Luovat alat

Luovien alojen toimialaklusteri kokoaa alan osaajat, osaamisen ja ajankohtaisen tiedon yhteen. Klusterin tehtävänä on nostaa Lapissa olevaa osaamista esille ja edistää alan yhteistä ääntä ja identiteettiä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Luovat alat pitää sisällään muotoilualat, esittävät taiteet, elokuva-alan, pelialan sekä käsityö- ja taidealat.

Tuoreimmat tulevaisuusnostot

Kokous 16.2.2023

  • Lapin luovien alojen verkosto koostuu monipuolisesta, laaja-alaisesta ja korkeasta osaamisesta.
  • Luoville aloille on tärkeää rakentaa yhteistä identiteettiä Lapissa.
  • Luovien alojen osaamista voi hyödyntää Lapin hyvinvointialueen toiminnassa.
  • Luovilla aloilla omavaraisuus tarkoittaa sitä, onko Lapin alueella tarpeeksi omaa osaamista ja resursseja mm. erilaisten tapahtumien toteuttamiseen.