Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lisätietoja


Lapin yrittäjät,
etunimi.sukunimi(at)yrittajat.fi
toimitusjohtaja Pirkka Salo,
p. 040 039 2139

Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtaja Marja Perälä,
p. 0295 037 050

strategiapäällikkö Heino Vasara
p. 0295 039 689

Finnvera,
etunimi.sukunimi(at)finnvera.fi
rahoituspäällikkö Risto Koskiniemi,
p. 029 460 2006

 

Syksyn 2022 Pk-yritysbarometri - Lappi

Vuoden 2022 toisen Pk-yritysbarometrin mukaan mikro- ja pk-yrittäjien suhdanneodotukset ovat heikentyneet selvästi verrattuna alkuvuoden kohtalaisen hyvään tilanteeseen. Suhdanneodotukset ovat pudonneet kaikilla toimialoilla, ja muutos on ollut voimakkainta teollisuudessa ja kaupassa.

Suhdanneodotusten alkuvuoden myönteiset näkymät ovat muuttuneet Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodan vaikutukset energian hintaan, tuotantokustannuksiin ja yleiseen epävarmuuteen laskevat yritysten odotuksia selvästi alkuvuoteen verrattuna.

Työllistämisodotukset
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanne on haastava. Kyselyn mukaan yleisen suhdanteen jälkeen toiseksi merkittävin este yritystoiminnan kehittämiseen on edelleen osaavan työvoiman saatavuus. Barometristä on selvästi havaittavissa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan koetaan vaikuttavan kielteisesti Lapin yrityksiin ja jää nähtäväksi, minkälainen vaikutus yritysten työvoimatarpeeseen kohdistuu.

Investointiodotukset
Yritykset arvioivat, että investointien arvo sekä tuotannon ja tuotteiden kehitys tulee laskemaan ensi vuonna selvästi. Lapin yrityksistä 36 % arvioi, että investointien arvo oman yrityksen kannalta on vuoden kuluttua pienempi. Selkein muutos odotuksissa on kaupan alalla, missä 58 % yrityksistä näkee investointien arvon laskevan.

Kasvuhakuisuus ja vientitoiminta
Kasvuhakuisten yritysten osuus kääntyi Lapissa laskuun. Edellisessä barometrissä Lappi nousi koko maata korkeammalle tasolle kasvuhakuisuudessa, mutta nyt kasvuhakuisuus palasi koko maata alemmalle tasolle. Lapissa vientitoimintaa harjoittavien yritysten osuus on edelleen selvästi koko maata korkeampi. Lähes joka kolmas lappilaisista yrityksistä kertoo, että heillä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla.

Rahoitus
Lappilaisien pk-yritysten rahoitustarve on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut hieman kasvussa. Yrityksistä 41 % ilmoittaa tarvinneensa ulkopuolista rahoitusta Maksuvaikeuksista edellisen kolmen kuukauden aikana raportoi 16 % lappilaisista yrityksistä, mikä on prosentin enemmän kuin edellisessä kyselyssä. Lapissa 21 % pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, mikä on hieman vähemmän kuin kevään 2022 barometrissä.

Syksyn Lapin Pk-yritysbarometrin tulokset

Mikä on Pk-yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000 – 6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, joissa tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä