Työvoima- ja osaamistarpeet

Työvoima- ja osaamistarpeet -sivuilta löytyy tietoa työvoima ja osaamistarpeista, työvoiman saatavuudesta ja kohtaannosta ja niihin liittyviä linkityksiä. Sivuilta löytyy myös osaamistarvekartoitusten raportit ja seutukuntien osaamisstrategiat.

Osaavan työvoiman saatavuus on turvattava myös tulevaisuudessa. Työvoimatarpeiden ennakoinnissa tarvitaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin ennakointia. Ennakoinnin avulla pystytään paremmin vastaamaan nopeastikin muuttuviin osaajatarpeisiin, ja pidemmällä aikavälillä, luomaan vahvaa osaajapohjaa maakunnan elinkeinoelämän tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Haasteina osaavan työvoiman saatavuudelle ovat väestön demografiset muutokset sekä työvoiman osaamisvaatimusten että elinkeino- ja ammattirakenteiden muuttuminen.

ks. Lapin luotsin sivulla myös Työvoimaa Lappiin -sivu

Aiheeseen liittyviä linkkejä