Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lisätietoja


Lapin yrittäjät,
etunimi.sukunimi(at)yrittajat.fi
toimitusjohtaja Pirkka Salo,
p. 040 039 2139

Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtaja Marja Perälä,
p. 0295 037 050

Finnvera,
etunimi.sukunimi(at)finnvera.fi
aluepäällikkö Kari Tuominen,
p. 029 460 2001

 

Kevään 2021 Pk-yritysbarometri - Lappi

Yritysten suhdannenäkymissä on orastavaa myönteisyyttä. Lapin mikro- ja pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat parantuneet viime syksyn romahduksen jälkeen, joskin ovat edelleen negatiiviset lähes kaikkien osatekijöiden osalta.

Yleiset suhdannenäkymät ovat Lappia heikommalla tasolla Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Näkymät henkilöstön määrän ja erityisesti investointien arvon osalta ovat Lapissa maan heikoimmat. Investointien arvon odotetaan laskevan kaikilla toimialoilla. Koronakriisin pitkittyessä osa yrityksistä on löytänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja näkymät ovat hieman syksyn tilannetta valoisemmat. Toimialoista teollisuus on ainoa, jossa suhdanteiden paranemista odottavien yritysten määrä on suurempi kuin suhdanteiden heikkenemistä odottavien.

Työllistämisodotukset
Kyselyyn vastanneista yrityksistä 72 prosenttia ennakoi, että henkilöstön määrässä ei tapahdu muutoksia. Yrityksistä yksitoista prosenttia ennakoi henkilöstön määrän kasvavan ja 17 prosenttia vähenevän. Henkilöstön määrää kuvaava saldoluku jää Lapissa maan heikoimmaksi. Työllistämisen tarvetta estää eniten kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus.

Sopeuttamistoimet
Joka kolmas pk-yritysbarometriin vastannut yritys kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Sopeuttamisen keinoina käytetään lomautuksia (68 %), työaikajärjestelyjä (46 %), irtisanomisia (16 %) ja tilapäistä palkan alennusta (12 %).  Sopeutustoimenpiteiden osuudet ovat nousseet huomattavasti viime vuoteen verrattuna.

Rahoitus
Mikro- ja pk-yritysten rahoitustarpeet ovat muuttuneet koronavuoden aikana Lapissa. Alueen yrityksistä joka neljäs aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, jonka käyttötarkoituksessa näkyy selkeä muutos aiempaan. Ulkopuolista rahoitusta haetaan merkittävästi vähemmän kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin ja vastaavasti enemmän kireästä tilanteesta johtuvaan käyttöpääoman tarpeeseen.

Omistajanvaihdokset
Pk-yritysbarometrin tulosten perusteella omistajanvaihdosta suunnittelevien määrä on jonkin verran laskenut Lapissa. Yrityksen myyntiä tai sukupolvenvaihdosta kahden vuoden sisällä suunnittelevien määrä on laskenut merkittävästi vuoden takaisesta.

Katso Lapin Pk-yritysbarometrin julkistamistilaisuuden tallenne TÄSTÄ!

Kevään 2021 Lapin Pk-yritysbarometrin tulokset

Mikä on Pk-yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000 – 6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, joissa tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä