Lapin sote-alan pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu

Lapin sote-alan pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu on alan yritystoiminnan tahdonilmaus tulevaisuudesta ja sen tekemisestä – yhdessä. Sen toivotaan avaavan sektorirajat ylittävää keskustelua paikallisen yritystoiminnan kehittämisestä.

Tulevaisuuskatsauksen laatiminen

Pääosaa tulevaisuustarkastelussa näyttelevät Sote-alan pienyrittäjät sekä heidän kumppaninaan alan koulutuksen edustajat ja kunnat.

Keskeisimpänä foorumina  tarkastelulle toimi Sote-pienyrittäjyyden tulevaisuuspäivä. Sen  tavoitteena oli lisätä ymmärrystä yksityisen, julkisen ja koulutussektorien välillä sote-alan pienyrittäjyyden mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista ja synnyttävän uutta yhteistyötä ja kehittämistoimintaa.

Työpajassa pureuduttiin taustamateriaalia hyödyntäen sote-alan yrittäjyyteen vaikuttaviin kehitystrendeihin ja erilaisiin tulevaisuuskuviin ennakoinnin menetelmiä hyödyntäen. Työskentelyn keskiössä oli tahtotila ja vuoropuheluun perustuva yhteiskehittäminen yrittäjien, koulutuksen järjestäjien ja kehittäjien sekä julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Tulevaisuustarkastelu