Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lisätietoja


Lapin yrittäjät,
etunimi.sukunimi(at)yrittajat.fi
toimitusjohtaja Pirkka Salo,
p. 040 039 2139

Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtaja Marja Perälä,
p. 0295 037 050

Finnvera,
etunimi.sukunimi(at)finnvera.fi
rahoituspäällikkö Risto Koskiniemi,
p. 029 460 2006

 

Kevään 2023 Pk-yritysbarometri - Lappi

Vuoden 2023 ensimmäisen Pk-yritysbarometrin perusteella Lapin mikro- ja pk-yritysten suhdannenäkymät laskevat lähes samalle tasolle kuin koronavuonna 2020. Yritysten odotukset suhdanteiden osalta ovat olleet 2000-luvulla heikommat ainoastaan 2008 finanssikriisin seurauksena

Suurin muutos suhdannenäkymissä viime syksyyn verrattuna on rakentamisen toimialalla.Yleisen suhdannenäkymän ohessa yritysten arviot liikevaihdon, kannattavuuden ja investointien suhteen ovat laskeneet edelleen syksyn arvioista. Investointiodotusten muutos edellisvuoteen verrattuna on voimakkainta teollisuuden toimialalla.

Työllistämisodotukset – Työllistämisen esteenä osaavan työvoiman puute
Henkilökunnan määrässä ei odoteta tapahtuvan muutoksia lähimmän vuoden aikana. Näkymät henkilöstön määrän kehitykseen vaihtelivat toimialoittain. Työllistämisen keskeisimmäksi esteeksi yritykset nostivat osaavan työvoiman saatavuuden. Kyselyyn vastanneista yrityksistä joka kolmas koki tarvetta toiminnan sopeuttamiseen, esim. lomautuksiin ja työaikajärjestelyihin.

Rahoitus ja omistajanvaihdos: yritysten kasvuhakuisuus laskusuunnassa
Yleinen epävarmuus on vähentänyt ulkoisen rahoituksen käyttöä. Pankkien luottopolitiikka on kiristynyt. Lapissa tulevat rahoitustarpeet kohdistuvat pääasiassa kone- ja laiteinvestointeihin. Yritysten kasvuhakuisuus on ollut laskemaan päin ja vain 37 % Lapin yrityksistä näkee itsensä kasvuhakuiseksi. Lapissa pk-yrityksistä 43 % suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan 5 vuoden aikana

Sähkön hinta vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen
Lapissa yritykset ovat kokeneet sähkön hinnan vaikutukset negatiivisempana kuin koko maassa keskimäärin.

Kevään Lapin Pk-yritysbarometrin tulokset

Mikä on Pk-yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000 – 6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, joissa tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä