Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lisätietoja


Lapin yrittäjät,
etunimi.sukunimi(at)yrittajat.fi
toimitusjohtaja Ella-Noora Kauppinen,
p. 050 554 2458

Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtaja Marja Perälä,
p. 0295 037 050

Finnvera,
etunimi.sukunimi(at)finnvera.fi
rahoituspäällikkö Risto Koskiniemi,
p. 029 460 2006

 

Syksyn 2023 Pk-yritysbarometri - Lappi

Vuoden 2023 toinen pk-yritysbarometri kertoo, että mikro- ja pk-yrittäjien suhdanneodotukset ovat neutraaleja. Valtaosa arvioi oman yrityksen tilanteen säilyvän ennallaan. Positiiviseksi suhdanneodotukset ovat kääntyneet palvelualoilla, joista etenkin ravitsemistoiminnan tilanne on voimakkaasti parantunut.

Lappilaisissa yrityksissä on voimakkaiden muutosten jälkeen pitkästä aikaa rauhalliset näkymät ja yritykset arvioivat oman tilanteensa säilyvän ennallaan. Palvelualojen yritysten suhdanneodotukset ovat positiivisia. Myös teollisuudessa ja kaupan alalla näkymät ovat huomattavasti alkuvuotta myönteisemmät, mutta pysyvät edelleen negatiivisen puolella. Rakentamisessa odotukset ovat koko maan tapaan kaikkein heikoimmat.

Työllistämisodotukset myönteisimmät palvelusektorilla
Arvio henkilökunnan määrän kehityksestä on Lapissa myönteisempi kuin koko maassa tai Pohjois-Pohjanmaalla. Yrityksistä 15 % arvioi henkilökunnan määrän kasvavan ja 10 % vähenevän seuraavan vuoden aikana. Toimialoittain tarkasteltuna myönteisimmät näkymät työllisyydessä on palvelusektorilla. Heikoimmalta tilanne näyttää rakentamisessa.

Rahan korkea hinta yleisin syy siihen, ettei rahoitusta ole saanut
Pk-yritysten rahoituksen kysyntä on pysynyt melko ennallaan Lapissa. Rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tarve hakea ulkopuolista rahoitusta tulevaisuudessa on pysynyt samana. Lapissa yritysten rahoitustarve koskee eniten investointeja ja esimerkiksi kehittämishankkeisiin ja ohjelmisto- ja tietotekniikkalaitteistoinvestointeihin on kevään barometria enemmän kysyntää.

Vain pieni osa yrityksistä aikoo lisätä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaa 17 % lappilaisista yrityksistä. Vain 10 % yrityksistä aikoo lisätä T&K-toimintaa ja 25 % aikoo hakea julkista tukea T&K-toimintaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Innovaatiotoiminnan tarpeet tunnistetaan hyvin ja ne keskittyvät yhteistyö- ja verkosto-osaamiseen, liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, digitalisaatioon ja datan hyödyntämiseen.

Syksyn Lapin Pk-yritysbarometrin tulokset

Mikä on Pk-yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000 – 6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, joissa tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä