Lapin matkailun kehitys 2020

Matkailu on Lapissa tärkeä elinkeino ja keväällä käynnistyneen Covid-19 pandemian takia toimiala on suurien haasteiden edessä. Tälle sivulle  kootaan tärkeimmät tunnusluvut matkailun kehityksestä vuonna 2020.

Rekisteröityjen yöpymisten kehitys 2020

Rekisteröidyn majoituksen myynti on vuonna 2020 (1-11) yli 36miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2019. Vuoden ensimmäiset kuukaudet oli myynti vielä lähes kaikissa kohteissa hyvässä kasvussa. Mutta erityisesti maaliskuussa loppunut kansainvälinen kysyntä ja menetetty pääsiäissesonki näkyy luvuissa.Lapin matkailu on varsin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuosittaisista rekisteröityneistä yöpymisistä on lähes kaksi kolmasosaa ja majoitusmyynnistä jopa yli 70 %. Talvella (marras-huhtikuu) kansainvälisten matkailijoiden osuus on jo pitkään ollut suurempi kuin kotimaisten osuus ja etenkin viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi.  Tänä vuonna majoitusmyynti on (1-11) ollut 112 milj€, josta tammi- maaliskuussa kertyi yli 75 miljoonaa.  AirBnb myynti on kasvanut Lapissa tänä vuonna yli 13miljoonaa ja on lokakuun loppuun yli 45 milj€.  Alla olevissa kuviosta löytyy rekisteröityjen yöpymisten ja yhteenlasketun majoitusmyynnin kehitys eri alueilla. 
 

Matkailun kehitys Covid-19 epidemian jälkeen

Matkailun palautuminen ja kysynnän kehittyminen pandemian jälkeen on merkittävä tekijä Lapin matkailun tulevaisuudella. TEM on yhdessä mm. MaRa Ry:n ja Tilastokeskuksen kanssa arvioinut matkailun palautumista jo kahteen kertaan tänä vuonna. Kehityksen arviointi perustuu kansainvälisiin, kansallisiin ja alueellisiin
tutkimuksiin ja arvioihin koronaviruspandemian laadullisista ja määrällisistä vaikutuksista matkailualalle ja alan kehityksestä pandemian aikana ja jälkeen.

Muun muassa seuraavat arviot ovat olleet mukana arvionnissa.

• UNWTO (7.5.2020) arvioi kansainvälisten saapumisten
vähenevän 60–80% vuonna 2020.
• OECD:n (2.6.2020) arvion mukaan korona supistaa
kansainvälistä matkailua (saapumisia) 60% tai 80% riippuen
siitä, toipuuko ala heinä- vai joulukuussa 2020.
• WTTC (17.6.2020) arvion mukaan kansainväliset saapumiset
supistuvat 41–73% vuonna 2020.
Laajan taustaaineiston perusteella on valittu matkailukysynnän kehitykseen vaikuttavat tekijät, joiden kehittyminen on suhteutettu matkailutilinpidon lukuihin ja kansallisesti on hyödynnetty Tilastokeskuksen tätä tarkoitusta varten kehittämää laskentamallissa.

Lapin matkailutulon kehitykseen on Lapin matkailustrategia 2020-2023 laatimisen yhteydessä tehty skenaariolaskuri, joka pohjautuu Tilastokeskuksen tilinpäätöstietoihin, majoitus ja liikennetilastoihin sekä Lapissa tehtyihin matkailun aluetalousselvityksiin. Tällä laskurilla on laadittu matkailun tulon kehityslaskelma, jossa käy esiin 2020-2023 vuosille laaditun Lapin matkailustrategian tavoitteet ja syyskuussa julkaistut optimistinen ja pessimistinen näkemys matkailun toipumisesta. Optimistinen kehitys perustuu matkailun käynnistymiseen joulukuussa 2020 ja pessimistinen marraskuussa 2021.

Lapin laskelmia koskevat luvut pohjautuvat tilinpäätöstietohin vuoden 2018 osalta ja matkailukysynnän lukuihin syyskuun loppuun 2020.
Vuosiluvut laskelmassa ovat ns. matkailuvuosia eli 2019 sisältää kesäkauden 2019 ja talvikauden huhtikuuhun 2020, joten siinä käytetään matkailun tilastoista toteutuneita lukuja.

Tämän hetken arvion mukaan viime vuoden matkailutulo oli n. 830 miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden osalta saavutettaneen n. 300 miljoonan euron taso.