Väestö

Tällä sivustolla pääset tutustumaan Lapin maakunnan väestön nykytilaan ja muutoksiin pitkällä aikavälillä. Valikosta löytyy tilastotietoa väestön kehityksestä, muuttoliikkeestä sekä koulutustasosta.

Lapin maakunta

Lapin maakunnassa asuu 176 150 henkeä*, joista 57,9 % kaupunkialueella**. Paikallisesti muuttovirta on keskittynyt maalta kaupunkeihin ja maakunnasta pois, mutta myös syntyvyysluvut ovat laskeneet. Tulevaisuuden haasteena onkin säilyttää Lapin vetovoima niin Suomen sisällä muuttavien kuin maahanmuuttajienkin keskuudessa. Ikärakenteen ja hoitosuhteen tasapainottaminen pitkällä aikavälillä on tärkeä osa maakunnan kilpailukykyä.

 

* vuoden 2023 lopussa, Tilastokeskus

** aluetyyppien määritelmiä: https://stat.fi/meta/kas/kaupunki_maaseu.htmlhttps://www.tilastokeskus.fi/tup/msind/msindaluetyypit.html

Linkkejä