Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lisätietoja


Lapin yrittäjät,
etunimi.sukunimi(at)yrittajat.fi
toimitusjohtaja Pirkka Salo,
p. 040 039 2139

Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtaja Marja Perälä,
p. 0295 037 050

Finnvera,
etunimi.sukunimi(at)finnvera.fi
aluepäällikkö Kari Tuominen,
p. 029 460 2001

 

Syksyn 2020 Pk-yritysbarometri - Lappi

Yritysten suhdanneodotukset jyrkässä laskussa Lapissa. Lapin mikro- ja pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat koronakriisin myötä romahtaneet viime talven odotuksista. Lapissa suhdanneodotukset ovat heikoimmat koko maassa.

Koronakriisi on barometrin tuloksien valossa iskenyt rajuimmin lappilaisyrityksiin ja epävarmuus talvisesongin toteutumisesta heijastuu useille toimialoille. Toimialakohtaisessa vertailussa merkittävin pudotus suhdanneodotuksissa on palveluissa. Kaupan alan näkymät ovat heikentyneet entisestään ja rakentamisessa suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien yritysten määrä on lähes kolminkertaistunut viime talvesta. Teollisuudessa suhdanneodotukset ovat myös laskeneet.

Työllistämisodotukset
Koronaviruksen toisen aallon torjumiseksi asetetut rajoittamistoimet ja erityisesti rajojen sulkeminen heijastuvat yritysten työllistämistarpeisiin. Odotukset henkilöstön määrän suhteen ovat laskeneet jyrkästi puolen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Uhkana on yritysten kaatumisen ohessa työttömyyden raju kasvu Lapissa.

Rahoitus
Koronakriisi muutti yritysten rahoitustarpeet. Maalis-toukokuussa Finnverassa tehtiin merkittävä määrä maksuohjelmien muutoksia. Varsinkin matkailuyritysten näkymät ovat epävarmat ja tilanteeseen on varauduttu myös lisärahoituksen muodossa. Rahoitus painottuu käyttöpääomaan, kun vuotta aiemmin investointien osuus oli vielä merkittävä.

Koronakriisin vaikutukset yritystoimintaan
Koronasta johtuvat rajoitustoimenpiteet iskivät rajusti Lapin elinkeinoelämään ja yrityksiin. Matkailuyritysten ovien sulkeutuminen kesken sesongin heijastui välittömästi laaja-alaisesti palveluihin, kauppaan sekä liikenteeseen. Kevään aikana liiketoiminta oli pysähdyksissä 41 %:lla kyselyyn vastanneista lappilaisista yrityksistä. Joka neljäs kyselyyn vastanneista yrityksistä panosti kevään kriisin aikana työn uudelleen organisointiin, joka viides kehitti uudenlaisia tuotteita ja palveluja ja 13 % otti käyttöön uusia toimintatapoja esimerkiksi digitaalisia välineitä.

Syksyn 2020 Lapin Pk-yritysbarometrin tulokset

Mikä on Pk-yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000 – 6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, joissa tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä