Matkailun aluetalousselvitys - Pohjois-Lapin seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Pohjois-Lapin seutukunnassa.

Matkailun aluetalousvaikutuksia Pohjois-Lapin seutukunnassa v. 2019 tietoihin pohjautuen:

 • työllistävyys 1249 htv
 • laskennallinen palkkatulo 45 105 000 €
 • laskennallinen palkkaverotulo 6 756 000 €

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Pohjois-Lapissa v. 1995-2020

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys PohjoisLappi
Lähde: Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Pohjois-Lapin rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi yli 300 000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2019.
 • Pohjois-Lappi on säilyttänyt suuren markkinaosuuden Lapin rekisteröidyistä yöpymistä kansainvälisen matkailun kasvun ansiosta.
 • Kansainvälisen matkailun osuus rekisteröidyistä yöpymistä oli vuonna 2019 yli 60 % Pohjois-Lapissa.
 • Nopeinta rekisteröityjen yöpymisten kasvu on ollut vuosina 2021, 2016 ja 2012 (yli 10 %).
 • Talvisesongin 2021 romahduksesta huolimatta on ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten kasvu ollut nopeinta silloin, yli 9 % keskikasvuna ennen Covid-19-pandemiaa.
 • Eurooppa on tärkein kansainvälinen markkina-alue ja kasvoi voimakkaasti vuosina 2016-2019.

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailuklusterin liikevaihdon kehitys Pohjois-Lapissa v. 1995-2020

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailun liikevaihdon kehitys PohjoisLappi
Lähteet : Statistics Finland/Tilastokeskus, Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Pohjois-Lapissa kansainvälisen matkailun nopea kasvu vuodesta 2016 vaikutti merkittävästi myös matkailuyritysten liikevaihdon kasvuun.
 • Kotimaisten yöpymisten määrä on pysyneet vakaana vuodesta 2010 alkaen.
 • Kansainvälinen matkailu romahti Pohjois-Lapissa vuonna 2020, mutta vaikutus yritysten liikevaihtoon oli silti maltillinen.

Matkailu- ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset Pohjois-Lapissa vuosina 1995–2019

Matkailu ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset PohjoisLappi
Yhteenlaskettu liikevaihto mineraali ja matkailu Pohjois-Lappi
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus
 • Pohjois-Lapissa matkailuklusterin liikevaihto on kehittynyt nelinkertaiseksi vuodesta 1995 vuoteen 2019.
 • Matkailuklusterin kumulatiiviset vaikutukset ovat Pohjois-Lapissa suuremmat kuin mineraaliklusterissa.
 • Mineraaliklusterin liikevaihdossa tapahtui merkittävä pudotus vuonna 2019, joten matkailuklusterin merkitys seutukunnassa korostuu jatkossa.