Väestö

Tällä sivustolla pääset tutustumaan Lapin maakunnan väestön nykytilaan ja muutoksiin pitkällä aikavälillä. Valikosta löytyy tilastotietoa väestön kehityksestä, muuttoliikkeestä sekä koulutustasosta.

Lapin maakunta

Lapin maakunnassa asuu 175 795 henkeä*, joista 57,9 % kaupunkialueella**. Paikallisesti muuttovirta keskittyy maalta kaupunkeihin ja maakunnasta pois, mutta myös syntyvyysluvut laskevat. Tulevaisuuden haasteena onkin säilyttää Lapin vetovoima niin Suomen sisällä muuttavien kuin maahanmuuttajienkin keskuudessa. Ikärakenteen ja hoitosuhteen tasapainottaminen pitkällä aikavälillä on tärkeä osa maakunnan kilpailukykyä.

 

* vuoden 2022 lopussa, Tilastokeskus

** aluetyyppien määritelmiä: https://www.tilastokeskus.fi/tup/msind/msindaluetyypit.html

Linkkejä