Lapin ennakointityö

Lapissa tehdään monipuolista ja aktiivista ennakointityötä verkostomaisesti toimien. Näiltä sivuilta löydät tietoa lappilaisesta ennakoinnin toimintatavasta, ennakoinnin toimijoista ja erilaisista ennakointitiedon lähteistä. Osiosta löytyvät myös Lapin ennakoinnin toimialaklusterien sivut.

Lapissa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Lappilaiset ennakoivat tiiviissä yhteistyössä osaamisen, työvoiman, elinkeinojen ja toimintaympäristön kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Ennakoinnin toimintatapa -sivulla pääset tutustumaan, miten Lapissa tehdään ennakointia eri toimijoiden yhteistyönä.

Ennakoinnin toimialaklusterit -sivulta löydät tietoa eri toimialojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Koulutusmateriaali -sivulta saat erilaisia työkaluja, menetelmiä, sekä lähteitä ennakointitiedon luomista ja keräämistä varten.

Lapin luotsin ajankohtaista -osio kertoo uusimmista Lapin ennakointitiedon uutisista, tapahtumista sekä julkaisuista.

Lapin jatkuvan ennakoinnin toimintatavan ideana on tuottaa monipuolista ennakointitietoa ja erilaisia näkemyksiä tulevaisuuksista laajassa verkostoyhteistyössä ja moniäänistä keskustelua käyden. Ennakointitietoa hyödynnetään aluekehittämisessä ja koulutuksen suuntaamisessa, ja se on myös hyödynnettävissä esimerkiksi yritystoiminnan kehittämisessä. Toimintatavan keskeiset foorumit ovat ennakointivastaavien verkosto, ennakoinnin toimialaklusterit, toimialaklusterien puheenjohtajien kokous ja Johdon strategiafoorumi. Jotta tietopohja on laajaa ja keskustelu tulevaisuuksista monialaista, ennakointiin on kytketty myös olemassa olevia foorumeja, kuten kunnat ja seudullisten yritysneuvojien verkosto.