Projekti tausta ja tavoitteet

 

Tiedolla johtaminen kehittyy nopeasti ja teknologia mahdollistaa uusia toimintatapoja ja uusia tietolähteitä jatkuvasti. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää matkailuelinkeinolta ja muilta matkailun kehittäjiltä kykyä herkkään reagointiin toiminnan ohjaamiseksi vastaamaan kysynnän muutoksiin. Pitkän aikavälin menestykseen vaaditaan panostus osaamisen kasvattamiseen Lapin matkailuyrityksissä ja matkailukohteissa.

Hankkeen tavoitteena on

  1. Laajentaa Lapin luotsi -verkkosivuston tilannehuoneen tietosisältöjä matkailukeskustasolle.
  2. Ottaa käyttöön mittareita matkailun vaikutusten seurantaan (euromääräiset, henkilötyövuodet sekä esimerkiksi alueiden hiilijalanjälki).
  3. Keskeisenä tavoitteena on parantaa matkailuyritysten ja matkailualueiden osaamista tiedolla johtamisessa ja datan käytössä erityisesti kansainvälisten (S3 Platform, NECSTouR) ja kansallisten kumppanien (Visit Finland, Tilastokeskus) kanssa.
  4. Kokonaisuudessaan tämä projekti tukee ja nopeuttaa yritysten, kuntien ja matkailualueiden yhteistyönä matkailun toipumista COVID-19 pandemian vaikutuksista.

Hankkeen tuloksena muodostuvat

  • Lapin matkailun tiedolla johtamisen aluetasolle viety tietosisältö julkaistuna (5 pilottialuetta).
  • Yhteenveto Lapin matkailun tiedolla johtamisen osaamista parantavista tilaisuuksista osallistujalistoineen.
  • Lapin matkailun tiedolla johtamisen syventämistä kuvaava raportti, jossa kuvataan uudet tietosisällöt ja käyttäjien kokemukset tiedon käytöstä.

Hankkeen etenemistä ja tuloksia voi seurata sivulla lapinluotsi.fi/tilannehuone

Hankkeen kokonaisrahoitus on 95 100 € ja sille on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 76 080 €. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021 – 30.4.2022.

Hankekumppanit

  1. Lapin ammattikorkeakoulu Oy
  2. Lapin liitto

lapinluotsi.fi sivuilla olevaan Matkailun tilannhuone palveluun on koottu yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun tiedolla johtamisessa.

Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, matkailusta Lapissa sekä  myös matkailijoiden kokemuksista.

Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Lapin ja Lapin kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Lapissa seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lapissa koskevien tilastojen kautta.Sivun päivittämisestä vastaa EAKR-rahoitteinen (Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun tiedolla johtamisen valmiuksien syventäminen- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto.

Tällä sivustolla oleva materiaali on laadittu vain informatiivisessa tarkoituksessa, eikä siinä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu toimintaohjeeksi.

Sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut on ollut tietojen saantipäivänä ja olemme noudattaneet huolellisuutta ja tarkkuuta, mutta emme voi antaa mitään takuuta aineiston oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä.

Mikäli huomaat korjattavia asioita, virheitä tai sinulla on ehdotuksia, pyydämme sinua olemaan yhteydessä projektin vastuuhenkilöihin Pasi Satokankaaseen (@lapinamk.fi) Otamme mieluusti vastaan kommentteja palvelusta ja sen kehittämiseen liittyviä näkemyksiä.