Lapin tulevaisuuksia - pitkä aikaväli

Lapin tulevaisuuksia – osiossa pyritään hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksien kehityskulkuja maakunnassa. Tulevaisuuksista puhutaan monikossa, koska yhtä varmaa tulevaisuutta ei voida tietää.

Osioon kootaan jäsennettyä ennakointitietoa, jossa tulevaisuutta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä (yli 2 vuotta). Täällä kuvataan myös ennakoinnin osuutta eri strategioissa ja strategisissa prosesseissa.

Maaseutuohjelman ennakointiprosessi

Lapin maaseutuohjelman laatimisen yhteydessä on toteutettu laaja ennakointiprosessi. Ennakointiprosessin yhteydessä on toteutettu megatrendien ja trendien kartoittamista, Delfoi -asiantuntijapaaneli, Erätauko-keskusteluja, sekä maaseutuohjelman skenaariotyöpaja.

Lapin sote-alan pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu

Sote-pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu on alan yritystoiminnan tahdonilmaus tulevaisuudesta ja sen tekemisestä - yhdessä.  Sen toivotaan avaavan sektorirajat ylittävää keskustelua paikallisen yritystoiminnan kehittämisestä.

Lapin matkailun tulevaisuuskuvia

Lapin matkailun tulevaisuuskuvat laadittiin virittämään keskustelua Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun vision määrittelyn pohjaksi.

Tulevaisuuden koulutus-ja osaamistarpeet Lapin teknisillä aloilla

Lapin ELY-keskus, koulutuskeskus REDU, ammattiopisto Lappia ja Lapin ammattikorkeakoulu  sekä Lapin liitto (Tulevaisuus Lapista-hanke) teettivät selvityksen Lapin teknisen alojen tulevaisuuden koulutus-ja osaamistarpeista.

Lappi-sopimuksen skenaariot

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2018–2021. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Tämä sivu avaa Pohjoiset näkymät 2040 -skenaarioita, joiden pohjalta on on muodostettu Lapin tulevaisuuskuva ”Ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella”.

Lapin muuttajat 2040

Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen -selvityksessä esitellään viisi fiktiivistä potentiaalista Lappiin muuttajaa 2040-luvulla. Koska selvityksessä paneudutaan kuvaamaan monipuolisesti Lapin muuttoliikkeen nykytilannetta, on hahmojen tarkoituksena herättää keskustelua siitä, millaisia voisivat olla potentiaaliset Lappiin muuttajat kauempana tulevaisuudessa.

Itä-Lapin tulevaisuuskuva 2030

Itä-Lapin kunnat ideoivat Lapin liiton asiantuntijoiden kanssa Tulevaisuuden kunta 2030 -kierroksen. Talvella 2016-2017 järjestettiin jokaisessa kunnassa työpajat, joiden teemoina oli hyvinvointi ja elinvoima tulevaisuuden kunnassa. Työpajojen tavoitteena oli hahmottaa kuntalaisten ajatuksia ja toiveita siitä, millaisista asioista muodostuu elinvoima ja hyvinvointi vuonna 2030.