Raportit ja julkaisut

Täältä löydät Lapin ennakointiin liittyvät raportit ja julkaisut yhteen paikkaan koottuna.

Lapin Suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2023

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukuntien osalta.

Kemi-Tornion seutukunta 2023

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukuntien osalta.

Rovaniemen seutukunta 2023

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukuntien osalta.

Tunturi-Lapin seutukunta 2023

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukuntien osalta.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät kevät 2024

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksy 2023

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin Suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2022

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät kevät 2023

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin maahanmuuttostrategia 2030+

Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ on laajassa yhteistyössä laadittu Lapin maahanmuuton visio. Lapin maahanmuuton visio on: Lappi on koti kaikille. Visiota tukevat strategiaan kirjatut toimenpiteet ja kehittämiskohteet. Strategia edistää maahanmuuttaneiden juurtumista ja työllistymistä Lappiin, työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa sekä osaavan työvoiman saatavuutta. Strategia edistää myös työelämän monimuotoisuutta, hyviä väestösuhteita ja yhdenvertaisuutta. Strategiasta löydät myös ajankohtaisen toimintaympäristön analyysin sekä maahanmuuton tilastoja.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksy 2022

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin Suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2021

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät kevät 2022

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Kuntien tiedolla johtamisen käsikirja

Tämä käsikirja on muodostunut 13 kunnan ja maakunnan liiton yhteisen Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä! -hankkeen toimenpiteenä vuonna 2021. Käsikirja keskittyy hankkeen aikana käsiteltyihin teemoihin ja näistä nousseisiin havaintoihin. Käsikirjan muodostamiseen on hyödynnetty hankkeessa käytössä ollutta FCG:n ja Kuntaliiton tuottamaa materiaalia.

Käsikirja on tarkoitettu vahvistamaan kuntien tiedolla johtamisen valmiuksia. Käsikirja pitää sisällään neljä pääteemaa. Käsikirjaan on koottu 10 kohdan toimenpidelistaus, jolla pyritään tarjoamaan konkreettisia työkaluja kuntien työn tueksi.

Rahoitus: VM, digikannustin.

Katso myös video Kuntien tiedolla johtamisen käsikirjasta Lapin liiton YouTube-kanavalta!

Lataa tiedolla johtamisen käsikirja

Lataa tiedolla johtamisen käsikirja – HR-datan käyttö

Lataa tiedolla johtamisen käsikirja – nostot kokonaisuudesta

Lataa tiedolla johtamisen käsikirja – strategia

Lataa tiedolla johtamisen käsikirja – talous

Lataa tiedolla johtamisen käsikirja – talouspainelaskelmat

Lataa tiedolla johtamisen käsikirja – workshop-lopputulokset

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksy 2021

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

 

Lapin veto- ja pitovoima-tiekartta

Lapin veto- ja pitovoimatiekartan tavoitteena on ohjata Lapin toimintaa osaajien ja työvoiman houkuttelemiseksi alueelle tulevaisuudessa. Tiekartta on muodostettu tunnistettujen veto- ja pitovoimaongelmien ja ratkaisujen ympärille. Tiekartassa määritellään Lapin veto- ja pitovoimatyön kehittämiseksi tulevaisuudessa tarvittavat yhteiset askeleet, alueen toimijoiden roolit ja vastuut sekä valitaan tärkeimmät toimet. Tiekartta on Lappi-sopimuksen alainen toimenpidesuunnitelma. Tiekartassa on käytetty materiaalina osallisuustilaisuuksissa kerättyä materiaalia, tiekarttatyötä tukevia selvityksiä ja raportteja sekä kerätty lisämateriaalia tarvittavilta osin (kuten muiden maakuntien benchmarkkaus, Lapin yrittäjien työpaja ja johdon strategiafoorumin jäsenten haastattelut). Tiekartta jakaantuu seitsemään erilaiseen teemaan.

 

Lapin Suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2020

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät kevät 2021

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin Green Deal tiekartta

Lapin Green Deal tiekarttatyön tavoitteena on ollut tunnistaa ja asettaa Lapille yhteiset tavoitteet sekä kannustaa eri sektoreita ja toimialoja yhteisiä tavoitteita tukeviin vihreän kehityksen toimenpiteisiin. Lisäksi tiekarttatyön avulla on haluttu tukea alueen koronasta selviytymistä ja elinvoimaisuuden kehittymistä.

