Tilannehuone

Tiedolla johtaminen on ajankohtainen kehittämisteema matkailun kehittämisessä. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää matkailuelinkeinolta ja muilta matkailun kehittäjiltä kykyä herkkään reagointiin toiminnan ohjaamiseksi vastaamaan kysynnän muutoksiin. Päätöksenteko edellyttää riittävän kattavaa ja ajantasaista tietoa, sekä kykyä hyödyntää sitä. Covid 19 -epidemia on tuonut korostetusti esiin tiedolla johtamisen tarpeen.

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on tarjota Lapin matkailuyrityksille tietoa, jonka avulla ne voivat ohjata toimintaansa Covid-19-epidemian toipumisvaiheessa ja epidemian jälkeisessä vaihessa. Matkailu on kohdannut epidemian myötä voimakkaan murroksen ja tulee olemaan todennäköisesti varsin erilaista, kuin aiemmin.

Reagoiminen tähän edellyttää kattavaa ja ajantasaista tietoa. Hankkeen tavoitteena on, että Lapin matkailuyritykset pystyvät vastaamaan kysyntään kehittämällä tarpeen mukaan uusia tuotteita ja palveluja. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on tukea näin maakunnan elinvoimaa auttamalla keskeisen tärkeää matkailuelinkeinoa turvaamaan toimintansa.

 

Hankeaika: 1.6.-31.4.2022.
Rahoitus: hankkeen kokonaisrahoitus on 95100 €, josta EAKR- ja valtion rahoitusta 73 600 €.

 

 

Lapin matkailu ja korona

Lapin matkailun saavutettavuus

SAAVUTETTAVUUS

Tälle sivulle on koostettu Lapin saavutettavuutta koskevia tietoja ja kansainväliseen matkustuskiinnostukseen liittyviä tietoja.

Julkaisemme Flightradarin tietoja kaupallisista lennoista ja niiden määrän muutoksista viime vuoteen verrattuna.

 

Lue lisää

Lapin matkailun kehitys ja Covid19-kriisi vuosina 2020-2021

Covid-19 pandemian vaikukset näkyvät valitettavasti kansainvälisen matkailun suurena pudotuksena. Kotimainen matkailu on osin paikannut menetyksiä mutta matkailun pudotus oli vuonna 2020 erittäin suuri.

Lue lisää

Lapin matkailun tiedolla johtamisen valmiuksien syventäminen

Sivun päivittämisestä vastasi EAKR- rahoitteinen(Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun tiedolla johtamisen valmiuksien syventäminen- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto.

Hankeaika: 1.6.-31.5.2021
Rahoitus: hankkeen kokonaisrahoitus
on 95100 €, josta
EAKR- ja valtion rahoitusta 73600 €.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Mirva Tapaninen, mirva.tapaninen@lapinamk.fi, puh. 040 527 6270.

Lue lisää