Raportit ja julkaisut

Täältä löydät Lapin ennakointiin liittyvät raportit ja julkaisut yhteen paikkaan koottuna.

Lapin veto- ja pitovoima-tiekartta

Lapin veto- ja pitovoimatiekartan tavoitteena on ohjata Lapin toimintaa osaajien ja työvoiman houkuttelemiseksi alueelle tulevaisuudessa. Tiekartta on muodostettu tunnistettujen veto- ja pitovoimaongelmien ja ratkaisujen ympärille. Tiekartassa määritellään Lapin veto- ja pitovoimatyön kehittämiseksi tulevaisuudessa tarvittavat yhteiset askeleet, alueen toimijoiden roolit ja vastuut sekä valitaan tärkeimmät toimet. Tiekartta on Lappi-sopimuksen alainen toimenpidesuunnitelma. Tiekartassa on käytetty materiaalina osallisuustilaisuuksissa kerättyä materiaalia, tiekarttatyötä tukevia selvityksiä ja raportteja sekä kerätty lisämateriaalia tarvittavilta osin (kuten muiden maakuntien benchmarkkaus, Lapin yrittäjien työpaja ja johdon strategiafoorumin jäsenten haastattelut). Tiekartta jakaantuu seitsemään erilaiseen teemaan.

 

Lapin Suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2020

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät kevät 2021

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin Green Deal tiekartta

Lapin Green Deal tiekarttatyön tavoitteena on ollut tunnistaa ja asettaa Lapille yhteiset tavoitteet sekä kannustaa eri sektoreita ja toimialoja yhteisiä tavoitteita tukeviin vihreän kehityksen toimenpiteisiin. Lisäksi tiekarttatyön avulla on haluttu tukea alueen koronasta selviytymistä ja elinvoimaisuuden kehittymistä.

Lapin tulevaisuuskuvat 2040

Skenaariotyössä on rakennettu kolme vaihtoehtoista Lapin ulkoisen toimintaympäristön tulevaisuuden kuvaa 2040-luvulle asti. Näiden avulla voidaan ennakoida tulevan toimintaympäristön kehitystä ja analysoida vaihtoehtoisten tulevaisuuksien vaikutusta. Rahoitettu EAKR:sta.

Korona Exit -tiekartta

Korona Exit -tiekartta määrittää, minkälaisiin muutoksiin Lapin toimijoiden on varauduttava koronakriisin seurauksena sekä mitä uusia mahdollisuuksia ja uhkia muutokset tuovat mukanaan, ja mitä vaikutuksia koronakriisillä on Lapin toimintaympäristöön. Korona Exit -tiekartan tarkoituksena on auttaa Lapin toimijoita hahmottamaan tietä ulos koronakriisistä sekä tunnistaa ja määritellä tähän tarvittavia toimenpiteitä vuosille 2021–2023. Tiekartta on rahoitettu EAKR:sta.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksy 2020

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin suhdannekatsaus 2020

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Suurinvestointien vaikutukset Lapin aluetalouteen - työpaperi

Selvityksessä arvioidaan kahden kaivos-ja kahden metsätalouden suurinvestointien vaikutuksia erikseen ja yhdessä Lapin talouskehityksen ennakoituun perusskenaarioon. Selvityksessä asetetaan suurhankkeet alue- ja kansantaloudelliseen kontekstiin ja tuotetaan tietoa niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Tämä tiedosto on selvityksen työpaperi.

Lapin suurhankkeiden vaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen - esitysmateriaali

Selvityksessä arvioidaan kahden kaivos-ja kahden metsätalouden suurinvestointien vaikutuksia erikseen ja yhdessä Lapin talouskehityksen ennakoituun perusskenaarioon. Selvityksessä asetetaan suurhankkeet alue- ja kansantaloudelliseen kontekstiin ja tuotetaan tietoa niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Tämä tiedosto on selvityksen esitysmateriaali.

Lappi-sopimus 2018 - 2021

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2018–2021. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Kaikki toimijat ovat sitoutuneet luotuihin tavoitteisiin, siksi käytämme asiakirjasta nimeä Lappi-sopimus.

Lapin suhdannekatsaus 2019

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin laadullinen tilannekuva 2018

Laadullinen tilannekuva on alueen asiantuntemukseen perustuva näkemys maakunnan
tilanteesta ja lähivuosien näkymistä.

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta 2030

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta -raportissa analysoitiin tilastotiedon valossa Lapin tulevaa väestömuutosta ja sen vaikutuksia kuntien selviytymiseen ja palvelurakenteen muutoksen vaatimuksiin. Selvityksen mukaan Lapin väkiluku tulee laskemaan ja kuntien pitää sopeuttaa tulevaisuudessa palvelurakennettaan. Lapin liitto selvitti Lapin maakunnan tulevaisuuden näkymiä yhtenä osana EU-rahoitteista Lapin veto- ja pitovoimahanketta.

Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen

Lapin väkiluku pienenee vuosi vuodelta. Luonnollinen väestönlisäys oli selvästi miinusmerkkinen vuonna
2016 ja tappiolle jäätiin myös maakuntien välisessä muuttoliikkeessä. Muuttovoittoa Lappi sai puolestaan maahanmuutosta. Katsauksen tavoitteena onkin herättää keskustelua siitä, voidaanko Lapin kannalta positiivista muuttoliikettä tukea joillain toimenpiteillä? Maakunnassa tehdään merkittävää matkailijoille kohdennettua imago- ja markkinointityötä, mutta voisiko imagotyöstä olla apua myös esimerkiksi potentiaalisten työntekijöiden houkuttelemisessa?

Pohjoisen näkymät 2040 - kolme skenaariota

Syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana toteutettiin Pohjoisen näkymät -skenaarioprosessi, jossa luotiin tulevaisuuskuvia vuodelle 2040.

Lapin tulevaisuuskuva ”Ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella” on valmisteltu Pohjoisen näkymät 2040 -skenaarioiden pohjalta.

Aikaisemmat julkaisut ja raportit

Luotsin aikaisemmat julkaisut ja raportit -sivuston tiedostot löytyvät kootusti oheisen Google Drive -linkin kautta.