Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lisätietoja


Lapin yrittäjät,
etunimi.sukunimi(at)yrittajat.fi
toimitusjohtaja Pirkka Salo,
p. 040 039 2139

Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtaja Marja Perälä,
p. 0295 037 050

Finnvera,
etunimi.sukunimi(at)finnvera.fi
aluepäällikkö Kari Tuominen,
p. 029 460 2001

 

Kevään 2020 Pk-yritysbarometri - Lappi

Kestävä kehitys ja ilmastoteot ovat Lapissa muuta maata korkeammalla. Suhdanneodotukset ovat ennallaan.

Kevään 2020 pk-yritysbarometrin tuloksista ilmeni, että yleiset suhdannenäkymät ovat pysyneet ennallaan syksyn tilanteeseen nähden ja ovat jonkin verran korkeammalla kuin koko maassa. Toimialakohtaisessa vertailussa teollisuudessa suhdanteiden paranemista odottavien osuus on selvästi noussut viime syksystä ja samoin pientä nousua on nähtävissä suhdanteiden laskua ennakoivien osalta. Rakentamisessa suhdanneodotukset ovat parantuneet ja palveluissa pysyneet ennallaan viime syksyyn verrattuna. Kaupan alalla suhdanne-odotukset ovat tasaisesti laskeneet viimeisen kahden vuoden aikana.

Työllistämisodotukset
Lappilaisten yritysten henkilökunnan määrässä ei odoteta tapahtuvan olennaisia muutoksia. Joka neljäs vastanneista kokee, että työllistämisen keskeinen este on osaavan työvoiman saatavuus. Osaavan työvoiman saatavuuden vaikeus heijastuu yritysten kasvuun. Kyselyn tulokset peilaavat hyvin vallitsevaa tilannetta. Osaavasta työvoimasta on puutetta lähes kaikilla toimialoilla ja yli 40 ammatissa.

Rahoitus
Rahoitustilanteet eivät ole viimeisten vuosien aikana juurikaan muuttuneet. Korot ovat pysyneet alhaalla, mutta toisaalta pankkien vakavaraisuusvaatimukset kasvavat Basel III sääntelyn myötä. Tämä saattaa ajaa pankit entistä valikoivampaan yritysrahoitukseen, jolloin taloudeltaan keskitasoisten ja heikompien pk-yritysten asema vaikeutuu.

Omistajanvaihdos yhä useammalla edessä
Yhä useamman lappilaisyrittäjän suunnitelmissa on omistajanvaihdos. Seuraavan kahden vuoden aikana omistajanvaihdosta suunnittelee joka viidennes ja seuraavan viiden vuoden kuluessa neljä kymmenestä yrittäjästä Lapissa. Määrä on selvästi noussut ja on korkeammalla kuin koko maassa keskimäärin.

Ilmastonmuutos otettu vakavasti Lapissa
Barometrin tulosten perusteella Lapissa toimivat yritykset ovat toteuttaneet erilaisia ilmaston muutoksen vähentäviä toimenpiteitä muuta maata enemmän. Tulos heijastaa yritysten vastuullisuutta herkän luonnon säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseksi.

Kevään 2020 Lapin Pk-yritysbarometrin tulokset

Mikä on Pk-yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000 – 6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, joissa tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä