Lapin tulevaisuuskuvia

Lapin tulevaisuuskuvia -osiossa pyritään hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksien kehityskulkuja maakunnassa. Tulevaisuuksista puhutaan monikossa, koska yhtä varmaa tulevaisuutta ei voida tietää.

Osioon kootaan jäsennettyä ennakointitietoa, jossa tulevaisuutta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Tänne tuodaan myös ennakointiosioita eri strategioista ja strategiaprosesseista.