Projekti tausta ja tavoitteet

 

Tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Tavoitteena on tuottaa tietoja tulevasta talvikaudesta 2020-2021 ja lisäksi koota yhteen tietoja covid-19-pandemian vaikutuksista matkailuun Lapissa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, matkailusta Lapissa sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta.Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Lapin ja Lapin kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Lapissa seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lapissa koskevien tilastojen kautta.Sivun päivittämisestä vastaa EAKR-rahoitteinen (Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone-projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista.. Tietoja päivitetään viikoittain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti. 

Tilannehuone- sivuston käyttäjäkokemuksia,  sivuston hyödyllisyyttä käyttäjilleen sekä kehittämistoiveita ja -ideoita. Tutkimustuloksia hyödynnämme kehittämällä sivustoa edelleen tarpeita vastaavaksi.

Vastaa kyselyyn : https://link.webropolsurveys.com/S/9315B0D5B94A0368

Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 5 minuuttia. Palautteesi on tärkeä sivuston kehittämiseksi, jotta voimme vastata käyttäjien toiveisiin ja tarpeisiin.

Kyselystä vastaa Lapin ammattikorkeakoulu. Kysely on osa EAKR- rahoitteista Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone -hanketta.

Vastaukset kerätään ja käsitellään luottamuksellisesti ilman yksilöiviä henkilötietoja eikä vastaajien henkilöllisyys ilmene raporteissa, opinnäytetöissä tai julkaisuissa. Aineiston käsittelyyn osallistuu hankkeen projektihenkilöstö sekä aiheesta opinnäytetyötä tekevä Tiedolla johtamisen asiantuntija- koulutukseen osallistuva YAMK-opiskelija. Kerättyä aineistoa käytetään YAMK-opinnäytetyön aineistona ja sitä voidaan tehdä myös muita julkaisuja ja esitellä tuloksia tapahtumissa.

Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta antaa projektipäällikkö Mirva Tapaninen, mirva.tapaninen@lapinamk.fi, puh. 040 527 6270.

Projektin tausta ja tavoitteet

Tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Tavoitteena on tuottaa tietoja tulevasta talvikaudesta 2020-2021 ja lisäksi koota yhteen tietoja covid-19-pandemian vaikutuksista matkailuun Lapissa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, matkailusta Lapissa sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta.Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Lapin ja Lapin kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Lapissa seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lapissa koskevien tilastojen kautta.Sivun päivittämisestä vastaa EAKR-rahoitteinen (Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone-projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista.. Tietoja päivitetään viikoittain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti.

Tällä sivustolla oleva materiaali on laadittu vain informatiivisessa tarkoituksessa, eikä siinä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu toimintaohjeeksi.

Sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut on ollut tietojen saantipäivänä ja olemme noudattaneet huolellisuutta ja tarkkuuta, mutta emme voi antaa mitään takuuta aineiston oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä.

Mikäli huomaat korjattavia asioita, virheitä tai sinulla on ehdotuksia, pyydämme sinua olemaan yhteydessä projektin vastuuhenkilöihin Pasi Satokankaaseen (@lapinamk.fi) tai Kristian Sieversin (@lapinliitto.fi). Otamme mieluusti vastaan kommentteja palvelusta ja sen kehittämiseen liittyviä näkemyksiä.