Työvoima- ja osaamistarpeet

Työvoima- ja osaamistarpeet -sivuilta löytyy tietoa ammattibarometrista ja ammattien näkymiin liittyviä linkityksiä. Sivuilta löytyy myös osaamistarvekartoitusten raportit ja seutukuntien osaamisstrategiat.

Osaavan työvoiman saatavuus on turvattava myös tulevaisuudessa. Työvoimatarpeiden ennakoinnissa tarvitaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin ennakointia. Ennakoinnin avulla pystytään paremmin vastaamaan nopeastikin tapahtuviin osaajatarpeisiin, ja pidemmällä aikavälillä, luomaan vahvaa osaajapohjaa maakunnan elinkeinoelämän tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Haasteina osaavan työvoiman saatavuudelle ovat väestön demografiset muutokset sekä työvoiman osaamisvaatimusten että elinkeino- ja ammattirakenteiden muuttuminen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä