Matkailun aluetalousselvitys - Itä-Lapin seutukunta

Tältä sivulta löydät Lapin matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten selvityksen keskeisiä tuloksia Itä-Lapin seutukunnassa.

Matkailun aluetalousvaikutuksia Itä-Lapin seutukunnassa v. 2019 tietoihin pohjautuen:

 • työllistävyys 352 htv
 • laskennallinen palkkatulo 12 712 000 €
 • laskennallinen palkkaverotulo 1 904 000 €

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Itä-Lapissa v. 1995-2021

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys ItäLappi
Lähde: Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Itä-Lapin rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi yli 200 000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2021. Nopeaa kasvua on ollut vuodesta 2016, ja vuonna 2021 Itä-Lapissa saavutettiin ylivoimainen ennätysvuosi. Samalla seutukunnan markkinaosuus nousi.
 • Kotimainen kysyntä oli Itä-Lapissa yli 90 % vuonna 2021.
 • Itä-Lapissa rekisteröityjen yöpymisten määrä ovat kasvanut keskiarvona 4,0 % vuodessa. Ilman Covid-19-pandemian vaikutusta muutos on +4,1 %.
 • Nopeinta kasvu oli vuonna 2021 (yli 35 %). Yli 10 % kasvua oli vuosina 2006, 2016, 2017 ja 2018.
 • Talvisesongin ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten määrän perusura on ollut nopeinta, lähes 20 % keskikasvuna ennen Covid-19-pandemiaa.

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailuklusterin liikevaihdon kehitys Itä-Lapissa v. 1995-2020

Rekisteröityjen yöpymisten ja matkailun liikevaihdon kehitys Itälappi
Lähteet : Statistics Finland/Tilastokeskus, Majoitustilasto, Tilastokeskus
 • Itä-Lapissa rekisteröityneet yöpymiset ovat kasvaneet nopeasti vuodesta 2015 ja kasvua on erityisesti tapahtunut kotimaisten rekisteröityjen  yöpymisten määrässä.
 • Matkailuyritysten liikevaihto ei ole kuitenkaan kasvanut ja kansainvälisen matkailun kasvukin on ollut pientä.

Matkailu- ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset Itä-Lapissa vuosina 1995–2019

Matkailu ja mineraaliklusterien kumulatiiviset vaikutukset ItäLappi
Yhteenlaskettu liikevaihto matkailu ja mineraaliklusterit ItäLappi
Lähde: Statistics Finland/Tilastokeskus
 • Itä-Lapissa matkailuklusteri kehittyi merkittävästi vuosina 2007 ja 2008.
  Samanaikaisesti mineraaliklusterin liiketoiminta käytännössä loppui seutukunnassa.
 • Matkailuklusterin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2015, mutta suurimmat liikevaihdot ovat kuitenkin Itä-Lapissa vuosina 2007–2009.
 • Kumulatiivissa vaikutuksissa matkailun merkitys Itä-Lapille korostuu. Liikevaihtoa matkailuklusteriin on kertynyt yli 10 kertaa enemmän vuodesta 1995.