Työvoima- ja osaamistarpeet

Työvoima- ja osaamistarpeet -sivuilta löytyy tietoa ammattibarometrista ja ammattien näkymiin liittyviä linkityksiä. Sivuilta löytyy myös osaamistarvekartoitusten raportit ja seutukuntien osaamisstrategiat.