Ennakoinnin toimintatapa

Lapissa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Lappilaiset ennakoivat tiiviissä yhteistyössä osaamisen, työvoiman, elinkeinojen ja toimintaympäristön kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lapin ennakoinnin toimintatavalla tuotetaan monipuolista, jatkuvasti päivittyvää ja helposti hyödynnettävää ennakointitietoa ja erilaisia näkemyksiä tulevaisuuksista. Ennakointiin osallistuu laaja, tulevaisuustyöstä innostunut joukko aluekehittäjiä, koulutustoimijoita, yrityksiä ja muita elinkeinoelämän edustajia.

Kaikki mukana olevat organisaatiot ovat sitoutuneet yhteiseen ennakointiin ja tulevaisuustyöskentelyyn. Kukin organisaatio on määritellyt, miten tulevaisuusajattelu on läsnä organisaation toiminnassa ja miten organisaatiossa tehdään ennakointia ja tulevaisuustyötä. Lisäksi organisaatiot ovat määritelleet, miten ne osallistuvat Lapin alueelliseen ennakointiyhteistyöhön ja mitä sisältöjä tuottavat Lapin yhteiseen ennakointiin.

Ennakointia tehdään verkostoyhteistyössä ja moniäänistä keskustelua käyden hyödyntäen monipuolisesti eri tietolähteitä. Ennakoinnin tuloksia hyödynnetään aluekehittämisessä ja koulutuksen suuntaamisessa ja myös yritystoiminnan kehittämisessä. Tutustu Lapin ennakoinnin toimintatapaan ja sen eri foorumeihin.

Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintatapa

Aiheeseen liittyviä linkkejä