Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2024

Lappi on Suomen kehityksen veturi

Viime vuosien globaalit kriisit ja niitä seurannut taantuma ei ole näkynyt yhtä voimakkaana Lapissa kuin muualla Suomessa. Alueelliset kehitysnäkymät -katsaukseen on koottu lappilaisten asiantuntijoiden näkemyksiä alueen nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Lappi loistaa nyt monissa elinvoima-, vetovoima- ja väestötarkasteluissa. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäysota Ukrainaan ovat osoittaneet Suomen ja koko EU:n raaka-ainehuollon haavoittuvuuden. Lapissa on vireillä useita hankkeita uusiutuvan energian tuottamiseen (tuuli-, pumppu-, aurinko- ja pienydinvoima, vety sekä teollisuuden sivutuotteena tuottama), kaivostoimintaan ja teollisuuden kiertotalouden vahvistamiseen liittyen.

Samanaikaisesti Lapin yhteydet ovat nousseet tärkeiksi kokonaisturvallisuudelle ja huoltovarmuudelle ja tuoneet uuden näkökulman geopolitiikkaan ja yhteistyöhön EU:n ja NATOn kanssa. Liikkumisen kehittäminen heijastuu myös talouselämään, vaikka pääpaino on puolustusvoimien tarpeissa.

Puhdas siirtymä vaatii energiaa ja raaka-aineita

Puhtaan energian tuottaminen nähdään Lapissa tärkeänä vetovoimatekijänä teollisille yrityksille ja mahdollisuutena jatkojalostuksen kehittämiselle. Esimerkiksi Tornioon on syntymässä vihreän teollisuuden ja teknologian ekosysteemi, jonka tukijalkana on tuulivoima.

Lapissa toimivien yhteiskunnan kannalta tärkeitä raaka-aineita tuottavien metallikaivoksien lähiajan näkymät ovat vahvat. Lisäksi alueella on useita merkittäviä kaivoshankkeita, joista osa voi hakeutua EU:n kriittisten ja strategisten raaka-aineiden statukselle.

Yhteisen näkemyksen löytäminen Lapin ilmasto- ja energiakysymyksiin on lappilaisille tärkeää. Tästä syystä Lapin ELY-keskus ja Lapin liitto valmistelevat maakunnallista ilmasto- ja energiahanketta. Hankkeen tavoitteena on laatia Lapin ilmasto- ja energiastrategia, joka kattaa ilmastonmuutoksen hillinnän, ilmastonmuutokseen sopeutumisen, energiastrategian sekä läpileikkaavina teemoina viestinnän, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden.

Matkailun kasvu on lisännyt rahoituksen kysyntää

Lapin kansainvälinen matkailu on kasvanut voimakkaasti pandemian jälkeen. Kasvu on ollut vahvaa perinteisten matkailualueiden lisäksi laajemmin koko maakunnassa. Matkailun kasvu säteilee positiivisesti muille toimialoille.

Vahvan kasvun seurauksena ELY-keskuksen investointirahoitukselle on ollut kysyntää. Suunniteltuja hankkeita on erityisesti Tunturi-Lapissa, Rovaniemen seudulla ja Pohjois-Lapissa. Hyvä esimerkki kansainvälisen matkailun laajentumisesta on Ylitornion Aavasaksalle rakennettavat 80 mökkiä ja 200 paikkainen ravintola.

Lapin työllisyys on kehittynyt koko maata myönteisemmin

Koko maan kehityksestä poiketen Lapin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee. Lapin työllisyys on kasvussa. Viime vuonna työllisyysaste nousi 75,7 prosenttiin ja 2,1 %-yksikköä koko maata korkeammaksi.

TE-palveluihin ilmoitettiin Lapissa viime vuonna avoimeksi yli 43 000 työpaikkaa, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Matkailualalla työvoiman kysyntä jatkuu vahvana. Rakennusalan työvoiman kysyntä ei ole vähenemisestä huolimatta pysähdyksissä ja kysynnän odotetaan vilkastuvan investointisuunnitelmien edetessä toteutukseen.

Työvoiman eläköityminen tulee olemaan merkittävä työvoiman kysynnän tekijä tulevien vuosien aikana. Tavoite saada yhä useampi työikäinen työelämään edellyttää työtehtävien räätälöintiä sekä asenne- ja toimintatapamuutoksia työelämän ja sen monimuotoisuuden kehittämiseksi.

Mikä on Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on osa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa Alueelliset kehitysnäkymät katsausta.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit.

Aiheeseen liittyviä linkkejä