Matkailun aluetalousselvitys - Tornionlaakson seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Tornionlaakson seutukunnassa.

Päivittäjän yhteystiedot


 

Matkailun aluetalousvaikutuksia Tornionlaakson seutukunnassa v. 2019 tietoihin pohjautuen:

 • työllistävyys 118 htv
 • laskennallinen palkkatulo 4 261 000 €
 • laskennallinen palkkaverotulo 638 000 €

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Tornionlaaksossa v. 1995-2021

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Tornionlaakso
Lähde: Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Tornionlaakson rekisteröityjen yöpymisten määrä pieneni yli 20 000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2021.
 • Seutukunnan rekisteröidyt yöpymiset ovat vähentyneet keskimäärin 0,7 % vuodessa.
 • Markkinaosuus on ollut 1 % Lapin yöpymistä vuodesta 2019.
 • Koronakriisin vaikutus matkailuun ei ole ollut seutukunnassa merkittävä.

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailuklusterin liikevaihdon kehitys Tornionlaaksossa v. 1995-2020

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailun liikevaihdon kehitys Tornionlaakso
Lähteet : Statistics Finland/Tilastokeskus, Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Torniolaaksossa rekisteröityjen yöpymisten määrä on vähentynyt seurantajaksolla erityisesti kotimaisen kysynnän osalta.
 • Matkailuyritysten liikevaihto on kasvanut tarkastelujaksolla, mutta selvästi hitaammin kuin muissa Lapin seutukunnissa.
 • Torniolaakson osuus Lapin matkailun yöpymisistä ja liikevaihdosta oli n.1 % vuonna 2019.

Matkailu- ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset Tornionlaaksossa vuosina 1995–2019

Matkailu ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset Tornionlaakso
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus
 • Tornionlaakson matkailuklusteri on seutukunnalle merkittävä ja klusteri on myös kasvanut vuodesta 2006 lähtien.
 • Mineraaliklusteri on Tornionlaaksossa pieni ja liiketoiminnan kasvu on ollut vähäistä.