Raportit ja julkaisut

Täältä löydät Lapin ennakointiin liittyvät raportit ja julkaisut yhteen paikkaan koottuna.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksy 2020

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin suhdannekatsaus 2020

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Suurinvestointien vaikutukset Lapin aluetalouteen - työpaperi

Selvityksessä arvioidaan kahden kaivos-ja kahden metsätalouden suurinvestointien vaikutuksia erikseen ja yhdessä Lapin talouskehityksen ennakoituun perusskenaarioon. Selvityksessä asetetaan suurhankkeet alue- ja kansantaloudelliseen kontekstiin ja tuotetaan tietoa niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Tämä tiedosto on selvityksen työpaperi.

Lapin suurhankkeiden vaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen - esitysmateriaali

Selvityksessä arvioidaan kahden kaivos-ja kahden metsätalouden suurinvestointien vaikutuksia erikseen ja yhdessä Lapin talouskehityksen ennakoituun perusskenaarioon. Selvityksessä asetetaan suurhankkeet alue- ja kansantaloudelliseen kontekstiin ja tuotetaan tietoa niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Tämä tiedosto on selvityksen esitysmateriaali.

Lappi-sopimus 2018 - 2021

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2018–2021. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Kaikki toimijat ovat sitoutuneet luotuihin tavoitteisiin, siksi käytämme asiakirjasta nimeä Lappi-sopimus.

Lapin suhdannekatsaus 2019

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin laadullinen tilannekuva 2018

Laadullinen tilannekuva on alueen asiantuntemukseen perustuva näkemys maakunnan
tilanteesta ja lähivuosien näkymistä.

Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen

Lapin väkiluku pienenee vuosi vuodelta. Luonnollinen väestönlisäys oli selvästi miinusmerkkinen vuonna
2016 ja tappiolle jäätiin myös maakuntien välisessä muuttoliikkeessä. Muuttovoittoa Lappi sai puolestaan maahanmuutosta. Katsauksen tavoitteena onkin herättää keskustelua siitä, voidaanko Lapin kannalta positiivista muuttoliikettä tukea joillain toimenpiteillä? Maakunnassa tehdään merkittävää matkailijoille kohdennettua imago- ja markkinointityötä, mutta voisiko imagotyöstä olla apua myös esimerkiksi potentiaalisten työntekijöiden houkuttelemisessa?

Pohjoisen näkymät 2040 - kolme skenaariota

Syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana toteutettiin Pohjoisen näkymät -skenaarioprosessi, jossa luotiin tulevaisuuskuvia vuodelle 2040.

Lapin tulevaisuuskuva ”Ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella” on valmisteltu Pohjoisen näkymät 2040 -skenaarioiden pohjalta.

Aikaisemmat julkaisut ja raportit

Luotsin aikaisemmat julkaisut ja raportit -sivuston tiedostot löytyvät kootusti oheisen Google Drive -linkin kautta.