Ennakoinnin toimintatapa

Lapissa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Lappilaiset ennakoivat tiiviissä yhteistyössä osaamisen, työvoiman, elinkeinojen ja toimintaympäristön kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lapin ennakoinnin toimintatavalla tuotetaan monipuolista, jatkuvasti päivittyvää ja helposti hyödynnettävää ennakointitietoa ja erilaisia näkemyksiä tulevaisuuksista. Ennakointiin osallistuu laaja, tulevaisuustyöstä innostunut joukko aluekehittäjiä, koulutustoimijoita, yrityksiä ja muita elinkeinoelämän edustajia.

Kaikki mukana olevat organisaatiot ovat sitoutuneet yhteiseen ennakointiin ja tulevaisuustyöskentelyyn. Sitoutumisen yhteydessä kukin organisaatio on määritellyt, miten  tulevaisuusajattelu on läsnä organisaation toiminnassa ja miten organisaatiossa tehdään ennakointia ja  tulevaisuustyötä. Lisäksi organisaatiot ovat päättäneet, miten ne osallistuvat Lapin alueelliseen ennakointiyhteistyöhön ja mitä sisältöjä ne tuottavat Lapin yhteiseen ennakointiin.

Ennakointia tehdään verkostoyhteistyössä ja moniäänistä keskustelua käyden hyödyntäen monipuolisesti eri tietolähteitä. Ennakoinnin tuloksia hyödynnetään aluekehittämisessä ja koulutuksen suuntaamisessa, ja se on myös hyödynnettävissä esimerkiksi yritystoiminnan kehittämisessä. Tutustu Lapin ennakoinnin toimintatapaan ja sen foorumeihin.

Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintatapa

Ennakoinnin vuosikello

Ennakoinnin vuosikello sisältää Lapin alueellisen ennakoinnin tärkeimmät, vuosittain toistuvat tapahtumat, kokoukset ja ennakoinnin tuotokset. Aikataulut ovat kalenterissa vain suuntaa antavasti – tarkat aikataulut saat kunkin tapahtuman vastuuhenkilöltä.

Vuosikello sisältää myös merkittävävimpien, muiden tuottamien aineistojen ja julkaisujen suuntaa antavat aikataulut.

Aiheeseen liittyviä linkkejä