • teknologinen vallankumous
  • työn murros
  • huoltosuhteen kriisi
  • globaali epävakaus
  • muuttuvat arvot

Tämä kirjoitus on osa Lapin maaseutuohjelman ennakointiprosessia. Lapin maaseutuohjelmaa laatii Maaseutuklusterin viestintä -hanke. Ennakointiprosessista vastaa Tulevaisuus Lapista -hanke. Lisää ennakointiprosessiin liittyviä kirjoituksia löydät koontisivustoltamme.

Aiheeseen liittyviä linkkejä