Lapin tulevaisuuskuvat 2040

Skenaariotyössä on rakennettu kolme vaihtoehtoista Lapin ulkoisen toimintaympäristön tulevaisuuden kuvaa 2040-luvulle asti. Näiden avulla voidaan ennakoida tulevan toimintaympäristön kehitystä ja analysoida vaihtoehtoisten tulevaisuuksien vaikutusta. Rahoitettu EAKR:sta.

Korona Exit -tiekartta

Korona Exit -tiekartta määrittää, minkälaisiin muutoksiin Lapin toimijoiden on varauduttava koronakriisin seurauksena sekä mitä uusia mahdollisuuksia ja uhkia muutokset tuovat mukanaan, ja mitä vaikutuksia koronakriisillä on Lapin toimintaympäristöön. Korona Exit -tiekartan tarkoituksena on auttaa Lapin toimijoita hahmottamaan tietä ulos koronakriisistä sekä tunnistaa ja määritellä tähän tarvittavia toimenpiteitä vuosille 2021–2023. Tiekartta on rahoitettu EAKR:sta.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksy 2020

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin suhdannekatsaus 2020

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Suurinvestointien vaikutukset Lapin aluetalouteen - työpaperi

Selvityksessä arvioidaan kahden kaivos-ja kahden metsätalouden suurinvestointien vaikutuksia erikseen ja yhdessä Lapin talouskehityksen ennakoituun perusskenaarioon. Selvityksessä asetetaan suurhankkeet alue- ja kansantaloudelliseen kontekstiin ja tuotetaan tietoa niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Tämä tiedosto on selvityksen työpaperi.

Lapin suurhankkeiden vaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen - esitysmateriaali

Selvityksessä arvioidaan kahden kaivos-ja kahden metsätalouden suurinvestointien vaikutuksia erikseen ja yhdessä Lapin talouskehityksen ennakoituun perusskenaarioon. Selvityksessä asetetaan suurhankkeet alue- ja kansantaloudelliseen kontekstiin ja tuotetaan tietoa niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Tämä tiedosto on selvityksen esitysmateriaali.

Lappi-sopimus 2018 - 2021

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2018–2021. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Kaikki toimijat ovat sitoutuneet luotuihin tavoitteisiin, siksi käytämme asiakirjasta nimeä Lappi-sopimus.

Lapin suhdannekatsaus 2019

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin laadullinen tilannekuva 2018

Laadullinen tilannekuva on alueen asiantuntemukseen perustuva näkemys maakunnan
tilanteesta ja lähivuosien näkymistä.

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta 2030

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta -raportissa analysoitiin tilastotiedon valossa Lapin tulevaa väestömuutosta ja sen vaikutuksia kuntien selviytymiseen ja palvelurakenteen muutoksen vaatimuksiin. Selvityksen mukaan Lapin väkiluku tulee laskemaan ja kuntien pitää sopeuttaa tulevaisuudessa palvelurakennettaan. Lapin liitto selvitti Lapin maakunnan tulevaisuuden näkymiä yhtenä osana EU-rahoitteista Lapin veto- ja pitovoimahanketta.

Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen

Lapin väkiluku pienenee vuosi vuodelta. Luonnollinen väestönlisäys oli selvästi miinusmerkkinen vuonna
2016 ja tappiolle jäätiin myös maakuntien välisessä muuttoliikkeessä. Muuttovoittoa Lappi sai puolestaan maahanmuutosta. Katsauksen tavoitteena onkin herättää keskustelua siitä, voidaanko Lapin kannalta positiivista muuttoliikettä tukea joillain toimenpiteillä? Maakunnassa tehdään merkittävää matkailijoille kohdennettua imago- ja markkinointityötä, mutta voisiko imagotyöstä olla apua myös esimerkiksi potentiaalisten työntekijöiden houkuttelemisessa?

Pohjoisen näkymät 2040 - kolme skenaariota

Syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana toteutettiin Pohjoisen näkymät -skenaarioprosessi, jossa luotiin tulevaisuuskuvia vuodelle 2040.

Lapin tulevaisuuskuva ”Ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella” on valmisteltu Pohjoisen näkymät 2040 -skenaarioiden pohjalta.

Aikaisemmat julkaisut ja raportit

Luotsin aikaisemmat julkaisut ja raportit -sivuston tiedostot löytyvät kootusti oheisen Google Drive -linkin kautta.