Rakennusala

Rakennusalan toimialaklusterin toiminnassa pyritään rakennusalan työvoiman tarpeen ja koulutuksen tasapainoon ottaen huomioon työvoiman liikkuvuus, muuttuvat tarpeet, perusopetuksen sisällöt ja täydennyskoulutuksen reagointiherkkyyden.

Toimialan näkymät Lapissa

Voimakkaat murrokset muokkaavat Lapin toimintakenttää. Rakennemuutokset, edelleen jatkuva koronapandemia sekä Ukrainan sodan myötä asetetut Venäjä-pakotteet haastavat vanhoja toimintatapoja ja toimijoita uusiin ratkaisuihin. Tällä hetkellä merkittävimpiä vaikutuksia on raaka-aineiden (metallit, öljy, lannoitteet, puu ja komponentit) hintojen nousu, joka heijastuu laajasti eri toimialoille. Raaka-ainepula ja hintojen nousu on kohdattu erityisesti rakentamisessa. Vielä on epäselvää, mitkä vaikutukset kohonneilla hinnoilla on uusien hankkeiden käynnistymiseen, ja miten urakoitsijat ovat saaneet sopimuksia päivitettyä uudelle tasolle.

Julkisista rakennushankkeista merkittävin on Lapin keskussairaalan laajennustyömaa, jonka lisäksi on useita kouluhankkeita. Rovaniemellä on suunnitteilla ennätysmäärä kerrostaloasuntoja. Teollisuusrakentaminen on vilkasta Kemi–Tornio-alueella, mutta myös Rovaniemellä teollisuus- ja hallitontteja on varattu. Matkailurakentaminen on elpynyt ja etenkin loma-asuntojen rakentaminen on vilkasta. Matkailutyöntekijöille rakennetaan asuntoja eri puolilla Lappia. Tehdyn selvityksen mukaan matkailuinvestointeja on käynnissä 130 miljoonalla ja suunnitelmissa noin 1,25 miljardilla.

Maarakennusalaan liittyvät epävarmuustekijät väistyivät Metsä Fibren investoinnin myötä. Hankkeeseen on kytköksissä useita väyläinfrahankkeita. Lisäksi teiden parannuskohteita on eri puolilla Lappia. Suurimpia kohteita ovat Kittilän kaivokselle johtava tie ja Sodankylän Jeesiöjoen sillan uusiminen. Alalla tarvitaan osaajia. Rakennusalaan liittyvät kausivaihtelu aiheuttaa kuitenkin hetkittäistä työttömyyttä tai työvoimapulaa.

(Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja: Alueelliset kehitysnäkymät, 2022:38)

 • Vahvuudet

  • Mahdollistaa nykyisen rakennuskannan kunnossapidon ja korjausrakentamisen
  • Mahdollistaa kaivos- ja matkailurakentamisen
  • Koulutustarjonta hyvä
  • Ilmasto-osaaminen Lapin olosuhteissa, arktinen testaus ja tutkimus
  • Koulutettua työvoimaa on saatavilla
 • Heikkoudet

  • Ala on suhdanneherkkä ja suhdannevaihtelut näkyvät helpoimmin Lapissa, jossa on vähemmän asukkaita
  • Alalla on työvoimapula
  • Lupabyrokratia

   

 • Mahdollisuudet

  • Korjaus-, kaivos-, maa- ja matkailurakentamisen kasvu
  • Isojen hankkeiden käynnistyessä työllisyystilanne hyvä
  • Lähialueilla työtä (Norja/Ruotsi)
 • Uhat

  • Väestömäärän lasku johtaa rakentamisen heikkenemiseen
  • Työntekijöiden eläköityminen
  • Ulkomainen työvoima maailmantilanne huomioiden

Toimialan tulevaisuuden haasteet

Toimialalla on kyettävä vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin, joita luovat mm. muuttuneet määräykset ja osaavat kuluttajat. Alalla on tiedostettava henkilöstön osaamisvaje ja kouluttautumismotivaatio suhteessa tuleviin osaamistarpeiden muutoksiin.

Alalla työskentelee tällä hetkellä paljon 50-60 -vuotiaita, joiden jäädessä eläkkeelle, haasteena on osaavan työvoiman saanti.  Myös korjausrakentamisen tarpeen kasvaessa on huolehdittava tarpeellisesta määrästä ammattitaitoisia työntekijöitä. Toimialalle on tärkeää houkutella motivoituneita nuoria.

Toimialan mahdollisuudet

Ketterään toimintaan ja paikalliseen osaamiseen painottuva toimiala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda lappilaisen rakentamisen brändi, jossa tehdään tervettä rakentamista ammattiylpeydellä.

Uusien rakennustekniikkojen (mm. energiatehokkuus ja materiaalitekniikka) kehittyminen pitää yllä rakennuskannan korjaus- ja uudistuotannon investointeja. Olemassa olevan huonokuntoisen rakennuskannan korjaaminen työllistää pitkiä aikoja. Lisäksi tulevat hankkeet ja esim. kaivokset lisäävät alan työllisyyyttä. Lapin aluekeskusten kasvu luo myös töitä rakentajille.

Toimialan kehittyminen tukee jatkuvaa oppimista ja ammattitaidon kehittämistä. Osaamisen kehittämistä tarvitaan varsinkin korjausrakentamisen puolella. Nuoria on pyritty työllistämään harjoittelujaksoille, jotta turvattaisiin uuden osaavan työvoiman saanti myös tulevaisuudessa.

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueita

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueena painottuu korjausrakentamisen kehittäminen. Lisäksi energiatehokkuuteen, infra- ja kaivosalan rakentamiseen, linjasaneerauksiin ja kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseen tarvitaan osaajia. Tulevaisuuden osaajalla tulisi olla kykyä ymmärtää rakennusfysiikkaa, tuotantotekniikkaa, työturvallisuus- ja talousasioita sekä omata hyvät ihmissuhdevalmiudet. Myös rakennuttajapuolelle tarvitaan asiantuntevia henkilöitä.


Aiheeseen liittyviä linkkejä