Lapin suhdannekatsaus

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Asiantuntijoiden yhteystiedot


Satu Luiro, Lapin liitto
p. 0400 124 029

Heino Vasara, Lapin ELY-keskus
p. 0295 039 689

Liisa Ansala, Lapin kauppakamari
p. 044 577 7514

Ella-Noora Kauppinen, Lapin yrittäjät ry
p. 050 554 2458

Risto Koskiniemi, Finnvera Oyj
p. 029 460 2006

Samppa Määttä, Rovaniemen kaupunki
p. 050 529 6738

Sari Moisanen, Meri-Lapin kehittämiskeskus ry
p. 040 820 9584

Veli-Matti Hettula, Tunturi-Lapin Kehitys ry
p. 0400 415 345

 

 

Lapin suhdannekatsaus - katsaus vuoteen 2023

Henkilöstömäärän kehitys liikevaihtoa myönteisempi vuonna 2023

Lapin kaikkien toimialojen liikevaihto väheni vuonna 2023 yhteensä 6,3 prosenttia edellisvuodesta. Lapin suhdannekehitys kääntyi vuonna 2021 kasvuun kevään 2020 koronaviruspandemian rajoitustoimista johtuneesta notkahduksesta. Kesästä 2022 kesään 2023 liikevaihto oli laskusuuntainen, mutta loppuvuodesta näkyi käännettä parempaan. Liikevaihdon vuosimuutos oli vuonna 2023 tarkastelluista toimialoista kasvussa vain matkailupalveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja liike-elämän palveluissa. Liikevaihto laski eniten kaivostoiminnassa ja teollisuudessa.

Henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) kehittyi vuonna 2023 liikevaihtoa myönteisemmin, ja kasvua kertyi 2,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendin vuoden 2020 notkahdus oli liikevaihtoa loivempi ja samoin sen jälkeinen kasvu. Henkilöstömäärän kehitys oli vuonna 2023 paras matkailupalveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja liike-elämän palveluissa. Rakentamisen ja teollisuuden henkilöstömäärä laski.

Lapin suhdannekatsaus - kokonaisuus koostuu Lappi-osiosta ja seutukuntakoosteista

Vinkki: Mikäli haluat kopioida suhdannekatsauksen kuvioita käyttöösi, avaa katsaus pdf-ohjelmistolla, jolloin kuviot aktivoituvat kopioitavaan muotoon. Pdf-ohjelmistosta riippuen voi olla tarpeen aktivoida muokkaa-tila ennen tätä.
Valitse kuva napsauttamalla. Napsauta valitsemaasi kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi. Sisältö kopioidaan leikepöydälle. Liitä kopioitu sisältö valitsemalla toisessa sovelluksessa Muokkaa > Liitä.
Tarvittaessa voit käyttää Kuvankaappaustyökalua.

Lapin suhdannetrendit

  • Lapin suhdannekehitys kääntyi vuonna 2021 kasvuun kevään 2020 koronaviruspandemian rajoitustoimista johtuneesta notkahduksesta. Kesästä 2022 kesään 2023 liikevaihto oli laskusuuntainen, mutta loppuvuodesta näkyi käännettä parempaan. Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendin vuoden 2020 notkahdus oli liikevaihtoa loivempi ja samoin sen jälkeinen kasvu.
  • Kaivostoiminnan liikevaihto on ollut vuosia kasvussa, trendissä oli välillä vuosiin 2018-2019 ajoittuva tasanne ja uudelleen vuodesta 2022 alkaen. Henkilöstömäärä on kasvanut liikevaihtoa maltillisemmin ja tasaisemmin.
  • Teollisuuden liikevaihdon trendi noudattelee viennin ja suuryritysten kehitystä. Lapin teollisuuden liikevaihdon trendi laski ja notkahti vuosina 2019 ja 2020, kääntyi kasvuun vuonna 2021, ja uudelleen laskuun kesästä 2022 alkaen. Syksystä 2023 trendi on ollut taas hitaassa kasvussa, mutta vain hieman vertailuvuoden 2021 yläpuolella. Henkilöstömäärän trendi on kehittynyt liikevaihtoa tasaisemmin, mutta laskenut vertailuvuotta 2021 alemmaksi.
  • Lapin teollisuudessa pois lukien suuryritykset liikevaihto- ja henkilöstömääräkehitys on ollut koko toimialaa suotuisampaa.
  • Rakentamisen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys on ollut Lapissa koko maata parempi viime vuosina. Vuonna 2021 vahvistunut kasvutrendi jatkui vuonna 2022, mutta tasaantuen. Pienen notkahduksen jälkeen loppuvuodesta 2023 näkyi käännettä parempaan. Henkilöstömäärän trendikehitys on ollut liikevaihtoa tasaisempaa, mutta kääntynyt alenevaksi.
  • Kaupan alan liikevaihdon trendikehitys nopeutui vuonna 2021 vuoden 2020 hidastuneen kasvun jälkeen. Vuosina 2022 ja 2023 kasvu hidastui. Henkilöstömäärän trendikehitys on ollut liikevaihtoa tasaisempaa. Aiemmista vuosista poiketen henkilöstömäärä on viime vuodet noudatellut liikevaihdon kanssa samaa trendiä verrattuna vertailuvuoteen 2021.
  • Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendikehitys on palautunut kasvuun ja ylittää alkuvuoden 2020 tason. Uusi pienempi notkahdus oli syksystä 2022 syksyyn 2023, mutta trendi elpyi nopeasti loppuvuoden aikana. Henkilöstömäärän hitaasti kasvava trendi ei ole vielä palautunut vuoden 2020 notkahdusta edeltävälle tasolle.
  • Liike-elämän palvelussa sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän pitkään jatkunut kehitystrendi taittui ja notkahti jonkin verran vuonna 2020. Molemmat kääntyivät uudelleen kasvuun vuoden 2021 aikana. Liikevaihdon trendi on henkilöstömäärää vahvemmassa kasvussa.
  • Matkailussa (majoitus- ja ravitsemistoiminta ja matkailupalvelut) vuosien 2022 ja 2023 kasvun myötä trendi on jo ohittanut koronapandemiaa edeltävän. Myös henkilöstömäärän osalta trendi on palautunut kasvuun ja ylittää notkahdusta edeltävän alkuvuoden 2020 tason. Sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän osalta matkailupalvelujen trendikehitys on ollut majoitus- ja ravitsemistoimintaa vahvempaa.
  • Kaikkien Lapin matkailukeskusten suhdannekehitys notkahti vuonna 2020 koronapandemian vaikutusten myötä. Vuonna 2021 liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendit kääntyivät kasvuun. Vahvinta kehitys on ollut Rovaniemen, Saariselän ja Meri-Lapin matkailussa sekä vertailuvuoteen 2021 että koronapandemiaa edeltävään verrattuna.

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus?

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukuntien osalta.

Lapin suhdannekatsaus – katsaus vuoteen 2023 perustuu pääosin vuoden 2023 loppuun ulottuviin suhdanneaineiston tietoihin. Kaikkien seutukuntien liikevaihdon osalta on käytetty Toimiala Online -palvelun kautta saatavissa olleita syyskuun 2023 loppuun ulottuvia tietoja. Lisäksi täydentävinä tietoina on käytetty muita Tilastokeskuksen tuottamia tuoreimpia tilastotietoja.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kaupungin, Meri-Lapin kehittämiskeskuksen sekä Tunturi-Lapin Kehityksen yhteistyönä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä