Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lisätietoja


Lapin yrittäjät,
etunimi.sukunimi(at)yrittajat.fi
toimitusjohtaja Pirkka Salo,
p. 040 039 2139

Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtaja Marja Perälä,
p. 0295 037 050

Finnvera,
etunimi.sukunimi(at)finnvera.fi
rahoituspäällikkö Risto Koskiniemi,
p. 029 460 2006

 

Syksyn 2021 Pk-yritysbarometri - Lappi

Lapin mikro- ja pk-yritysten suhdanneodotukset ovat palanneet vuoden 2019 tasolle. Yleinen suhdannenäkymä on jonkin verran heikompi kuin koko maassa ja naapurimaakunnissa.

Teollisuuden suhdannekehitys jatkuu vahvana ja palvelusektorilla toipuminen koronan aiheuttamasta suhdannelaskusta on toimialoista nopeinta. Tulevaisuuden näkymän hyväksi tai erittäin hyväksi arvioi neljäkymmenestä yrityksestä Lapissa.

Työllistämisodotukset
Kyselyyn vastanneista mikro- ja pk-yrityksistä 68 % ennakoi, että henkilöstön määrässä ei tapahdu muutoksia. Henkilöstön määrän ennakoi kasvavan 20 % yrityksistä ja vähenevän 12 % yrityksistä. Henkilöstön määrää kuvaava saldoluku oli Lapissa keskimääräistä ja muita pohjoisia ELY-keskusalueita alempi. Suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen olivat positiivisimmat teollisuudessa ja varovaisimmat kaupan alalla.

Yritysten kehittämistoimet
PK-yritysbarometriin vastanneet yritykset nostivat kolmeksi keskeisimmäksi kehittämistarpeeksi markkinoinnin ja myynnin, henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen. Yritysten keskeisiksi kehittämisen esteiksi tunnistettiin yleinen suhdannetilanne (20 %), työvoiman saatavuus (15 %) sekä kilpailutilanne (13 %).

Vienti ja kansainvälistyminen
Lappilaisista kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä 28 %:lla oli vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Yleisin liiketoiminnan muoto oli suora palvelujen vienti, joka ohitti tässä kyselyssä aikaisemmin kärkisijaa pitäneen tavaroiden suoran viennin. Lappilaiset yritykset ovat vahvistaneet liiketoimintaansa Euroopassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa. Sen sijaan Aasiaan ja Pohjoismaihin kohdistuva liiketoiminta on jonkin verran vähentynyt.

Rahoitus
Rahoituksen kokonaiskysyntä on Lapissa normalisoitumassa ja rahoitusta on viimeisen vuoden aikana haettu pääsääntöisesti investointeihin, kasvuun ja myös kireästä taloustilanteesta johtuviin käyttöpääomatarpeisiin. Tarpeet uudelle rahoitukselle suuntautuvat lähinnä investointeihin, kasvuun ja kehittämishankkeisiin. Suhdanteesta johtuvan käyttöpääomarahoituksen tarve on laskenut huomattavasti edelliseen kyselyyn verrattuna ja on nyt jopa muuta maata matalammalla tasolla.

Lapin Pk-yritysbarometrin diat pdf-muodossa täältä

Syksyn Lapin Pk-yritysbarometrin tulokset

Mikä on Pk-yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000 – 6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, joissa tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä