Itä-Lapin tulevaisuuskuva 2030

Itä-Lapin kunnat ideoivat Lapin liiton asiantuntijoiden kanssa Tulevaisuuden kunta 2030 -kierroksen. Talvella 2016-2017 järjestettiin jokaisessa kunnassa työpajat, joiden teemoina oli hyvinvointi ja elinvoima tulevaisuuden kunnassa. Työpajojen tavoitteena oli hahmottaa kuntalaisten ajatuksia ja toiveita siitä, millaisista asioista muodostuu elinvoima ja hyvinvointi vuonna 2030.

Itä-Lapin kunnat ideoivat Lapin liiton asiantuntijoiden kanssa Tulevaisuuden kunta 2030 -kierroksen. Talvella 2016-2017 järjestettiin jokaisessa kunnassa työpajat, joiden teemoina oli hyvinvointi ja elinvoima tulevaisuuden kunnassa. Työpajojen tavoitteena oli hahmottaa kuntalaisten ajatuksia ja toiveita siitä, millaisista asioista muodostuu elinvoima ja hyvinvointi vuonna 2030.

Työpajoissa menetelmänä käytettiin Tekstarit tulevaisuudesta -palstaa, jossa pajoihin osallistuvat ”toimittavat” hyvinvoivan ja elinvoimaisen kohdekunnan ja Itä-Lapin tekstaripalstaa lyhyiden tekstareiden tai twiittien muodossa. Tehtävänä oli kirjoittaa, mistä asioista puhutaan vuonna 2030 hyvinvoivassa ja elinvoimaisessa kunnassa ja Itä-Lapissa.

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 119 kuntalaista, lapsista ikäihmisiin. Jokaisessa kunnassa työpajojen tunnelma oli iloinen ja positiivisesti tulevaisuuteen suuntautunut.

Työpajat järjestettiin
14.11.2016 Sallassa
22.11.2016 Pelkosenniemellä
10.1.2017 Kemijärvellä
26.1.2017 Posiolla
1.2.2017 Savukoskella

Tekstaripalstoissa nousivat vahvasti esille kaikille kunnille yhteiset aihealueet, jotka koottiin seuraavien teemojen alle: uusi talous itselle ja muille, kehitys omaan haltuun, elämänlaatu vetovoimana ja itälappilainen toimintakulttuuri. Työpajojen tuloksista nousi esille myös kuntakohtaisia eroja. Työpajojen tuloksista on koostettu opiskelijatyönä alla oleva video ja kunnat hyödyntävät tuloksia omissa strategia- ja suunnitteluprosesseissaan.

Videon musiikki: Lapin materiaalipankki, JanneAir – Joiku