Rakennusala

Rakennusalan toimialaklustrin toiminnassa pyritään rakennusalan työvoiman tarpeen ja koulutuksen tasapainoon, ottaen huomioon työvoiman liikkuvuuden, muuttuvat tarpeet, perusopetuksen sisällön ja täydennyskoulutuksen reagointiherkkyyden.

Toimialan näkymät Lapissa

Toimialalla on ollut hiljaista erityisesti uudisrakentamisen ja julkisen rakentamisen puolella. Alan virkistymistä on kuitenkin pikkuhiljaa nähtävissä. Lapissa on paljon huonokuntoista rakennuskantaa, joten korjausrakentaminen, saneeraus ja pienemmät remontit työllistävät tällä hetkellä. Asuntojen uudistuotanto vetää hyvin ainakin Rovaniemellä.

 

Alalla tarvitaan osaajia myös tulevaisuudessa. Rakennusala on kotimarkkinateollisuutta, joka ei siirry muualle. Korjaus- ja uudisrakentamisen perusvolyymi tulee säilymään Suomessa myös tulevaisuudessa. Rakennusalan osaajia tarvitaan ketjun kaikissa osissa. Rakennusalaan liittyvät suhdannevaihtelut aiheuttavat kuitenkin hetkittäistä työttömyyttä tai työvoimapulaa.

 • Vahvuudet

  • Mahdollistaa nykyisen rakennuskannan kunnossapidon ja korjausrakentamisen
  • Mahdollistaa kaivos- ja matkailurakentamisen
  • Koulutustarjonta hyvä
  • Ilmasto-osaaminen Lapin olosuhteissa, arktinen testaus ja tutkimus
  • Koulutettua työvoimaa on saatavilla

  (12.5.2014, Rakennusalan klusteri)

 • Heikkoudet

  • Ala on suhdanneherkkä ja suhdannevaihtelut näkyvät helpoimmin Lapissa, jossa on vähemmän asukkaita
  • Lupabyrokratia

  (12.5.2014, Rakennusalan klusteri)

 • Mahdollisuudet

  • Korjaus-, kaivos- ja matkailurakentamisen kasvu
  • Isojen hankkeiden käynnistyessä työllisyystilanne hyvä
  • Lähialueilla työtä (Norja/Ruotsi/Venäjä)

  (12.5.2014, Rakennusalan klusteri)

 • Uhat

  • Väestömäärän lasku johtaa rakentamisen heikkenemiseen
  • Koulutuspaikkojen leikkaukset AMK- ja ammattiopistotasolla
  • Työntekijöiden eläköityminen
  • Teollisuuden työpaikkojen vähentyminen
  • Ulkomainen työvoima(12.5.2014, Rakennusalan klusteri)

Toimialan tulevaisuuden haasteet

Toimialalla on kyettävä vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin, joita luovat mm. muuttuneet määräykset ja osaavat kuluttajat. Alalla on tiedostettava henkilöstön osaamisvaje ja kouluttautumismotivaatio suhteessa tuleviin osaamistarpeiden muutoksiin.

Alalla työskentelee tällä hetkellä paljon 50-60 -vuotiaita, joiden jäädessä eläkkeelle, haasteena on osaavan työvoiman saanti.  Myös korjausrakentamisen tarpeen kasvaessa on huolehdittava tarpeellisesta määrästä ammattitaitoisia työntekijöitä. Toimialalle on tärkeää houkutella motivoituneita nuoria.

Toimialan mahdollisuudet

Ketterään toimintaan ja paikalliseen osaamiseen painottuva toimiala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda lappilaisen rakentamisen brändi, jossa tehdään tervettä rakentamista ammattiylpeydellä.

 

Uusien rakennustekniikkojen (mm. energiatehokkuus ja materiaalitekniikka) kehittyminen pitää yllä rakennuskannan korjaus- ja uudistuotannon investointeja. Olemassa olevan huonokuntoisen rakennuskannan korjaaminen työllistää pitkiä aikoja. Lisäksi tulevat hankkeet ja esim. kaivokset lisäävät alan työllisyyyttä. Lapin aluekeskusten kasvu luo myös töitä rakentajille.

 

Toimialan kehittyminen tukee jatkuvaa oppimista ja ammattitaidon kehittämistä. Osaamisen kehittämistä tarvitaan varsinkin korjausrakentamisen puolella. Nuoria on pyritty työllistämään harjoittelujaksoille, jotta turvattaisiin uuden osaavan työvoiman saanti myös tulevaisuudessa.

Työllisyysnäkymät

Toimialan suhdanteet vaihtelevat ja tällä hetkellä työllisyysnäkymät ovat kohtalaisen heikot lukuunottamatta erikoistuneita insinöörejä. Pidemmällä tähtäimellä työpaikkoja vapautuu eläköitymisen myötä.

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueita

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueena painottuu korjausrakentamisen kehittäminen. Lisäksi energiatehokkuuteen, infra- ja kaivosalan rakentamiseen, linjasaneerauksiin ja kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseen tarvitaan osaajia. Tulevaisuuden osaajalla tulisi olla kykyä ymmärtää rakennusfysiikkaa, tuotantotekniikkaa, työturvallisuus- ja talousasioita sekä omata hyvät ihmissuhdevalmiudet. Myös rakennuttajapuolelle tarvitaan asiantuntevia henkilöitä.

(15.5.2013, Rakennusalan klusteri)


Aiheeseen liittyviä linkkejä