Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Lisätietoja


Lapin yrittäjät,
etunimi.sukunimi(at)yrittajat.fi
toimitusjohtaja Pirkka Salo,
p. 040 039 2139

Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtaja Marja Perälä,
p. 0295 037 050

Finnvera,
etunimi.sukunimi(at)finnvera.fi
rahoituspäällikkö Risto Koskiniemi,
p. 029 460 2006

 

Kevään 2022 Pk-yritysbarometri - Lappi

Pk-yritysbarometrin tulokset kertovat Lapissa myönteisestä kehityssuunnasta. Lapin pk-yrittäjien suhdannenäkymä on lähialueita ja koko maan keskitasoa positiivisempi. Lappilaisilla yrityksillä on investointihalukkuutta, mutta se ei toistaiseksi näy konkreettisina investointeina.

Työllistämisodotukset
Pk-barometrin tulosten mukaan työllistämisodotukset ovat kehittyneet myönteisesti viimeisen vuoden aikana. Joka viides pk-yritys arvioi henkilökunnan määrän kasvavan ja 7 % arvioi sen vähenevän. Henkilökunnan määrää koskeva saldoluku oli 13. Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät tällä hetkellä kohtaa. Tulosten mukaan suuri osa Lapin pk-yrityksistä kokee, että osaavan työvoiman löytäminen on joko merkittävä este tai se rajoittaa yrityksen eteenpäin menoa ja kasvua.

Yritysten kehittämistoimet
Yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys on jatkunut Lapissa positiivisena – myös koko maahan ja naapurimaakuntiin verrattuna. Vaikka lähes 50 % yrityksistä on kasvuhakuisia, se ei näy investointihalukkuudessa. Tulosten mukaan koko maassa investointihalukkuudessa ollaan miinuksella, Lapissa vain vähän plussalla.

Lapissa 15 % yrityksistä arvioi, että omistajanvaihdos on seuraavan 2 vuoden sisällä ajankohtainen. Kolmannes arvioi, että se on ajankohtainen seuraavan viiden vuoden aikana. Lappilainen yrittäjäkunta on melko iäkäs.

Rahoitus
Barometrin tuloksissa on positiivista, että ulkopuolista rahoitusta haetaan ensisijaisesti investointeja varten. Tärkeimmät syyt sille, että yritys ei ole saanut rahoitusta, liittyvät suoraan yritysten kassavirtoihin.

Isommilla yrityksillä korkosuojaaminen on tätä päivää. Korkosuojaaminen katsotaan vakuutuksenomaisena asiana, jotta voidaan varmistaa, että kassavirrat säilyvät positiivisena eikä koron nousua tarvitse pelätä. Pienet yritykset harvemmin harkitsevat korkosuojan ottamista, vaikka koron nousun vaikutukset voivat olla yhtä kovat kuin isolla yrityksellä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pk-yrityksiin
Jotta yritys saa ulkopuolista rahoitusta, on sen kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kestävään kehitykseen. Barometrin tulosten mukaan Lappi on aavistuksen edellä koko maassa ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimenpiteissä. Lapissa on paljon yrityksiä, jotka arvioivat, että heillä on mahdollisuus vastata rahoittajien asettamiin kestävän kehityksen vaatimuksiin.

Lapin Pk-yritysbarometrin raportti pdf-muodossa täältä

Tallenne julkistamistilaisuudesta

Kevään Lapin Pk-yritysbarometrin tulokset

Mikä on Pk-yritysbarometri?

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4 000 – 6 000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, joissa tarkastellaan mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä