Työvoiman tarve Lapissa 2020-luvulla

Työvoiman tarve Lapissa 2020-luvulla -selvitys kertoo työpaikkamäärän kehityksestä ja eläkepoistumasta eri toimialoilla ja ammateissa. Kehitystä on arvioitu kahden skenaarion kautta.

Lapin ELY-keskuksen hankkima selvitys tukee lappilaista ennakointitoimintaa ja Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman työryhmien työskentelyä. Selvitys sisältää työpaikkojen määrän kehityksen sekä eläkepoistuman.

Selvitystyö toteutettiin kahdessa osassa: tehtiin tilastoista poistumalaskelmat sekä toimialan että ammatin mukaan ja laadittiin toimialoittainen ennuste työpaikkojen määrän kehityksestä vuosina 2021-2029. Työpaikkaennusteet tehtiin kahdelle eri skenaariolle: 1) Ripeän kasvun 2020-luku ja 2) Hitaamman kasvun aika. 

Selvityksen tuotokset

Alla on selvityksen aineisto. Oikealla on Infogram-esitys keskeisimmistä nostoista, jonka saa aukaistua kokoruudun näyttöön esityksen oikeasta yläkulmasta (…).

Tarkempia toimiala- ja ammattikohtaisia laskelmia eläkepoistumista: